Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tidplan 2011 20122013 Akademiska kurser Science center-besök Laborationer Företagsbesök 16 aug 29 okt 23 maj 27 jun Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 5 Sem 4 14 sep.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tidplan 2011 20122013 Akademiska kurser Science center-besök Laborationer Företagsbesök 16 aug 29 okt 23 maj 27 jun Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 5 Sem 4 14 sep."— Presentationens avskrift:

1 Tidplan 2011 20122013 Akademiska kurser Science center-besök Laborationer Företagsbesök 16 aug 29 okt 23 maj 27 jun Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 5 Sem 4 14 sep Skolträffar 14 feb

2 Tidplan för arbetsplan • Deadline 5 april • 16, 17, 18 april, kl. 13-17 • Välj ett av tre datum • Presentera arbetsplanen för expertpanel

3 Tekniklärar- nätverket Experiment- lådor Tekniklabbet på VH Skolan Företagsbesök Science center- besök Akademiska kurser

4 Kriterier • Det finns en tydlig progression i teknikundervisningen • Teknikämnet samverkar med de andra ämnena • Teknikundervisningen visar på teknikämnets bredd, åtminstone (men inte begränsat till): – Teknik i samhället – Teknik som ingenjörsvetenskap • Teknik som hantverk • Grundskolans teknikämne förbereder för gymnasieskolans teknikämne

5 Rubriker i arbetsplanen • Inledning • Målbeskrivning • Handlingsplan: – Kompetens hos behöriga lärare som undervisar i teknik – Plan för undervisningen – Resursfördelning för undervisningen – Fortbildning och verksamhetsutveckling

6 Inledning • Vad teknikämnet innebär på er skola, omfattning och avgränsning • Vad gör er skola unik som diplomerad teknikskola?

7 Målbeskrivning • vilka mål ska uppnås med teknikundervisningen på er skola • hur och när ska målen utvärderas och följas upp

8 Nuläge • Kort nulägesbeskrivning av förutsättningarna för teknikundervisningen på er skola

9 Kompetens • vilka lärare som undervisar i teknik • hur många lärare som uppfyller kraven om 45 hp respektive 15 hp

10 Plan för undervisningen • hur de olika undervisningsmomenten bygger på varandra • viktiga undervisningsmoment och hur dessa anknyter till kursplanen i teknik – aktiviteter på science centers – studiebesök och andra aktiviteter i samarbete med företag – Tekniklyftets experimentlådor – laborationer på Vetenskapens Hus • samverkan mellan teknikämnet och andra skolämnen • hur kursplanens mål utvärderas och betygsättning sker • läromedel, laborationsmateriel och annan utrustning

11 Plan för undervisningen, forts. • undervisningsformer (t.ex. laborationer, läsning, studiebesök, genomgångar, projektarbeten, osv.) • hur undervisningsmomenten fördelas över årskurserna • hur de fyra perspektiv som enligt läroplanens värdegrundsavsnitt skall genomsyra all undervisning – historiskt, internationellt, etiskt samt miljö och hållbar utveckling – avspeglas i teknikämnet • hur det jämställdhetsperspektiv som föreskrivs i läroplanen ingår i teknikämnet • hur undervisningen i teknik bidrar till att främja entreprenörskap enligt läroplanens krav

12 Resursfördelning • i vilka lokaler undervisningen ska bedrivas och hur de motsvarar kraven från den beskrivna undervisningen ovan • användning och inköp av läromedel, laborationsutrustning, övrigt material • timfördelning för lärare och övrig personal som engageras i teknikundervisningen • om/hur medel till aktiviteter utanför skolan finns avsatta/ska avsättas

13 Fortbildning och verksamhetsutveckling • vilken kompetens som finns i dag för att genomföra undervisning enligt planen • vilken fortbildning som behövs för att undervisning skall kunna bedrivas enligt planen • vilken fortbildning som krävs för att skolan skall kunna sätta betyg i teknik efter 2015 • när och hur denna fortbildning skall genomföras • hur kompetensen ska inventeras och upprätthållas • hur nyanställda tekniklärare introduceras till teknikämnet på skolan

14 Att bli en teknikskola För att bli en diplomerad teknikskola krävs att skolan • deltar i de seminarier och större träffar som tekniklyftet ordnar • deltar i de samarbeten mellan skolan och lokala teknikföretag som Tekniklyftet erbjuder • deltar i de samarbeten mellan skolan och science centers som Tekniklyftet erbjuder • låter skolans studie- och yrkesvägledare delta i de utbildningsinsatser som Tekniklyftet erbjuder • deltar i den didaktiska forskningen inom Tekniklyftet • deltar i kvalitetsutvärderingen av Tekniklyftet, om så efterfrågas • låter de lärare som undervisar i teknik delta i de behörighetsgivande kurser, delvis inom ramen för Lärarlyftet, som Tekniklyftet erbjuder • har minst en lärare med 45 hp i teknik. Övriga lärare som undervisar i teknik ska ha 15 hp när projektet avslutas (baserad på texten i avtalet mellan skolorna och Tekniklyftet)


Ladda ner ppt "Tidplan 2011 20122013 Akademiska kurser Science center-besök Laborationer Företagsbesök 16 aug 29 okt 23 maj 27 jun Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 5 Sem 4 14 sep."

Liknande presentationer


Google-annonser