Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning på universitet och högskolor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning på universitet och högskolor"— Presentationens avskrift:

1 Utbildning på universitet och högskolor
Vill du bli ambulanssjuksköterska eller barnmorska?

2 Karriärvägar – efter gymnasieskolan

3 Högre utbildning Riksdagen har beslutat om utbildning på
universitet och högskolor och delat dem i tre nivåer: Grundnivå Avancerad nivå Forskarnivå

4 Poängsystem Ett studieår på heltid under 40 veckor
motsvarar 60 hp (högskolepoäng). 1 veckas studier = 1,5 hp. För varje kurs bedöms hur stor arbetsinsats som normalt krävs för att uppnå kursens mål. Det bestämmer kursens poäng.

5 Betygsgrader Kursmålen uttrycks i olika grader gällande:
Kunskap och förståelse Färdighet och förmåga Värderingsförmåga och förhållningssätt Betygsskalan är tregradig: U – G – VG

6 Utbildning på grundnivå
Utbildning på grundnivå ska i huvudsak bygga på de kunskaper som eleverna får i gymnasieskolan, eller på motsvarande kunskaper. För att bli antagen till utbildning på grundnivån krävs att man har slutfört en gymnasieutbildning eller motsvarande.

7 Examina på grundnivå Examina delas in i generella examina och
yrkesexamina. Vissa yrken kräver en speciell utbildning eller legitimation. Dessa avslutas med en yrkesexamen. På grundnivå finns nästan 30 olika examina.

8 Examina inom vård - yrkesexamina på grundnivå
Arbetsterapeutexamen Audionomexamen (hörsel) Biomedicinsk analytikerexamen (laboratorium) Röntgensjuksköterskeexamen Sjukgymnastexamen Sjuksköterskeexamen Socionomexamen (Social omsorgsexamen togs bort 1/1 2007)

9 Utbildning på avancerad nivå
Utbildning på avancerad nivå ska i huvudsak bygga på och fördjupa de kunskaper, färdigheter och förmågor som studenterna har fått på grundnivån. Utbildningen ska leda till: - Fördjupade kunskaper Ytterligare utvecklad förmåga och förutsättningar för att självständigt integrera och använda kunskaper - Utvecklad förmåga och förutsättningar att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer - Utvecklad förmåga och förutsättningar för att arbeta självständigt med forskning, utveckling eller annat arbete.

10 Examina på avancerad nivå
Examina delas in i generella examina och yrkesexamina. Vissa yrken kräver en speciell utbildning eller legitimation. Dessa avslutas med en yrkesexamen . På den avancerade nivån finns idag > 20 olika examina.

11 Examina inom vård - yrkesexamina på avancerad nivå
Barnmorskeexamen Läkarexamen Specialistsjuksköterskeexamen, 11 olika inriktningar Ambulanssjuksköterska Anestesisjukvård Intensivvård Operationssjukvård Distriktssköterska Kirurgisk vård Medicinsk vård Onkologisk vård (cancervård) Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Psykiatrisk vård Vård av äldre Högskoleförordningen (1993:100)

12 Utbildningen Du söker finns på ________________________
ÖREBRO UNIVERSITET 019 – e-post :


Ladda ner ppt "Utbildning på universitet och högskolor"

Liknande presentationer


Google-annonser