Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Behörighetsförordningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Behörighetsförordningen"— Presentationens avskrift:

1 Behörighetsförordningen
Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor ( )

2 Krav på legitimation för att kunna
anställas utan tidsbegränsning ansvara för undervisningen sätta betyg Legitimationen måste vara för rätt verksamhet/åldersspann och i rätt ämne/ämnen

3 Två typer av legitimation
Lärarlegitimation Förskollärarlegitimation

4 Krav för legitimation Lärarexamen eller förskollärarexamen
Introduktionsperiod motsvarande ett läsår på heltid (gäller om ens examen är utfärdad 1 juli 2011 eller senare)

5 Introduktionsperiod Minst ett läsår på heltid eller motsvarande
Mentor med så lika behörighet som möjligt Bedömning vid minst tre tillfällen Bedömning och yttrande görs av rektor/förskolechef i samråd med mentor Man tilldelas inte en plats utan söker jobb som vanligt Arbetsgivare under introduktionsåret tillhandahåller en mentor och ser till att introduktionsåret går rätt till Syftet med introduktionsåret är enligt Skolverket att ”nyutexaminerade lärare ska få en bra start på sin yrkeskarriär genom att få stöd av en erfaren kollega i yrkets alla delar”.

6 Examen för årskurs 7-9 ger behörighet i:
årskurs 4-9 i alla ämnen som ingår i examen gymnasieskolan i huvudämnet (gäller inte svenska, samhällskunskap, musik, hem-och konsumentkunskap och slöjd) årskurs 1-3 i de av ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, moderna språk, musik och slöjd som ingår i examen vuxenutbildning i motsvarande nivå och ämne Hem-och konsumentkunskap och slöjd finns inte som gymnasieämnen. För behörighet i just ämnena svenska, samhällskunskap och musik i gymnasieskolan krävs 120 hp i ämnet.

7 Examen för gymnasieskolan ger behörighet i:
årskurs 7-9 och gymnasieskolan i alla ämnen som ingår i examen vuxenutbildning i motsvarande nivå och ämne

8 Utökad behörighet Lärare som kompletterar sin utbildning med ytterligare studier utöver examen i undervisningsämnen kan ansöka om utökad behörighet i sin lärarlegitimation. Behörigheten kan gång på gång utökas genom kompletterande ansökan. Kostar 750:-/ansökan – oavsett antal ämnen Skolverket tittar inte på kursplaner, kursernas innehåll eller på progression i kurserna. Fordras inte VFU, ämnesdidaktik eller examensarbete. Har man bara tillräckligt många högskolepoäng i respektive ämne så blir man behörig. (Vi rekommenderar dock att man läser kurser i progression)

9 Poänggränser för utökad behörighet
Årskurs 7-9 Svenska, samhällskunskap, musik 90 hp Modersmål hp Övriga ämnen hp

10 Poänggränser för utökad behörighet
Gymnasieskolan Svenska, samhällskunskap, musik 120 hp Modersmål hp Övriga ämnen hp

11 Behörighet för åk 4-6/F-3? Möjligt att utöka sin behörighet för att kunna undervisa längre ner i åldrarna än vad vi redan nämnt (dvs längre ner än närmast underliggande stadium) Komplexa regler – hör av er till oss om ni undrar

12 Hur ansöker man om lärarlegitimation?
Fordras examensbevis samt sammanlagt ett års introduktionsperiod med mentor Elektronisk ansökan online – info om hur finns på hemsidan Pappersansökan är också möjligt Kostnad 1500:- - klicka på Fortbildning & bidrag

13 Vägledningscentrum för lärarutbildning
Telefon – mån – tors kl – 11.30 E-post Besöksadress Skolgatan2/Södra Allégatan 8 Drop in Torsdagar kl – 16.00


Ladda ner ppt "Behörighetsförordningen"

Liknande presentationer


Google-annonser