Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LPL-möte Umeå 2014-04-07.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LPL-möte Umeå 2014-04-07."— Presentationens avskrift:

1 LPL-möte Umeå

2 Lite fakta utveckling 4 utvecklingsteam Ladok3 (6 utv/team)
1 utvecklingsteam IK (4 utv) 1 utvecklingsteam anpassning (3 utv) 2 ScrumMaster Utvecklingsstöd (Sysadm, CM, Arkitekt, TestArkitekt, Användbarhet) Totalt c:a 40 st Varje utvecklingsteam jobbar tillsammans med ett motsvarande kravteam

3 Large scale scrum

4 Förberedande domänanalys
Hur vi jobbar Nästa sprint Externt/internt Målseminarium Förberedande domänanalys Domänanalys Sprintplanering Utveckling Sprintdemo Mål Mål Mål Övergripande mål Konkreta mål Detaljerade mål Funktion Krav Krav Övergripande krav Detaljerade krav

5 Arbetsgång Sprintarbetet (återkommande utvecklingsperiod omfattande 4 veckor) Sprintplanering (planering av sprintens innehåll) Daily-scrum (dagligen – stå-upp-möte) Wiki-arbete (detaljera User Stories/dokumentera funktionalitet) Teknikmöten (designprinciper och lösningar) Sprint review (demo av vad som gjorts) Sprint retrospective (utvärdering av arbetet)

6 Scrum board – planering/uppföljning av sprinten

7 Bygga system Checka in Versionshantering av kod Bygg: - Kompilera
- Länka - Paketera Leverans Automatiskt/manuellt MIT-miljö Testsystem

8 Nördhumor - utvecklarhumor

9 Och nu till något helt annat….

10 Och nu till något helt annat….
…en extra leverans

11 Bakgrund Driftsrisker med differenssynkronisering
Dåligt skydd i DB mot felaktiga förändringar Svårt att få in verksamhetsstöd för hantering krav Driftsstörningar – p g a okända ej konverterbara förändringar Lång tid till ”bred” leverans Nya förutsättningar Tidigare - oro för att L3 ”smittas” av L2 Nu - stor del av Ladok3 byggd bl a Resultatdomänen – mindre risk för ”smitta” från L2 Resultat relativt begränsad m a p informationsberoenden

12 Ladok3 översikt Ladok3 Lärosäte Endast mot Uppföljning Lokal
Admin GUI Student GUI Lokal Anpassning Ladok Kärna Ladok Referens Tjänstegränssnitt REST Kataloginf Studentinf Utbildningsinf Studiedelt. Resultat Examen Uppföljning Utbildn.DB Uppföljning Utb.info Atom feeds Behörighets-katalog Rolladm. Uppföljning SQL Infratjänster Ladok Integration Adapter Adapter Adapter Adapter Endast mot Uppföljning NyA, CSN, SCB, etc.

13 Ladok3 översikt Ladok3 Lärosäte Endast mot Uppföljning Lokal
Admin GUI Student GUI Lokal Anpassning Ladok Kärna Ladok Referens Tjänstegränssnitt REST Kataloginf Studentinf Utbildningsinf Studiedelt. Resultat Examen Uppföljning Utbildn.DB Uppföljning Utb.info Atom feeds Behörighets-katalog Rolladm. Uppföljning SQL Infratjänster Ladok Integration Adapter Adapter Adapter Adapter Endast mot Uppföljning NyA, CSN, SCB, etc.

14 Ny/gammalt alternativ - Resultat
Färdig tjänst ”Ladok 3 Resultat” GUI Resultat- domänen Behörighet Anpassningar ACL Ladok 2 Ladok2 DB

15 Resultat på Ladok2 gemensam installation
GUI Resultat Central drift Behörighet ACL Ladok 2 UmU UU LU Befintlig drift på respektive driftcentral som idag

16 ResultatPåLadok2 vs Ladok3
Leverans ResultatPåLadok2 Leverans 1, 2 och 3 IK

17 Innehåll (preliminärt)
Rapportering av resultat med betyg på kurs av resultat med betyg på modul (=prov) av resultat på komponent med hjälp av resultatkod Hantering av anonym examination Kunna söka ut: anmälda till tentamen registrerade på kurstillfälle registrerade på kurs klara för slutbetyg studenter i viss grupp (lägre prio?) Kurser med endast ett prov(modul) ger automatiskt slutbetyg vid rapportering

18 Vad händer nu? Planering pågår
Ny förfrågan om önskad produktionssättningstid om c:a 1 månad Leverans 1, 2 och 3 kommer att finnas kvar, men… I leverans 2 utgår differenssynkronisering - ersätts av Resultat på Ladok2 (veckovis uppdatering fortsätter)

19 Ladok3 och SQL

20 Informationsobjekt (idag)
För ÅR-leverans Studiedeltagande Studieresultat Utbildningsutbud Utfärdade examina Studieaktivitet Klart till sommaren I MIT-leveransen preliminärt i september

21 Frågor?


Ladda ner ppt "LPL-möte Umeå 2014-04-07."

Liknande presentationer


Google-annonser