Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från doktorsexamen till universitetslektor tillsvidare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från doktorsexamen till universitetslektor tillsvidare"— Presentationens avskrift:

1 Från doktorsexamen till universitetslektor tillsvidare
Karriärväg LTH Från doktorsexamen till universitetslektor tillsvidare

2 Frågeställningar? Hur får vi de bästa unga forskarna att välja LTH? Hur utvecklar vi dem på bästa sätt?

3 Attraktiv arbetsgivare
God arbetsgivarpolitik = attraktiv arbetsgivare Tydlig karriärväg för unga forskare Lätt att kommunicera – både internt och externt Strukturerad kompetensutvecklingsprocess Knyta ”de bästa” till oss Konkurrensfördel gentemot näringsliv och andra lärosäten Gynna jämställdhet Minska antalet tidsbegränsade anställningar – LU-mål

4 Två meriteringsanställningar vid LTH Meriteringsperiod max 4 år innan tillsvidareanställning som universitetslektor år Näringsliv, postdoc vid annat lärosäte m.m. Bitr lektor 4 – ( 6 år) Spår 1 Lektor tillsv. Professor Postdok-tor 2 år 2 år LAS Spår 2

5 Huvudspår för LTH Spår 1 huvudspår för unga forskare vid LTH, dvs biträdande universitetslektor Spår 2 kan också användas De två spåren ska inte ”staplas” på varandra Max 4 års total meriteringsperiod

6 Biträdande universitetslektor behörighet
Behörighetskrav: Avlagd doktorsexamen, i första hand avlagd högst 7 år före sista ansökningsdag Bedömningsgrunder: God förmåga att utveckla och genomföra forskning, eller konstnärlig verksamhet av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga Både vetenskaplig/konstnärlig och pedagogisk förmåga ska bedömas. I övrigt enligt kravprofilen.

7 Biträdande universitetslektor förutsättningar
Tidsbegränsad anställning under 4 år (max 6 år) Rätt till prövning för befordran till anställning som universitetslektor Anställning tillsvidare som universitetslektor om denne bedöms behörig och lämplig Kraven för befordran ska anges i den ursprungliga kravprofilen Bara ansöka om befordran vid ett tillfälle.

8 Postdoktor behörighet
Behörighetskrav: Avlagd doktorsexamen högst 3 år före sista ansökningsdag, om inte särskilda skäl föreligger Bedömningsgrunder: God förmåga att utveckla och genomföra forskning, eller konstnärlig verksamhet av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga Främst vetenskaplig/konstnärlig förmåga ska bedömas. I övrigt enligt kravprofilen.

9 Postdoktor förutsättningar
Tidsbegränsad anställning 2 år Ev förlänga ytterligare 2 år med ALVA (allmän visstidsanställning)

10 Process för anställning av bitr UL
Institutionen hanterar rekryteringsprocessen Prefekt utser beredningsgrupp (dekan delegerat) Beredningsgruppen hanterar hela rekryteringsprocessen Prefekt skriver yttrande med förslag och motivering till vem som ska anställas Dekan fattar beslut om anställning av bitr UL

11 Biträdande universitetslektor kravprofil
Viktigt att arbeta fram en väl genomtänkt kravprofil (som för alla anställningar) Förutom behörighetkraven – lägga till andra relevanta krav för anställningen Kravprofilen ska också innehålla kraven för befordran till anställning som UL Mallar och instruktioner kommer att tas fram Stöd från personalsamordaren

12 Att beakta i rekryteringsprocessen
Kraven för befordran ska anges i kravprofilen Sakkunnigprövning kan ske antingen vid rekrytering eller vid befordran Processen ska dokumenteras av beredningsgruppen En studeranderepresentant ska ingå i beredningsgruppen Jävsfrågan ska beaktas

13 Process för befordran av bitr UL
Karriärnämnden hanterar befordringsprocessen Ansökan om befordran ska lämnas senast efter 3 år och 6 månaders anställningstid Beslut om befordran eller avslag ska fattas senast 3 månader efter ansökan Bedömningen ska göras utifrån de krav för befordran som angetts i kravprofilen för anställningen Om inte sakkunnigprövning gjorts vid rekryteringstillfället bör det göras inför befordran Ansökan om befordran kan bara göras 1 gång/anställd

14 Behörighetskrav för befordran till anställning som UL
Generella behörighetskrav: Vetenskaplig/konstnärlig skicklighet Pedagogisk skicklighet Minst 5 veckors genomgången högskolepedagogisk utbildning

15 Övriga krav för befordran till UL
Förslag på andra krav: Progression inom vetenskaplig/konstnärlig och pedagogisk skicklighet Förmåga att aktivt, självständigt och framgångrikt söka extern finansiering Förmåga att bidra till innovation och förnyelse av verksamheten Förmåga att handleda/biträda i handledning av studenter på olika nivåer Personlig lämplighet (t ex uppvisad god samarbetsförmåga)

16 Kompetensutvecklingsplan
En individuell kompetensutvecklingsplan fastställs i dialog mellan den anställde och chefen i samband med anställningen baserad på de krav för befordran som anges i kravprofilen avstämning minst 1 gång/år individen ansvarig för sin kompetensutvecklingsplan avstämning efter senast 3 år angående verksamhetens framtida behov Mall för kompetensutvecklingsplan är framtagen

17 Uppföljning – meriteringsperiod
Prövning till lektor enl kravspec i karriärnämnd (5-6) ÅR Bitr Lektor 4 år Spår 1 Lektor tillsv. Postdok-tor 2 år Spår 2 + 2 år LAS Kompetensutvecklingsplan Vetenskaplig meritering Pedagogisk meritering Ledarskap och adm uppdrag Samverkan, innovation, entrepr.skap ETP och docent info Avstämning inför framtiden Ev ansökan om befordran Fortsatt karriärarplanering Finns behov av lektor tillsvidare? Söka ledig lektorsan-ställning

18 Universitetsadjunkt LTH ska i första hand anställa lärare som avlagt doktorsexamen Anställa adjunkter om det finns särskilda skäl, t ex speciell yrkeskoppling/expertis Tillsvidareanställd adjunkt bör ges möjlighet att forskarstudera inom sin anställning

19 Forskare Anställda som forskar och undervisar bör ha en läraranställning Tillsvidareanställning som forskare bör undvikas Tillsvidareanställd forskare bör ges möjlighet till kompetenstutveckling för omvandling till anställning som lärare, t ex universitetslektor

20 Befordran LTH har en positiv syn på att anställda prövas för befordran
Alla tillsvidareanställda lärare får söka och prövas till en högre anställning Institutionen ska yttra sig om strategiska överväganden, den anställdes bidrag till verksamhetens utveckling och den anställdes lämplighet

21 MBL-förhandling Personalstrategiska beslut vid LTH ska MBL- förhandlas Meriteringsanställningens användande Komptensutvecklingsplan Adjunkter Forskare Befordran


Ladda ner ppt "Från doktorsexamen till universitetslektor tillsvidare"

Liknande presentationer


Google-annonser