Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ingeniørutdanning Klækken 2006-10-19 Svensk ingenjörsutbildning i förändring Bert Luvö Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ingeniørutdanning Klækken 2006-10-19 Svensk ingenjörsutbildning i förändring Bert Luvö Chalmers tekniska högskola, Göteborg."— Presentationens avskrift:

1 Ingeniørutdanning Klækken 2006-10-19 Svensk ingenjörsutbildning i förändring Bert Luvö Chalmers tekniska högskola, Göteborg

2 Ingeniørutdanning Klækken 2006-10-19 Ingenjörsutbildningar före 1989 •Civilingenjör –4,5 år efter naturvetenskapligt gymnasium •Gymnasieingenjör –4-årig teknisk utbildning •Övriga –institut mm i liten omfattning

3 Ingeniørutdanning Klækken 2006-10-19 Nytt 1989 •Tvååriga högskoleingenjörsutbildningar –samma inriktningar som i gymnasiet –efter tre år i tekniskt gymnasium –ökad teknisk kompetens •Försöksverksamhet i fem år –kommunerna höll med lokaler •Nya regionala högskolor fick ökat underlag

4 Ingeniørutdanning Klækken 2006-10-19 Ändrade villkor 1995 •Högskoleingenjörsutbildningarna blir i allmänhet treåriga –nytt gymnasium ger annan bas, utan teknik –nya behörighetsregler •matematik, fysik, kemi (naturvetenskapligt program) –internationell anpassning, Bachelor of Science –ökad frihet att skapa nya program

5 Ingeniørutdanning Klækken 2006-10-19 KY- kvalificerad yrkesutbildning •Ej högskola •1/3 praktik - 2/3 teori •1 - 3-årig - samarbete med näringslivet •Poängberäkning förvirrande lik högskolan •Ex. Byggteknik i Göteborg, 2 år •lyckat samarbete mellan bransch och kommunal vuxenutbildning •utbildning till arbetsledare

6 Ingeniørutdanning Klækken 2006-10-19 Ny högskoleförordning 2007 •Grundläggande nivå –högskoleingenjör/kandidat, tre år •Avancerad nivå –master, två år –magister, ett år •Forskarnivå –licenciat/doktor, fyra år •max ett år på avancerad nivå kan räknas in

7 Ingeniørutdanning Klækken 2006-10-19 2007 •Yrkesexamina blir kvar –Sammanhållen civilingenjörsutbildning, 5 år –Högskoleingenjörsutbildning, 3 år –m fl

8 Ingeniørutdanning Klækken 2006-10-19 2007 •Nytt poängsystem –som ECTS, 30 högskolepoäng/termin •Ev nytt betygssystem –högskolan får rätt att välja betygsystem –några högskolor har planerat övergång till 7-gradig skala, men målrelaterat (ECTS har en relativ skala)

9 Ingeniørutdanning Klækken 2006-10-19 Ny målbeskrivning •Learning outcomes (lärmål) –kunskap och förståelse –färdighet och förmåga –värderingsförmåga och förhållningssätt –fokuserat på vart studenten skall nå –CDIO-inspirerat (Conceive - Design - Implement - Operate)

10 Ingeniørutdanning Klækken 2006-10-19 Grundnivå •Självständiga och kritiska bedömningar •Urskilja, formulera och lösa problem •Möta förändringar i arbetslivet •Söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå •Följa kunskapsutvecklingen •Utbyta kunskaper även med icke fackfolk

11 Ingeniørutdanning Klækken 2006-10-19 Avancerad nivå •Fördjupning från grundnivå •Självständigt integrera och använda kunskaper •Komplexa företeelser, frågeställningar och situationer •För yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller forsknings- och utvecklingsarbete

12 Ingeniørutdanning Klækken 2006-10-19 Chalmers •Flera stora förändringar sker samtidigt •Ändrad utbildningsstruktur från 2004 –Chalmers går före mot Bologna •Ändrad organisation, jan 2005 –stärka forskningen –bryta upp gamla strukturer, spara pengar •Ny rektor juni 2006

13 Ingeniørutdanning Klækken 2006-10-19 Chalmers •Högskoleingenjör •Enstaka kandidatutbildningar •Civilingenjör –Delas upp i Kandidat och Master (3+2) •Master –Svenska och utländska studenter –Chalmers studenter har platsgaranti

14 Ingeniørutdanning Klækken 2006-10-19 Kandidatdelen på civilingenjörsprogrammet •Så små förändringar som möjligt –liknar gamla år 1 - 3 •Kandidatarbetet –utformningen omdiskuterad •Ej anställningsbar efter tre år !

15 Ingeniørutdanning Klækken 2006-10-19 Masterdelen på civilingenjörsprogrammet •Engelska som undervisningsspråk •Tvååriga •50% utländska studenter •Specialiserade •Stark forskningsanknytning •Över 40 program

16 Ingeniørutdanning Klækken 2006-10-19 Chalmers organisation •16 institutioner –gemensamt forskningsintresse –fackspråk tillhör biblioteket •Beställare - utförare –programansvarig förhandlar med institutioner –överenskommelse –i allmänhet bara en utförare att välja på

17 Ingeniørutdanning Klækken 2006-10-19 2010 •Nytt antagningssystem ? –Bonus för vissa kurser •Förutsatte gymnasiereformen, som nya regeringen stoppat


Ladda ner ppt "Ingeniørutdanning Klækken 2006-10-19 Svensk ingenjörsutbildning i förändring Bert Luvö Chalmers tekniska högskola, Göteborg."

Liknande presentationer


Google-annonser