Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Karriär för lärare i Stockholms stad

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Karriär för lärare i Stockholms stad"— Presentationens avskrift:

1 Karriär för lärare i Stockholms stad

2 Syfte Hög kvalitet på undervisning och skolverksamhet
Möjligheter till professionsutveckling Tillvarata skickliga lärares kompetenser Tydliggöra karriärmöjlighet – chef eller leda pedagogisk/didaktisk utveckling Attraktiv arbetsgivare – internt & externt Rörlighet mellan skolor

3 Två karriärspår Chefsspår Pedagogiskt/didaktiskt spår-
Arbetslagsledare Biträdande rektor Rektor Pedagogiskt/didaktiskt spår- uppdrag att utveckla undervisning, lärande och den pedagogiska verksamheten Utvecklingslärare Förstelärare Lektorat

4 Kompetenstrappa – tydliggöra kvalifikationer
Examinerad Legitimerad Erfaren lärare yrkesskicklig lärare Dokumenterad Lektor

5 Pedagogisk skicklighet
Kvalifikationer Pedagogisk skicklighet Formell kompetens Erfarenhet

6 Pedagogisk/didaktiska karriär
Examinerad i introprogram LEGITIMERAD/ LÄRARUPPDRAG UTVECKLINGS- LÄRARE FÖRSTELÄRARE LEKTORAT Examinerad i introprogram LEGITIMERAD/ LÄRARUPPDRAG UTVECKLINGS-LÄRARE FÖRSTELÄRARE LEKTORAT

7 Kompetenstrappa Erfaren lärare
Minst fyra års erfarenhet av ämnen som legitimerad i Av rektor bedömd som pedagogiskt skicklig Kan även ha utökad formell kompetens utöver grundutbildning, tex VFU-handledarutbildning Mentorsutbildning Magister/masterexamen Learning- study Ledarskapsutbildning Meriterad yrkesskicklig lärare Erfaren lärare som genomgått särskilt meriteringsprogram där visat att uppnår aspekter för skicklig lärare Lektor Forskarexamen + meriterad yrkesskicklig lära

8 Uppdrag – gemensamma riktlinjer tas fram för anställningsvillkor
Utvecklingslärare – minst erfaren lärare Uppdrag som inte omfattas av förstelärare eller lektorat Utveckla den pedagogiska verksamheten Definieras utifrån behov - kan ha olika karaktär och komplexitet Förstelärare – erfaren och meriterad yrkesskicklig lärare I allt väsentligt undervisa Uppdrag att utveckla undervisning och stötta kollegor Lektorat – lektor och meriterad yrkesskicklig lärare Utveckla undervisning med koppling till forskning + FoU-strategi


Ladda ner ppt "Karriär för lärare i Stockholms stad"

Liknande presentationer


Google-annonser