Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam examen - så gör vi i praktiken

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam examen - så gör vi i praktiken"— Presentationens avskrift:

1 Gemensam examen - så gör vi i praktiken
Sofia Knutz KTH UF/AUA/Examensgruppen

2 Riktlinjer beslutades av rektor juni 2014. Riktlinjer för forskarnivå
Arbetsgrupp med olika kompetenser arbetade fram riktlinjer för KTH:s engagemang i utbildningssamarbeten som ska leda till gemensam examen under hösten -13 och våren -14. Riktlinjer beslutades av rektor juni 2014. Riktlinjer för forskarnivå Riktlinjer för grund- och avancerad nivå Högskolelag Högskole-förordning KTH:s riktlinjer Checklistor

3 Riktlinjernas betydelse i organisationen
Initiativ till utbildningssamarbeten ska stödjas av prodekanus i samråd rektor för vidare beredning. När fullständig underlag för utbildningssamarbetet finns i form av en checklista ska prodekanus efter samråd med rektor ge slutgiltigt godkännande för fortsatt beredning.

4 Förankring av riktlinjer inom KTH
Rektorsgrupp Ledningsgrupp Fakultetsråd Utbildningsutskott Grundutbildningsansvariga Forskarutbildningsansvariga Administrativt utbildningsfunktionsansvariga

5 Riktlinjer - innehåll Inför studiernas påbörjande (antagning/behörighet/meritvärdering/besked/finansiering/ försäkring) Studiernas upplägg (lärandemål och utbildningsplan/ studieplan fo.utb.ämne/ ISP/del vid KTH/betygssystem/ studenters rättigheter och skyldigheter/disputation) Disciplinära åtgärder/avskiljande/ indragning av handledare

6 Riktlinjer – innehåll, forts.
Examenskrav och examensbevis (redovisning av resultat/examensbevis/DS) Kvalitetssäkring (utvärdering/akademiska och adm. resurser) KTH-intern hantering (antagning/registrering/fakturering) Ansvarsfriskrivning (parternas ansvar)

7 Stöddokument vid sidan av riktlinjerna
Checklistor (grund och avancerad nivå/forskarnivå) Mallar avtal exmensbevis gemensam individuell studieplan (forskarstudenter) avhandlingens utformning Processbeskrivning för arbetet fram till beslut om inrättande av utbildningsprogram (utbildningssamarbete) som leder till gemensam examen.

8 Processkarta Ska ses som en illustration av komplexiteten från förslag till inrättande av ett utbildningsprogram (utbildningssamarbete) som leder till gemensam examen.

9 Checklista

10 Långsiktighet! Fokus på mervärde!
Erfarenheter Riktlinjer kan inte vara alltför detaljerade. KTH:s riktlinjer ska se till att svensk lagstiftning följs och tydliggöra KTH ställningstagande i olika frågor. Utbildningssamarbeten som leder till gemensam examen medför att myndighetsbeslut kan överlåtas; antagning och tillgodoräknande utan särskild prövning. Långsiktighet! Fokus på mervärde!

11 Hur arbeta vidare? Beredningsgruppen för utbildningssamarbeten (BUS)
En ingång för alla typer av samarbeten Underlätta kontakt för den som vill påbörja ett utbildningssamarbete. Består av arbetsgruppen som tog fram riktlinjerna Ta vara på den kunskap som samlats under arbetet med riktlinjerna. Stående tid varje vecka Initialt nödvändigt för att få koll på samarbeten som är på gång. Färdigställa stöddokument.

12 Frågor? Sofia Knutz Gruppchef examensgruppen


Ladda ner ppt "Gemensam examen - så gör vi i praktiken"

Liknande presentationer


Google-annonser