Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Kvalitetsutvärdering för lärande Högskoleverkets förslag till nya kvalitetsutvärderingar för högskoleutbildningar HSVs rapport 2009:25 R Högskolan i.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Kvalitetsutvärdering för lärande Högskoleverkets förslag till nya kvalitetsutvärderingar för högskoleutbildningar HSVs rapport 2009:25 R Högskolan i."— Presentationens avskrift:

1 1 Kvalitetsutvärdering för lärande Högskoleverkets förslag till nya kvalitetsutvärderingar för högskoleutbildningar HSVs rapport 2009:25 R Högskolan i Gävle 2009-09/ btr Information finns på www.hsv.sewww.hsv.se Nytt kvalitetsutvärderingssystem

2 2 Regeringens uppdrag till HSV Utvärdering av utbildningar Från sexårscykel till fyraårscykel Graderade omdömen på tre- eller fyrgradig skala Ökat fokus på kvaliteten i utbildningsresultaten Hög kvalitetet kommer eventuellt att premieras vid resursfördelning Högskolan i Gävle 2009-09/ btr Nytt kvalitetsutvärderingssystem

3 3 Två viktiga utgångspunkter Ökat fokus på kvaliteten i utbildningsresultaten medför ett ökat fokus på målen i HFs examensbeskrivningar och hur man säkerställer att studenterna når dessa mål Ett nytt kvalitetssystem för den högre utbildningen måste därmed baseras på forskning och kunskap om både utvärdering och lärande/lärprocesser Högskolan i Gävle 2009-09/ btr Nytt kvalitetsutvärderingssystem

4 4 Syfte Ligga till grund för en graderad bedömning av utbildning- ens kvalitet och därmed också till grund för eventuella ifrågasättanden och beslut om indragning av examens- rätten Bidra med tydlig information till studenterna Stimulera en förbättrad koppling mellan utbildningarna och deras användbarhet för både studenter och arbets- marknad Kunna ge underlag för fördelning av resurser på grund- och avancerad nivå när riksdag/regering fattar beslut Högskolan i Gävle 2009-09/ btr Nytt kvalitetsutvärderingssystem

5 5 Utvärderingsprocessen Självvärderingar och platsbesök Peer review med bedömning på tregradig skala 3 = utmärkt god kvalitet 2 = godtagbar kvalitet 1 = ej godtagbar kvalitet Samlad rapportering till regeringskansliet Det högsta omdömet kan eventuellt föranleda extra re- surstilldelning i förhållande till antalet hås i den utbildning som utvärderas Högskolan i Gävle 2009-09/ btr Nytt kvalitetsutvärderingssystem

6 6 Utvärderingsprocessen (forts.) Ej godtagbar kvalitet – vad händer? Likställs med det som nu benämns ifrågasättande av examensrätt Utbildningen får ett år på sig att åtgärda kvalitetsbris- terna Utvärdering efter ett år med ny bedömning – kan resultera i godkännande alternativt indragning av examensrätt Högskolan i Gävle 2009-09/ btr Nytt kvalitetsutvärderingssystem

7 7 Viktigt att skilja på Lärandemål – skriftliga formuleringar i kursplaner, examensbeskrivningar etc. [intended learning outcomes, ILO] Läranderesultat – vad studenterna faktiskt har uppnått [achieved learning outcomes, ALO] Grundfrågan: Säkerställer utbildningarna att studenterna når målen i HFs examensbeskrivningar? Högskolan i Gävle 2009-09/ btr Nytt kvalitetsutvärderingssystem

8 8 Vad skall granskas? Grundstruktur: Tre kvalitetsindikatorer 1. lärandemål och examination 2. läranderesultat 3. studenternas erfarenheter och inflytande Varje indikator har ett antal bedömningsgrunder (en till tre) som skall bedömas utifrån kända bedömningskrite- rier och resultera i en sammanvägd bedömning av hela utbildningen Högskolan i Gävle 2009-09/ btr Nytt kvalitetsutvärderingssystem

9 9 Indikator 1: Lärandemål och examination Bedömningsgrunder: Lärcentrerad undervisning och progression Utbildningens användbarhet på och för arbetsmarknaden Samlad lärarresurs Högskolan i Gävle 2009-09/ btr Nytt kvalitetsutvärderingssystem

10 10 Indikator 2: Läranderesultat Bedömningsgrund: Granskning av självständiga arbeten Högskolan i Gävle 2009-09/ btr Nytt kvalitetsutvärderingssystem

11 11 Indikator 3: Studenternas erfarenheter och inflytande Bedömningsgrunder: Studentenkäter Alumnenkäter Högskolan i Gävle 2009-09/ btr Nytt kvalitetsutvärderingssystem


Ladda ner ppt "1 Kvalitetsutvärdering för lärande Högskoleverkets förslag till nya kvalitetsutvärderingar för högskoleutbildningar HSVs rapport 2009:25 R Högskolan i."

Liknande presentationer


Google-annonser