Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studiebesök Stockholm, vinster:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studiebesök Stockholm, vinster:"— Presentationens avskrift:

1 Studiebesök Stockholm, vinster:
Utvecklande för hela förskolan. Målbild, fokus och språk SU - seminarier Utlokaliserad handledarutbildning - underlättar och utökar samsyn Utökat och utvecklat samarbete med SU, ex kring VFU- lärandemål och matriser Samma VFU-lärare från SU, mer tid ute för relationsbygge och kontinuitet Studenterna tillför – insikter, teori och uppgifter. ”Teorin påtagligt in i förskolan med studenterna”

2 Studiebesök Stockholm, vinster:
Gemensam utbildning på enheten Tydlig organisation - VFU-ansvarig och/eller pedagogisk ledare Handledarträffar på enheten ger utrymme för reflektion Inte längre ensam som handledare Inspirerar till vidareutveckling. Ökar medvetenheten Studentkollegor utvecklar varandra

3 Studiebesök Stockholm, tänk på:
Förskolechefen med Tydliggör uppdraget som lärarutbildare Gemensam utbildning, målbild och språk, involvera alla Handlingsplan VFU Kräver resurser och organisation Kalendarium, schemalägg alla delar i VFU, ”flödesschema”

4 Studiebesök Stockholm, tänk på:
Bygg strukturer som håller och ta vara på det som finns Tillräckligt med utbildade handledare Handledarträffar -grupper Möte inför VFU – lärandemål med VFU lärare Inkludera seminarier för studenterna, integrera det som finns Handledare - studenter behöver varandra för reflektion och utveckling

5 Studiebesök övningsförskolor i Stockholm
VFU kurslärare 10% Enheten (fyra/fem fsk) 150tkr/läsår Stockholms stad bidrar med 400kr/student och VFU vecka utöver VFU ersättning från lärosäte


Ladda ner ppt "Studiebesök Stockholm, vinster:"

Liknande presentationer


Google-annonser