Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Malmö högskola Fakulteten för Lärande och samhälle.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Malmö högskola Fakulteten för Lärande och samhälle."— Presentationens avskrift:

1 Malmö högskola Fakulteten för Lärande och samhälle

2 Från och med hösten 2011 finns fyra nya lärarexamina på Malmö högskola:
Förskollärarexamen Grundlärarexamen Ämneslärarexamen Yrkeslärarexamen Lärande och samhälle

3 Utbildningarna består av tre integrerade delar: Ämne och ämnesdidaktik Utbildningsvetenskaplig kärna Verksamhetsförlagd utbildning Lärande och samhälle

4 Lärarutbildningarna vid Malmö högskola utgår ifrån två kärnidéer : - Akademiska professionsämnen - Partnersamverkan Ömsesidighet Gemensamt ansvar och gemensam nytta Från yta till djup Lärande och samhälle

5 Verksamhetsförlagd utbildning, 30hp
Studenten knyts till en partnerskola Introduktion en vecka termin 1 (v40) VFU fördelas på fem kurser om 6hp / 4veckor Lärandemål för varje kurs i progression En VFU-lärare från högskolan följer och examinerar studenten genom utbildningen Utbildning för handledande lärare Lärande och samhälle

6 VFU-lärarorganisation baseras på - specialistkompetens för förskollärar- och ämneslärarutbildning (utifrån ämnesområde) - en kombination av specialist- och generalistkompetens för grundlärarutbildning Konsekvenser: - Sammanslagning av dagens partnerområden - Dagens mentorslag bildar stommen i de nya VFU-lärarlagen - Tre-fyra VFU-lärare på 7-9- och gymnasieskola - En av VFU-lärarna är kontaktperson Lärande och samhälle

7 Utbildningsvetenskaplig kärna, 60hp Fyra kurser om 9hp: - Sociala relationer, demokrati och pedagogiskt ledarskap - Utveckling, lärande och specialpedagogik - Förskola / Skola, värdegrund och samhälle - Forskning, utveckling och utvärdering Återstående 24hp: - Styrdokument och didaktik - Bedömning och betygssättning integreras med ämnestudierna i Malmö högskolas lärarutbildningsämnen Lärande och samhälle

8 Förskollärarutbildning, 210hp – 3,5 år är inriktad mot arbete i förskolan genom att relationen mellan barndom, lek, lärande och ämnesdidaktik är i fokus. Lärande och samhälle

9 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180hp – 3 år är inriktad mot undervisning och annan pedagogisk verksamhet i fritidshem och skola.  Ett av följande undervisningsämnen ingår i utbildningen (30hp): bild, idrott eller musik. Lärande och samhälle

10 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, 240hp – 4 år är inriktad mot undervisning i matematik, svenska (30hp i vardera) samt naturorienterande ämnen/teknik, samhällsorienterande ämnen och engelska (15hp i vardera). Under utbildningens gång väljer man ett av dessa ämnen som fördjupningsämne. Lärande och samhälle

11 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240hp – 4 år är inriktad mot undervisning i matematik, svenska och engelska (30hp i vardera). Under utbildningens gång väljer man dessutom ett av följande undervisningsämnen (30hp): naturorienterande ämnen/teknik, samhällsorienterande ämnen, bild, idrott eller musik. Lärande och samhälle

12 Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, 270hp – 4,5 år Med denna inriktning tillägnar man sig kompetens att undervisa i tre ämnen ( hp). Malmö högskola erbjuder följande ingångsämnen: Biologi Engelska Fysik Historia Idrott Matematik Religion Samhällskunskap Svenska Därutöver: Kemi, samt Bild Svenska som andraspråk Teknik Lärarutbildningen

13 Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, hp – 5-5,5 år Med denna inriktning tillägnar man sig kompetens att undervisa i två ämnen (120+90hp). Malmö högskola erbjuder följande ingångsämnen: Engelska Historia Idrott Matematik Naturkunskap Religion Samhällskunskap Svenska Därutöver : Bild Svenska som andraspråk Lärarutbildningen

14 Yrkeslärarutbildning, 90hp – 1,5 år (fr. o. m
Yrkeslärarutbildning, 90hp – 1,5 år (fr.o.m. vt 2012) Utbildningen riktar sig till den som har kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för yrkesämnen i gymnasieskolan. I utbildningen ingår utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning . VFU kan genomföras inom ramen för egen anställning som yrkeslärare i gymnasieskolan. Samtliga kurser har fokus på kopplingen mellan yrkesutbildning och yrkesdidaktik. Lärande och samhälle

15 Lärarutbildning för student med akademiska studier Ht 2011: Lärarutbildning 90hp – 1,5 år Utbildningen leder till lärarexamen enligt 2007-års förordning med inriktning mot grundskolans senare år och/eller gymnasieskolan. Vt 2012: Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 90hp – 1,5 år Utbildningen leder till ämneslärarexamen. Förordning som reglerar utbildningen kommer inom kort. Lärande och samhälle

16 Legitimation för lärare och förskollärare
- Ansökan hos Skolverket tidigast från den 1 augusti 2011 Fullständigt utbildningsbevis/examensbevis krävs Utfärdas för de skolformer,ämnen och årskurser som examensbeviset avser Lärande och samhälle

17 Legitimation för lärare och förskollärare - introduktionsperiod
- Introduktionsperiod ett läsår, examen före 1/ brytpunkt - Dubbel kvalitetssäkring - Legitimerad lärare är mentor för nyexaminerad - Tid för både mentor och nyexaminerad - Fördel om mentorn gått mentors/handledarutb. - Rektor/förskolechef ska yttra sig över den sökandes lämplighet - Kompetensprofiler – Skolverket meddelar föreskrifter Lärande och samhälle

18 Behörighetsgivande kurser utöver examen kommer att erbjudas såväl studenter som lärare och leder till ämnesfördjupning eller studier i ytterligare ämnen inom egen eller i annan skolform. Lärande och samhälle

19 FÖRSKOLLÄRAR- OCH GRUNDLÄRAREXAMEN fr.o.m. 2011
Termin F F U H F F H H F U F H U F H U H F F H H F Förskola 210hp Veckor vfu Vft 1 4 4 4 4 4 F – fördjupningsämne U – utb.vet. kärna Ö – övrigt ämne - avancerad nivå F F F U Ö H Ö Ö U H U F U F F F H Fritidshem 180hp Veckor vfu Vft 1 4 4 4 4 4 F 240hp Ö Ö Ö U H H Ö H Ö F U H U F H Ö H Ö H F H U F H H F Veckor vfu 1 4 4 4 4 4 Lärande och samhälle

20 ÄMNES- OCH YRKESLÄRAREXAMINA fr.o.m. 2011
Termin hp F F U F Ö Ö U Ö Ö Ö Ö Ö F F F F U F U Veckor vfu 1 4 4 4 4 4 Gy 300hp F F U F Ö Ö U Ö Ö Ö Ö Ö F F F F F F U F U Veckor vfu 1 4 4 4 4 4 Yrk 90hp U U U U U U F – förstaämne/ingångsämne U – utb.vet. kärna Ö – övrigt ämne, andra-/tredjeämne - avancerad nivå Veckor vfu 4 Lärande och samhälle

21 Ytterligare information www.mah.se/ls
23 AUGUSTI kl 16-18 Lärande och samhälle


Ladda ner ppt "Malmö högskola Fakulteten för Lärande och samhälle."

Liknande presentationer


Google-annonser