Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lokala teknikmiljöer Utredning GEM-0001-A NUAK 2010-09-28 Jenny H Svensson, Projektledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lokala teknikmiljöer Utredning GEM-0001-A NUAK 2010-09-28 Jenny H Svensson, Projektledare."— Presentationens avskrift:

1 Lokala teknikmiljöer Utredning GEM-0001-A NUAK 2010-09-28 Jenny H Svensson, Projektledare

2 » GEM-T-0001-A Lokala teknikmiljöer – Projektets syfte är att utreda de tekniska förväntningarna på Ladok3 i de lokala miljöerna. – En kartläggning av vilka system som kommunicerar med Ladok, vad den kommunikationen innehåller samt hur det kan se ut i Ladok3. 2 Om projektet

3 » Kort workshop på Ladok-Swami-dag » 6 exempellärosäten kontaktades – Högskolan i Dalarna – Linköpings universitet – Stockholms universitet – Chalmers tekniska högskola – Mittuniversitetet – Gymnastik- och idrottshögskolan » Intervjuerna sammanställdes till en utredning som skickades på remiss till alla lärosäten 1 juli. Hur gick det till 3

4 Vad finns på de olika lärosätena? – Ett fåtal system skriver direkt till databasen – En mängd system läser mot den skarpa databasen eller Ladok Open/Lokal kopia. Som kan innehålla egna tabeller för lärosätes behov. 4 Befintliga kopplingar till lokala system

5 » Skrivande system är ett fåtal. – Studentportaler (egenutvecklade tjänster) – Utbildningsdatabas – Registrerings- och resultatsystem – Katalog- och behörighetssystem » Skriver till databas via SQL-koppling, JDBC, ODBC, webservice eller filinläsning hos DC Skrivande system 5

6 Skrivande system, bild 2 6

7 » Ett flertal system läser data direkt från den skarpa databasen eller Open/kopia. – Kontohantering – Studentportaler – Lärplattformar – Uppföljningssystem – Utbildningsdatabas – Schemahantering – SMS och E-post tjänster – Bibliotek – VerksamhetsFörlagdUtbildning – Passerkort Läsande system 7

8 » Studentuppgifter (namn, adress, telefon, e-post) » Antagningar till kurs och program » Registreringar per student och ackumulerat » Resultat per student och ackumulerat » Kurser/kurstillfällen » Program/programtillfällen » Forskarämnen och kurser » Årsredovisningsuppgifter Läsande system, del 2 8

9 » Följande förutsättningar måste finnas innan teknikval för Ladok3 kan ske. – Väl definierade affärsregler – Datamodell som förklarar verksamheten uttryckt i klara regler – Tydliga prestandakrav – Databasens uppbyggnad bestämd Viktiga förutsättningar 9

10 Skrivning till DB i Ladok3 10

11 Läsning från DB i Ladok 3 11

12 » Alla delar av Ladok3 ska dela logik. » En tjänst ska bestå av många små delar. » Konsekvent språkhantering och namngivning. » Bra bakåtkompabilitet och versionshantering. » Ladok3 ska vara webbaserat och enkelt att förstå. » Behörigheter och användare ska vara kopplat till respektive lärosätes behörighetssystem. » Ladok3 ska ha bra felhantering och driftövervakning. Lärdomar från LPW och LC 12

13 – Bestäm datamodell och utveckla API:er för det viktigaste funktionerna. Låt LPW anpassas efter dem nu och behåll dem in i Ladok3. – Viktigt att LPW fortsätter att fungera parallellt med Ladok3 under en period. – Utred om det är försvarbart att anpassa LPW till Ladok3 istället för att bygga helt nytt. – I Ladok3 ska Användare/examinatorer och behörigheter kopplas till lärosätets lokala behörighetssystem. – Generellt gränssnitt där lärosäten kan hämta och lämna vad de vill till Ladoks databas. – Ladok3 ska ta särskilt hänsyn till de funktionalitetsförbättringar som har blivit nedprioriterade senaste åren. – Ladok3 bör bestå av en liten gemensam kärna som fungerar på samma sätt. – Ladok3 bör levereras med färdigt gränssnitt för experter, studenter och personal. Remissvar 13

14 – Det ska vara enkelt att komma åt loggade uppgifter, låt all data ligga kvar i databasen. – Utred för- och nackdelar med hel eller delvis gemensam nationell databas med tanke på säkerhet och sårbarhet samt juridiskt ansvar för innehållet. – I Ladok3 måste det fortfarande vara möjligt att göra rättningar under kontrollerade former direkt i databasen då det inte finns systemstöd. – Använd användaridentiteter istället för personnummer. – Hur ska hantering av skyddade personer och uppgifter ske i Ladok3? – Vi vill använda Data-warehouse. – Lärosätena måste ha god tid på sig att anpassa sina system till Ladok3. Informationen måste komma ut i god tid. – Vilken typ av tillgänglighet till Ladok3 krävs och vad är vi villiga att betala för? – I Kalkylen för Ladok3 borde kostnaden för anpassningar av de lokala system ingå. Remissvar, del 2 14

15 Frågor? Rapport och remissvar finns på: http://www.ladok.se/index.php?id=1180 Slut! 15


Ladda ner ppt "Lokala teknikmiljöer Utredning GEM-0001-A NUAK 2010-09-28 Jenny H Svensson, Projektledare."

Liknande presentationer


Google-annonser