Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Musikteknologi Läroplan för Grundnivån. Musikteknologi läroplan • Musikteknologi projektet är riktat till den grundläggande konstundervisningens fördjupade.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Musikteknologi Läroplan för Grundnivån. Musikteknologi läroplan • Musikteknologi projektet är riktat till den grundläggande konstundervisningens fördjupade."— Presentationens avskrift:

1 Musikteknologi Läroplan för Grundnivån

2 Musikteknologi läroplan • Musikteknologi projektet är riktat till den grundläggande konstundervisningens fördjupade läroplan. • Musikteknologi projektet består av en grundnivå och en musikinstitutnivå. • Innan studierna i musikteknologi på grundläggande nivå krävs att man avlagt minst grundnivå 1 i musikens grunder. • Grundnivåstudierna omfattar följande studieperioder: musikteknologi, studioarbete och ljudåtergivning. • Innan musikinstitutnivån i musikteknologi kan inledas krävs minst avlagd grundnivå 2 i musikens grunder eller motsvarande kunskaper. • Musikinstitutnivåstudierna omfattar samma studieperioder som i grundnivån men på musikinstitutnivå.

3

4 Organiseringen av undervisningen • Kurslängden på grundnivån är två läsår. Undervisning ges en gång i veckan i 60-90 minuter. Undervisningen är totalt 140 timmar. Undervisningen sker i grupper om 6-8 personer. • Grundstudierna omfattar musikteknologins grunder (100 h), arbete i studiomiljö (20h), och ljudåtergivning (20h). Som undervisningsutrymme används i huvudsak Kannbrobackens musikteknologiutrymme. • I arbetet i studiomiljö på både grundnivån och musikinstitutsnivån används även Musikinstitutet Kungsvägens utrymme i Vindgränden 6 och Yrkeshögskolan Arcadas utrymmen. • För studierna i ljudåtergivning används även elevkonserter som övningsarbeten. • I mån av möjlighet tar man i beaktande om eleven studerar klassisk musik eller rytmmusik när man genomför studierna i akustik och inbandning.

5 Grundnivåns mål • Musikteknologins grundstudier ger eleven färdigheter i att producera, spara, ändra och skicka ljud i digitalt format. • De centrala målen med grundnivåns kurs är att eleven lär sig förstå de möjligheter som den teknologi som används i undervisningen ger möjlighet till. Eleven lär sig också behärska arbetssätt, terminologi och arbetsverktyg inom musikteknologin på ett allmänt plan. • Studierna i musikteknologi stöder eleven i musikstudierna och ger eleven möjligheter att banda, spara och producera musik på en grundläggande nivå. • Efter grundnivån kan eleven banda olika instrument och editera dem, ”mixa”, och sätta ut musik på internet. • Inom studioarbetet får eleven en insikt i studioarbete. • Inom ljudåtergivningen får eleven en insikt i förstärkning av ljud, både akustiska som elektriska samt användningen av ett mixerbord. • I mån av möjlighet ges utrymme åt specialintressen och speciell inriktning på klassisk eller rytmmusik.

6 Grundnivåns innehåll (100h) • Eleven bekantar sig med Mac-datorerna och den undervisningomgivning som finns. • Eleven bekantar sig med följande begrepp: – Vad är ljud? – Lär sig använda Garageband (sekvensprogram) och med hjälp av det här programmet inbandningens och mixningens grunder samt syntetisatorns och trummaskinens användning. – Bekantar sig med pro-tools – Samband mellan instrument och ljudteknik – Olika inbandnings möjligheter – Rummets påverkan av ljud – Mono/stereo/surround – Ljudskala och dB mätare – Hur mixa musik/ljud – Filformat och kvalitet – Skillnad på live och studio – Enkla EQ och effekt inställningar (bass, mid, highs) – Känna till vad frekvens är i relation till toner, musik och EQ. • Eleven lär sig grundläggande funktioner i notationsprogrammet Sibelius. • Vid kursens slut kan eleven banda, editera, packa och skicka musik per e-post i olika format, t.ex. Wav och MP3. • Eleven bekantar sig med hur man lägger ut musik på t.ex: My Space, You Tube osv.

7 Studioarbetets grundstudier (20h) • För studioarbetet används förutom musikteknologisalen även Musikinstitutet Kungsvägens utrustning i Vindängen samt Yrkeshögskolan Arcadas utrymmen. • Studioarbetets grunddel ger eleven grundfärdigheter i hur man arbetar i en studio. • Uppmickningens grunder • Kopplingar gås igenom • Mixning • Monitorering • Eleven bekantar sig med olika akustiska miljöer och material som har betydelse för inspelning. • Digitala mixerns användning

8 Ljudåtergivningens grunder (20h) • Kursen består av mixande av elevkonserter som Musikinstitutet Kungsvägen ordnar. • Eleven bekantar sig med förstärkare, mikrofoner, DI-boxar osv. • PA-anläggningens uppsättning och användning • Uppmickningens grunder • Analoga mixerns användning • Digitala mixerns användning • Hörselns skyddande

9 Avläggande av grundnivån • 1. Att göra en egen låt med hjälp av sekvensprogram och notationsprogram. – Kompositionen eller låten skall vara minst inom grundnivåerna 1-3. – Kompositionen eller låten skall vara minst 32 takter lång med melodi och ackordbeteckningar. – Ackompanjemanget kan göras med hjälp av sekvensprogrammet – Kompositionen eller låten skall mixas och mastereras. – Eleven skall kunna publicera kompositionen eller låten på nätet. • 2. En egen komposition med användning av ljudbibliotekets samplingar • 3. Deltagande i några av musikinstitutets konserter som mixare. • 4. Bandande av minst en av musikinstitutets konserter, mixa den och skicka den per e-post till läraren. • 5. Ett mindre teoretiskt prov.

10 Grundnivåns slutexamen och bedömning • Examen från grundnivån i musikteknologi består av godkända prestationer • För bedömningen påverkar även: – Aktivitet – Arbetssättet – Motivation – Initiativförmåga – Förmåga att utvärdera det egna arbetet • För bedömningen används skala 1-5


Ladda ner ppt "Musikteknologi Läroplan för Grundnivån. Musikteknologi läroplan • Musikteknologi projektet är riktat till den grundläggande konstundervisningens fördjupade."

Liknande presentationer


Google-annonser