Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stöd för olika utbildningsformer i Ladok3

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stöd för olika utbildningsformer i Ladok3"— Presentationens avskrift:

1 Stöd för olika utbildningsformer i Ladok3
NUAK Catherine Zetterqvist och Daniel Erlandsson

2 Domäner i Ladok3 Utbildningsinformation Studiedeltagande Resultat
Examen Uppföljning

3 Vad är en utbildningsform?
Egen förordning alternativt annan väsentlig grund för en separerad hantering Omfattning Exempel på utbildningsformer Högskoleutbildning Utbildning på grund- och avancerad nivå Utbildning på forskarnivå Förberedande utbildning Uppdragsutbildning Varför behöver vi Utbildningsform? god funktionalitet oavsett utbildningsform genomslag vid åtgärder och vidareutveckling

4 Några centrala begrepp
Generell/enhetlig hantering = Förutsättningar för att utveckla grundfunktionalitet som klarar alla utbildningsformer Utbildning Kurser sammanförda Kurser = Paketering

5 Enhetlig hantering av utbildningsformer
Dagens Ladok, tre separata delar Annan utbildning (Antagning) Resultat Utbildning - def Studie-deltagande (Examen) Utbildning på grund- och avancerad nivå Prog.adm - Kursregistrering Resultat Utbildning - def Antagning Studie-deltagande Examen Resultat Utbildning - def Antagning Studie-deltagande Prog.adm - Terminsregistrering Utbildning på forskarnivå (Examen) (Antagning) Utbildning - def Studie-deltagande Resultat

6 Enhetlig hantering av utbildningsformer
Utb. form Uppföljning Studie-deltagande Utbildning - def Resultat Examen Högskoleutbildning Utbildning på grund- och avancerad nivå Utbildning på forskarnivå Förberedande utbildning Uppdragsutbildning M fl

7 Utbildningsinformation lägger grunden
Utb. form Uppföljning Studie-deltagande Utbildning - def Resultat Examen Utbildningsinformation lägger grunden Relativt enkelt att skapa en ny utbildningsform Lärosätesgemensamma men används efter behov Vilka attribut man vill knyta till en utb bestäms till stor del lokalt Verksamhetsregler knyts till rätt objekt och rätt utbildningsform Systemregler är enhetliga och oberoende av utbildningsform Säkrar datakvalitet Säkrar att vidareutveckling och förbättringar får genomslag på alla utbildningsformer

8 Genomslag på alla utbildningsformer Studieplan Beslutshantering
Utb. form Uppföljning Studie-deltagande Utbildning - def Resultat Examen Genom den enhetliga hanteringen i utbildningsinformation finns en god grund för att alla kurstillfällen kan hanteras i bef antagningssystem, flödesmässigt. Dock inte specifika behörighetskontroller Genomslag på alla utbildningsformer Studieplan Beslutshantering

9 Utsökning av studenter baseras på studiedeltagande
Utb. form Uppföljning Studie-deltagande Utbildning - def Resultat Examen Utsökning av studenter baseras på studiedeltagande Moduler och komponenter hämtas från utbildningsinformation Betygskala Examinator

10 Enhetlig funktionalitet för utbildningsbevis och kursbevis
Utb. form Uppföljning Studie-deltagande Utbildning - def Resultat Examen Kataloginformationen måste definieras per utbildningsform eller kunna uteslutas Enhetlig funktionalitet för utbildningsbevis och kursbevis Enhetlig funktionalitet för bilagor

11 Oberoende av utbildningsform
Utb. form Uppföljning Studie-deltagande Utbildning - def Resultat Examen Oberoende av utbildningsform Informationshämtning Sammanställningar Rapporter Underlag för årsredovisning

12 Utbildningsinformation

13 Generell modell för utbildning
Utbildningsform A Utbildningsform, förhållande 1:1 Utbildnings- precisering Studieordning A Studieordning B Studieordning, förhållande 1:m Strukturnivå A Strukturnivå B Strukturnivå C Strukturnivå D Strukturnivå, förhållande 0:m Enhet för utbildningen Kurs Kurspaketering

14 Högskoleutbildning i den generella modellen
Utbildningsform A Högskoleutbildning Studieordning A 1993:års studieordning Studieordning B 2007:års studieordning Grund-utbildning Strukturnivå A Strukturnivå B Forskar-utbildning Strukturnivå C Grund- och avancerad nivå Strukturnivå D Forskarnivå Enhet = Poäng Enhet = Högskolepoäng

15 Förutbildning i den generella modellen
Utbildningsform A Studieordning B Strukturnivå A Strukturnivå B Strukturnivå C Strukturnivå D Studieordning A Förutbildning Studieordningen ”Högskolepoäng” Studieordningen Veckor Enhet = ”Högskolepoäng” Enhet = Veckor

16 Utbildningskonfiguration (mall)
En mall definierar en utbildning eller ett utbildningstillfälle En uppsättning av attribut i en mall är unik inom en utbildningsprecisering Två typer av attribut i mallen Nationella Attribut om kurs som krävs för att Ladok ska fungera t.ex. kurskod, kursbenämning och omfattning Lärosätesspecifika Attribut som ett lärosäte ser behov av att lagra i Ladok t.ex. lärandemål huvudsakligt innehåll och examinationsformer

17 Ladok3 – Skapa kurs (högskoleutbildning och förutbildning)

18 Ladok3 – Förutbildning (nationella inställningar)

19 Mer information www.ladok.se > Ladok3
Projektwikin (hittas enklast via ladok.se) Nyhetsbrev Öppna frågestunder/infodagar Andra träffar, Ladok-Inkubator, Nätverksträffar etc.


Ladda ner ppt "Stöd för olika utbildningsformer i Ladok3"

Liknande presentationer


Google-annonser