Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studentgränssnittet i Ladok3

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studentgränssnittet i Ladok3"— Presentationens avskrift:

1 Studentgränssnittet i Ladok3
NUAK 2014, Daniel Erlandsson, områdesproduktägare Catherine Zetterqvist, huvudproduktägare

2 Under hösten 2009 togs ett beslut om att starta ett projekt med målet att ta fram en nytt system som ska ersätta nuvarande Ladok. Beslutet togs av Konsortiets stämma där alla medlemmar representeras. Ladok3-projektet startade sedan upp under våren 2010. Nya Ladok ska tas fram i stark förankring hos medlemmarna enligt det direktiv som projektet fått – denna förankring sker bland annat genom att tidiga resultat har skickats ut på remiss till medlemmarna, genom att projektdeltagarna representerar ett flertal olika lärosäten, genom MIT-miljön där lärosätena kan testa och se den funktionalitet som hittills är utvecklad samt genom att lärosätesrepresentanter deltar i workshops vid kravframtagning.

3 Kravinsamling Två workshops under våren 2013
WS 1: Syftet var att göra en om-start och besluta om vi ska utgå från det som kom fram under remissen 2011 eller ta nya beslut WS 2: Målet var att få fram en prioriterad kravlista med krav på vad studenten ska kunna se respektive göra i studentgränssnittet Kravbild som växte fram Ladokinformation i tjänsterna Stomme av tjänster – nyckelfärdigt för slutanvändaren Anpassningsbart, gemensamma begrepp Stabilt, sömlöst integrerbart, öppet Användarvänligt, tydligt, enkelt och relevant

4 Förslag på ny teknisk lösning
Utgångspunkt i kravbilden Paketering av studenttjänster (tre varianter) Färdigt studentgränssnitt Javascript (delar av det färdiga studentgränssnittet) REST-tjänster

5 Färdigt studentgränssnitt - en tjänst i nya Ladok
REST Student-information Utbildnings-information Studiedel-tagande Resultat Examen Nya Ladok

6 Javascript – integrerad del av t.ex. en lärosätesportal
REST Student-information Utbildnings-information Studiedel-tagande Resultat Examen Nya Ladok Lärosäte

7 REST-tjänster i t.ex. en lärosätesportal
Student-information Utbildnings-information Studiedel-tagande Resultat Examen Nya Ladok Lärosäte

8 Vidare arbete under våren
Förankring – funktionalitet/lösning Ladok3 – expertgrupp Systemägare Studentrepresentant Teknisk arbetsgrupp under Unitcf – ATI-gruppen Skapa en prototyp som exemplifierar det färdiga studentgränssnittet

9 Utgångspunkter för arbetet med prototypen
Mobilen som primära display Det som görs oftast av studenter ska vara mest prioriterat Användarbegrepp ur studentens perspektiv Ex. ta höjd för studenters förvirring mellan antagen till en kurs och registrerad Tillgänglighetsanpassad Hitta ett tekniskt ramverk som kan hantera funktionalitet i framtiden och inte bara vid första leveransen

10 Startsida: Mobil och Dator/Surfplatta

11 Arbetet med prototypen
Ytterligare en workshop med lärosätesrepresentanter Förutsättningar Prioriterad kravlista (resultat från workshop 1 och 2) Första förslag på prototyp utarbetad av Anders Stenebo Mål – visualisera kravlistan Vidareutveckla prototypen enligt kravlista Stämma av funktionalitet mot dagens LPW-tjänster Fokus på funktionalitet i prototypen var kravlistans prio 1- och prio 2-krav

12 Arbetet med prototypen
Resultat Exempel på ett studentgränssnitt för ett lärosäte som ska kunna fungera som underlag för fortsatt kravarbete

13 Avgränsning i arbetet med prototypen
Fokus är övergripande funktionalitet (se och göra) Minimalt fokus på placering av funktionalitet, ledtexter och begrepp All underliggande logik ännu inte färdigutvecklad Ex. studieplan

14 Demonstration av prototypen

15 Kommentarer på prototypen
Många kommentarer rörde detaljer vilket tolkades som att representanterna var nöjda med den övergripande funktionaliteten ”Mycket saknas om man tänker på koppling till studieplan” Studieplan är under utveckling. Fortfarande saknas funktionalitet vilket leder till svårigheter av att presentera studieplanen i prototypen ”Det måste gå att ställa in (på kursnivå eller organisationsnivå) att registrerade studenter automatanmäls till ordinarie tentor.” Krav på funktionalitet ”Tidsbegränsad adress -> bortsett från datum, så känns det ganska meningslöst att kunna redigera varje rad för sig” Krav på prototypen

16 Möjlighet till lokal profilering

17 Fortsatt arbete i höst Sammanställa resultatet från workshop 3
Påbörja utvecklingen Teknisk infrastruktur på plats redan i sprint 30 Kartlägga funktionalitet samt kravställa på övriga domäner Studenternas studentgränssnitt Diskutera begrepp och placering av funktionalitet samt genomföra användartester Träffa studenter (träffar i Uppsala 17/9 och i Örebro 2/10) Workshop med studenter den 8 oktober Harmonisera med andra nationella studentingångar t.ex. antagning.se Fortsatt arbete med prototypen för att senare fastställa den

18 Frågor?

19 Mer information om Ladok3
Din lokala projektledare för införandet Ladok.se > Fliken Ladok3 Wikin: Ladokbrevet: elektroniskt nyhetsbrev Öppna frågestunder


Ladda ner ppt "Studentgränssnittet i Ladok3"

Liknande presentationer


Google-annonser