Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

METODIK FÖR FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE I PRIMÄRVÅRDEN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "METODIK FÖR FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE I PRIMÄRVÅRDEN"— Presentationens avskrift:

1 METODIK FÖR FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE I PRIMÄRVÅRDEN
Seminarium nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 9 november 2010 Ann Blomstrand Avd för samhällsmedicin och folkhälsa, Allmänmedicin, GU Specialist i allmänmedicin Projektledare VG regionen

2 METODIK FÖR FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE I PRIMÄRVÅRDEN – ETT EXEMPEL
HÄLSOLYFTET PÅ HISINGEN Hälso- och sjukvårdsnämnd 11 Primärvårdsområdeschef Ann-Christine Baar Processledare Ann Blomstrand Hisingens åtta offentliga vårdcentraler Tvärvetenskaplig grupp

3

4 INDIVIDENS EGNA TANKAR OCH FÖRESTÄLLNINGAR
August Rodin Tänkaren Ann BLomstrand

5 HUR ARBETAR MAN MED MOTIVATION HUR STÄRKER MAN INDIVIDER
Ann BLomstrand

6 Nio frågor om livsstil ( ja/nej/vet ej ) En fråga om hereditet
NU STARTAR INTERVENTIONEN Nio frågor om livsstil ( ja/nej/vet ej ) En fråga om hereditet En fråga om motivation Ann BLomstrand

7 Självinstruerande hälsoprofil
• Pedagogiskt hjälpmedel •Självinsikt utan pekpinnar • Eget ansvar • Varje avsnitt avslutas med råd ”Vad vill jag förändra ?” ”Hur planerar jag att göra?” ”Detta behöver jag hjälp med”

8 Ann BLomstrand

9 Hälsoprofil Bra – bekräfta god livsstil • Inte helt bra – dsk/ssk,
hälsopedagog • Hög risk till läkarbedömning

10 Nio frågor om livsstil ( ja/nej/vet ej ) En fråga om hereditet
NU STARTAR INTERVENTIONEN Nio frågor om livsstil ( ja/nej/vet ej ) En fråga om hereditet En fråga om motivation Ann BLomstrand

11 Alla sökande mellan 18-79 år
LIVSSTILSFRÅGOR Alla sökande mellan år JA NEJ ICKE DELTAGARE DELTAGARE

12 Hälsosamtal Metodik • utgå från hälsoprofilen
• kognitivt förhållningssätt • motiverande samtalsteknik – Vad vill jag göra…? – Hur skall jag göra det…? – När skall jag göra det…? – Vill jag göra det själv…? – Behöver jag någon hjälp…?

13 INTEGRERAD OCH TVÄRPROFFESIONELL INTERVENTION
? MEDIC. BEDÖMNING Kultur KOL-SKOLA RÖKAV- VÄNJNING EGEN AKTIVITET Samverkan DELTAGAREN HÄLSOPROFIL ÖVERVIKTSGRUPPER HÄLSODISKEN Depressionsskola Värkstad Sömnskola Stresskola HÄLSOSAMTAL motiverande samtal STRESS- HANTE- RINGS- KURS AKTIVITET I KOMMUNEN RISKBRUK FaR®

14 1-års uppföljning Baseline 6 månader Rapportblad telefonkontakt
Livsstilsfrågor Hälsoprofil Blodtryck Blodsocker Längd vikt BMI Midja/stuss Enkät: hälsosituation stress fysisk aktivitet Livsstilsfrågor Hälsoprofil Blodtryck Blodsocker Längd vikt BMI Midja/stuss Enkät: hälsosituation stress fysisk aktivitet Åtgärdsblad Åtgärdsblad Medarbetarenkät Medarbetarenkät 080916 ann blomstrand

15 BÄR DET FRUKT? Protokoll Min Hälsoprofil Ann BLomstrand

16 JÄMFÖRELSE DELTAGARE - ICKE DELTAGARE ”MOTIONERAR DU FÖR LITET”
*** n = n = 2 781 p < 0,001

17 ** JÄMFÖRELSE DELTAGARE - ICKE DELTAGARE
”HAR DU KÄNT ATT DU BORDE SKÄRA NER DIN ALKOHOLKONSUMTION” ** n = n = 2 781 p < 0,01

18 JÄMFÖRELSE DELTAGARE - ICKE DELTAGARE
”FINNS DET HOS DINA FÖRÄLDRAR OCH/ELLER SYSKON NÅGON SOM HAR SOCKERSJUKA, HÖGT BLODTRYCK,ELLER HAFT HJÄRTINFARKT, SLAGANFALL,KÄRLKRAMP I BENEN” *** n = n = 2 781 p <0,001

19 *** JÄMFÖRELSE DELTAGARE - ICKE DELTAGARE
”HUR MYCKET KAN DU ENGAGERA DIG I DIN LIVSSTIL JUST NU ” *** p < 0,001 n = n = 2 781

20 FÖRÄNDRING AV MEDELBLODTRYCK FÖR DELTAGARE MED SYSTOLISKT
BLODTRYCK ≥140mmHG OCH DIASTOLISKT BLODTRYCK ≥90mmHG *** *** p< 0,001 n = n = 366

21 FÖRÄNDRING AV MEDELVÄRDE BLODSOCKER ICKE FASTANDE FÖR GRUPPEN MED P-GLUCOS ≥ 7 mmol/l
*** De sju som hade diagnos diabetes vid inklusion ärinte medtagna. För n = 112 kvarstår p<0,001 p < 0,001

22 FÖRÄNDRING AV MEDELVÄRDE BMI I GRUPPEN MED BMI ≥25 OCH ≥30
*** *** BMI ≥ BMI ≥ 30 n = n = 531 p<0, p < 0,001

23 FÖRÄNDRING AV MEDELVÄRDE MIDJA-STUSS KVOT CM
*** p < 0,001

24 JÄMFÖRELSE AV FYSISK AKTIVITET VID START OCH EFTER ETT ÅR
n = 2054 *** p<0,001 A Blomstrand

25 Hälsoprofilen resultat alla signifikant positiva efter ett år
? Svar:Ja större text

26 FÖRÄNDRING I HÄLSOPROFIL EFTER 1 ÅR
ALKOHOL n = 55 n = 55 EFTER ETT ÅR n = 20 n = 24 n = 11

27

28 SAMMANFATTNING Fångar motiverade ”riskpersoner”
Pedagogisk metod – egen insikt Sparar tid – patientens egenaktivitet Struktur över hälsosamtalet Låg kostnad Erbjuder stödåtgärder i grupp Signifikanta effekter efter ett år Ann BLomstrand

29 Ann BLomstrand

30 Vad utmärker metodiken
Beteendeterapeutisk ansats – patientens egna tankar, eget ansvar, delaktighet Instrumenten bygger på egenaktivitet Livsstilsfrågor (Ja nej Vet ej) Självmonitorerande hälsoprofil Multifaktoriell intervention Tvärprofessionellt arbete - team Hälsosamtal : salutogena strategier, motiverande samtal, kognitiva strategier, patientcentrerad konsultation Samverkan: med patienten, inom enheten, mellan enheter, ut mot kommun, frivilligorganisationer, föreningar. Koordinatorfunktion Gruppverksamhet Beredskap att skapa grupper med olika inriktning efter behov Handledning och utbildningsmoment Ann BLomstrand

31 Tack Hälsolyftet Ann BLomstrand

32 9 enkla frågor om livsstil 1 fråga om hereditet
INSTRUMENT ATT ANVÄNDA I ORDINARIE VERKSAMHET FÖRDELAR: TAR KORT TID SJÄLVRAPPORTERING STARTAR EN PROCESS 9 enkla frågor om livsstil 1 fråga om hereditet 1 fråga om motivationsgrad till förändring


Ladda ner ppt "METODIK FÖR FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE I PRIMÄRVÅRDEN"

Liknande presentationer


Google-annonser