Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Legitimationskrav Rekrytering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Legitimationskrav Rekrytering"— Presentationens avskrift:

1 Legitimationskrav Rekrytering
Kartläggning IT-stöd Introduktionsperiod Handlingsplan Insats/Åtgärd t.ex Organisation Mentorskap Lärarlyftet II

2 bedriva undervisning (2 kap.13§)
Statens styrning med lagens krav på legitimation innebär att endast förskollärare/lärare med legitimation får… bedriva undervisning (2 kap.13§) ansvara för undervisningen (2 kap.15§) tillsvidareanställas (2 kap.16§) besluta om betyg (3 kap.16§) läsa på Lärarlyftet II (gäller ej förskollärare) men gäller även för fritidspedagoger i p/e ämnen vara mentor till nyutexaminerade Ovanstående senareläggs, 1 dec 2013, men … Regleringen kring introduktionsperiod kvarstår 30 juni 2015 kvarstår som bortre gräns för övergångsperiod

3 Den som redan hade en t.v.anställning 1 juli 2011
För de lärare som ingått avtal om anställning före den 1 juli 2011 gäller vissa övergångsregler. De får under tiden för anställningen ansvara för undervisning och betygssättning även utan legitimation fram till den 30 juni (Förslag finns om 2018 för särskola/gysär)

4 Vägen till legitimation
Examens-datum Examen före Minst ett års anställning som lärare/förskollärare Ingen avgift Legitimation (Läraren ansöker hos Skolverket) 30 juni 2011 Introduktionsperiod -motsv. ett läsår Yttrande R/Fc Examen efter Avgift 1500 kr

5 Vägen till t.v. anställning
Ja, före 1/7 2011 T.v. anställning möjlig före Därefter krävs legitimation Ja Introduktionsperiod krävs Tidsbegränsad anst. (legitimationsgrundande anställning, se meddelande 8/12) Utfärdat Examens- bevis ? Ja. Fr o m 1/7 2011 Legitimation Utfärdas av Skolverket Krav för t.v. anställning fr Ja Nej Nej !! Saknas Tidsbegränsad anställning som obehörig (Se meddelande 8/12)

6 Måste alla genomföra en introduktionsperiod ?
De lärare och förskollärare som har en lärar- eller förskollärarexamen daterad före den 1 juli 2011, samt har arbetat som lärare eller förskollärare minst ett läsår på heltid eller motsvarande, är undantagna kravet på att göra en introduktionsperiod. (för att få legitimation) Kravet på genomförd introduktionsperiod gäller inte heller lärare och förskollärare som efter den 30 juni 2011 men före den 1 juli 2018 har avlagt behörighetsgivande examen, eller har fått ett behörighetsbevis av Högskoleverket och har arbetat sammanlagt minst ett läsår eller motsvarande i en eller flera anställningar som lärare eller förskollärare före den 31 mars 2012. En fritidspedagog som har kompletterat sin utbildning till lärare eller förskollärare och som har tjänstgjort i huvudsak som fritidspedagog eller inom ramen för sin nya behörighet under minst ett läsår eller motsvarande på heltid anses ha genomfört en introduktionsperiod.

7 Länkar till författningar som reglerar introduktionsperioden
Skollag och lag om införande – här finns övergångsregler till legitimationskravet Förordning – innehåller förordningstext till introduktionsperiodens ramar Föreskrifter – beskriver syftet och kompetensprofiler Samlat kommentarmaterial från Skolverket Länk till Skolverkets sida om introduktionsperiod

8 Information om introduktionsperioden i Göteborg
Länk till hemsida (Center för Skolutveckling) Under ”Våra uppdrag” finns ”lärarlegitimation och introduktionsår” i vänsterspalten Här finner du länkar- bl.a till meddelanden från personalstrategiska enheten avseende anställning och rekommendationer för villkor under introduktionsperioden En processkarta finns också med länkar till aktuell information

9 Processkarta

10 Kort om kartläggningen
Befattningsobehöriga: Ca 15% av förskollärarna och 13 % av lärarna Ämnesobehöriga grundskola: 19% i teoretiska ämnen 27% i p/e –ämnen Stor obehörighet inom särskolan/gysär

11

12

13 Handlingsplan För alla lärare/förskollärare som inte uppfyller kravet för att få lärarlegitimation och behörighet i nuvarade skolform, årskurs och/eller ämne den 1 juli 2015.

14 ARBETSMATERIAL

15 Exempel på aktuella insatser
Huvudmannen/rektor/förskolechef Gör en översyn av ålderstrukturen Ser över skolans organisation och kompetenserna per arbetslag Identifierar lärare med examen som ej kommer att kunna få legitimation (ämnen saknas) Samarbetar mellan skolor för att finna bästa lösningarna. Nyttjar främst de behörigheter som finns ! (innan man planerar för utökad behörighet) Läraren/förskolläraren Ansöker om att ta ut sin examen Läser klart sista kursen/uppsatsen för att kunna ansöka om examen Söker in till kurs på universitetet för att bli behörig Kontaktar universitetet för att ta reda på vilka kompletteringar som behövs Söker lediga tjänster som matchar behörigheten/kompetensen

16 Föreslagna ändringar och tillägg
Fritidspedagoger (=ej legitimation) föreslås att få bedriva undervisning i fritidshem Förlängd övergångstid till 2018 inom särskolor Speciallärare/pedagoger utan lärarexamen får bedriva undervisning i träningsskola Speciallärare/pedagoger med ämneslärarexamen får undervisa i grundsär åk 7-9 samt gysär o motsv. Tillgodoräkna viss undervisningsliknande tjänstgöring som krav på introduktionsperiod


Ladda ner ppt "Legitimationskrav Rekrytering"

Liknande presentationer


Google-annonser