Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2010 05 04 MALMÖ HÖGSKOLA LÄRANDE OCH SAMHÄLLE. 2010 05 04 LÄRANDE OCH SAMHÄLLE Grundlärarutbildningen består av tre integrerade delar: Ämne och ämnesdidaktik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2010 05 04 MALMÖ HÖGSKOLA LÄRANDE OCH SAMHÄLLE. 2010 05 04 LÄRANDE OCH SAMHÄLLE Grundlärarutbildningen består av tre integrerade delar: Ämne och ämnesdidaktik."— Presentationens avskrift:

1 2010 05 04 MALMÖ HÖGSKOLA LÄRANDE OCH SAMHÄLLE

2 2010 05 04 LÄRANDE OCH SAMHÄLLE Grundlärarutbildningen består av tre integrerade delar: Ämne och ämnesdidaktik Fritidshem: Fritidspedagogik och ett valbart undervisningsämne F-3: Fem undervisningsämnen 4-6: Fyra undervisningsämnen varav ett valbart Utbildningsvetenskaplig kärna 60hp Verksamhetsförlagd utbildning 30hp

3 2010 05 04 LÄRANDE OCH SAMHÄLLE Verksamhetsförlagd utbildning, 30hp Studenten knyts till en partnerskola Introduktion en vecka termin 1, (v40) VFU fördelas på fem kurser om 6hp / 4veckor Lärandemål för varje kurs i progression En VFU-lärare från högskolan följer och examinerar studenten genom utbildningen Utbildning för handledande lärare

4 2010 05 04 LÄRANDE OCH SAMHÄLLE Utbildningsvetenskaplig kärna, 60hp Fyra kurser om 9hp: - Sociala relationer, demokrati och pedagogiskt ledarskap - Utveckling, lärande och specialpedagogik - Skola, värdegrund och samhälle - Forskning, utveckling och utvärdering Återstående 24hp: - Styrdokument och didaktik - Bedömning och betygssättning integreras med ämnestudierna i Malmö högskolas lärarutbildningsämnen

5 2010 05 04 LÄRANDE OCH SAMHÄLLE Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180hp – 3 år I fördjupningsämnet, fritidspedagogik, ingår ett självständigt arbete (15hp) samt del av utbildningsvetenskaplig kärna (15hp) Mellan den 15/3 och 15/4 - 2012 väljer man dessutom ett undervisningsämne (om 30hp): bild, idrott eller musik. I undervisningsämnet integreras utbildningsvetenskaplig kärna (9hp)

6 2010 05 04 LÄRANDE OCH SAMHÄLLE Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, 240hp – 4 år är inriktad mot undervisning i matematik, svenska (30hp i vardera) samt naturorienterande ämnen/teknik, samhällsorienterande ämnen och engelska (15hp i vardera). Mellan den 15/9 och 15/10 - 2012 anmäler man ett av dessa ämnen som fördjupningsämne. I fördjupningsämnet ingår två självständiga arbeten (om totalt 30hp) och del av utbildningsvetenskaplig kärna (24hp)

7 2010 05 04 LÄRANDE OCH SAMHÄLLE Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240hp – 4 år är inriktad mot undervisning i matematik, svenska och engelska (30hp i vardera). Mellan den 15/3 och 15/4 - 2012 väljer man dessutom ett fjärde undervisningsämne (om 30hp): naturorienterande ämnen/teknik, samhällsorienterande ämnen, bild, idrott eller musik. Mellan den 15/9 och 15/10 - 2012 anmäler man ett av sina undervisningsämnen som fördjupningsämne (gäller matematik, svenska, engelska, NO/teknik eller SO) I fördjupningsämnet ingår två självständiga arbeten (om totalt 30hp) och del av utbildningsvetenskaplig kärna (24hp)

8 Grundlärarutbildningar vid Malmö högskola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Termin Fritidshem 180hp Veckor vfu F-3 240hp Veckor vfu F – fördjupningsämne U – utb.vet. kärna Ö – övrigt ämne - avancerad nivå * - självständigt arbete 1 Vft FF H F 4 4 UF H 4 Bd/ Id/ Mu U U 4 F U H 4 Bd/ Id/ Mu Bd/ Id/ Mu 1 SOSv H H Sv/ NO/ SO 4 Ma En U NO Sv/ Ma H 4 FU H 4 F*F*U HH 4 FU HH 4 F*F*F FF*F* LÄRANDE OCH SAMHÄLLE 4-6 240hp Veckor vfu 1 SvMa HH HH NO/ SO/ Bd/ Id/ Mu/ Ma 4 En NO/ SO/ Bd/ Id/ Mu U Sv/ En En/ Ma H 4 FU H 4 F*F*U HH 4 FU HH 4 F*F*F

9 2010 05 04 Ansökningsperiod mellan 15 mars och 15 april Val av undervisningsämne Kontrollera särskild behörighet (mu, id) Behöriga sökande som sökt före den 15 april har platsgaranti Ange inte reservalternativ www.mah.se/ls/lut2011 www.mah.se/ls/lut2011 LÄRANDE OCH SAMHÄLLE


Ladda ner ppt "2010 05 04 MALMÖ HÖGSKOLA LÄRANDE OCH SAMHÄLLE. 2010 05 04 LÄRANDE OCH SAMHÄLLE Grundlärarutbildningen består av tre integrerade delar: Ämne och ämnesdidaktik."

Liknande presentationer


Google-annonser