Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kim Thorsen Docent, överläkare, Utbildningschef, Örebro läns landsting

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kim Thorsen Docent, överläkare, Utbildningschef, Örebro läns landsting"— Presentationens avskrift:

1 Kim Thorsen Docent, överläkare, Utbildningschef, Örebro läns landsting
Fysisk aktivitet och hälsa Kim Thorsen Docent, överläkare, Utbildningschef, Örebro läns landsting

2 Idrotten och samhället
Idrotten är Sveriges största folkrörelse Ca 2 miljoner invånare är engagerad i en idrottsförening Ca 4 miljoner motionerar

3 Idrotten och samhället
Idrott och fysisk aktivitet har stor betydelse: Folkhälsa Social funktion Tävlingsmomentet Ekonomisk (prevention) Underhållning

4 Hur ser det ut med folkhälsan?

5 Fysisk inaktivitet - riskfaktor för ett flertal av våra folksjukdomar:
Hjärt/kärlsjukdomar Diabetes mellitus typ II Osteoporos och fallolyckor Vissa cancerformer (ex tjocktarm, bröst matstrupe, livmoder och njure)

6 Fysisk inaktivitet - riskfaktor för ett flertal av våra
folksjukdomar och åkommor: Måttlig depression Sömnbesvär Förstoppning Övervikt Smärtor från rörelseorganen

7 Varför blir vi sjuka?

8 Stillasittande- nyare kunskap

9 Stillasittande

10 Varför blir vi sjuka av stillasittande?
Blodets koagulationsförmåga ökar

11 Stillasittande Stillasittande -även om du är fysisk aktiv i övrigt
I sig en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar och för tidig död -även om du är fysisk aktiv i övrigt De som sittar mest har uppemot 40% ökat risk att dö i förtid

12 Men rör vi inte nog på oss?

13 Men rör vi inte nog på oss?
Ungdomar, 15 år, Sverige 30 min rörelse /dag: 60% 60 min rörelse / dag: 30% Flickor, yrkesförberedande program: 15% !

14 Men rör vi inte nog på oss?
Fyra av tio unga i åldern år uppger att de sittar still åtta timmar eller mer en vanlig vardag Tre av tio svenskar sittar still åtta timmar eller mer varje dag SIFO på uppdrag av FHI 2012

15 Antalet personer som rör på sig ökar
Men en ständigt större grupp rör på sig mindre!

16 Rådgivning om fysisk aktivitet
Dynamiskt syrekrävande arbete t ex: Promenader Cykling Simning Dans Motionsgymnastik Submaximalt arbete: 60-80% av maxpuls 30-60 min 2-3 gånger per vecka, helst varje dag

17 Fysisk aktivitet Lustfylld/angenäm Regelbundet Gärna variation

18 ”Men idrott ger bara skador och
kostar samhället en massa pengar”

19

20 Motion är medicin! Betydelse av fysisk aktivitet
utnyttjande av sjukvård sjukfrånvaro skaderisk ”Nettoeffekten” ökar med ökande ålder Motion är medicin!

21 Effekter av fysisk aktivitet
Mindre risk för hjärtinfarkt Mindre risk för stroke Mindre risk för vissa cancerformer Reducerad kroppsvikt Bättre mental funktion Bättre immunförsvar

22 Effekter av fysisk aktivitet
Bättre hållfasthet i ben, senor och ledband Bättre muskelstyrka Bättre kondition Bättre koordination-balans

23 Fysisk aktivitet & dödlighet i hjärt-/
kärlsjukdom

24 Upplevd hälsa & fysisk aktivitet

25 Kan man få effekt av träning när man är gammal??
94-årig inaktiv man 94-årig man efter 3 mån. träning

26 Får jag effekt av min träning när jag inte kan gå ned i vikt??
Dödlighet, vikt och motion Smala Normala Feta Icke-tränade Tränade

27 Biologisk ålder och effekter av träning

28 De tre hälsofrämjande åtgärder som leder
till de högsta hälsovinsterna i Sverige Minskat bruk av tobak Ökad fysisk aktivitet Ökat intag av frukt och grönsaker Statens folkhälsoinstitut/WHO 2006

29 Högt blodtryck: nya rekommendationer
Egenkontroll Behandla inte ”blodtryckspatienter” med läkemedel om inte personen i fråga har minskad sin tobaksförbrukning, ökad sin fysiska aktivitet och sett över maten först Eur J Prev Card 2012 Aug; 19(4):

30 Balans VILA TRÄNING MATINTAG

31 Kom ihåg: Motion är en färskvara !!!

32 FYSS 2008* Motion på recept=FaR
En FASS med råd för fysisk aktivitet vid olika medicinska tillstånd ex. Högt blodtryck Depression Astma Mer info: *FYSS: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling

33 Individuell anpassning

34

35 Dagens medicin 2014-04-29: Recept på motion ökar i Stockholm
Bild: Photos.com Antalet recept på fysisk aktivitet har ökat från drygt 3 000 till drygt 31 000 i Stockholms län under en femårsperiod

36

37 Minskad risk att dö i förtid:
genom sänkning av blodtrycket 15% genom sänkning av kolesterolvärdet 15% genom viktminskning 15% genom rökstopp 50% genom förbättrad kondition 65% SBU-rapport nr 132, 1997


Ladda ner ppt "Kim Thorsen Docent, överläkare, Utbildningschef, Örebro läns landsting"

Liknande presentationer


Google-annonser