Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handlingsprogram mot övervikt och fetma i VGR Förslag till projektplan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handlingsprogram mot övervikt och fetma i VGR Förslag till projektplan"— Presentationens avskrift:

1 Handlingsprogram mot övervikt och fetma i VGR Förslag till projektplan
Staffan Mårild Björn Fagerberg Annika Nilsson-Green Susanne Tedsjö Gemensamt uppdrag för Hälso- och sjukvårdsavdelningen och Folkhälsokommitténs kansli

2 Bakgrund Visionen för Västra Götaland - Det Goda Livet- utgör projektets grund och står för helhetsperspektivet. Det nya arbete som nu påbörjas skall anpassas till och bygga på den slutgiltiga utformningen av barnprojektets rekommendationer, som varit ute på remiss.

3 Övergripande mål och syfte
Fastställa strategier och riktlinjer för hälsofrämjande, förebyggande och behandlande insatser för fetma. Gemensam kunskapsbas och tydliga definitioner som plattform. Definiera målgrupper för programmet och tydliggöra ansvarsfördelningen för olika typer av insatser. Ange inriktningsmål och effektmål som är realistiska och mätbara för uppföljning.

4 Forts. Övergripande mål och syfte
Beakta tillgång till och fördelning av resurser, prioritering, nivågruppering samt regler för remisshantering. Harmonisera handlingsprogrammet för barn och vuxna i hela VGR. Utforma kostnadseffektiv uppföljning och utvärdering av gjorda insatser.

5 Arbetsprocessen Arbetet utgår och följer strukturen från tidigare genomförda projekt gällande insatser mot övervikt och fetma hos barn och ungdomar. Slutprodukten blir ett tillägg av insatser mot vuxna och en harmonisering av programmen för barn och vuxna.

6 Arbetsprocessen Basen i handlingsprogrammet är arbetsprocessen, strävan att förbättra kunskap, kvalitet och kommunikation. Befintliga resurser är utgångspunkter. Öka och fördjupa kunnandet/ attityder hos personal. Nytt sätt att organisera arbetet kring fetma där dokumentationen endast är ett hjälpmedel i det fortsatta arbetet.

7 Projektorganisation Projektägare: Lars-Olof Rönnqvist Johan Jonsson
Styrgrupp: Axel Bergh, Johan Jonsson Projektledningsgrupp: Staffan Mårild, Björn Fagerberg, Annika Nilsson-Green Susanne Tedsjö projektledare Arbetsgrupperna: Består av experter som tar fram underlag. Basen för arbetet är en uppdragshandling med tidsram.

8 Arbetsgrupperna med experter
Epidemiologi Fetmaförebyggande Hälsofrämjande Behandling – ta fram vårdprogram, kvalitetsuppföljning Utbildning av personal med plan Riskgrupper

9 Avstämningsgrupper/samverkan
VästKom – kommunerna Folkhälsosamordnare Livsstil i Väst Företagshälsovård Berörda sektorsråd Politiker regionalt, HSU, HSN 12st Regionala ledningsmöten sjukvårdsgrupp m fl

10 Verktyg för kommunikation
Interaktiv hemsida för kommunikation inom projektet. Hemsida/Vårdportalen informationstjänster för att skapa intresse, motivation och delaktighet.

11 Resurser – preliminiär budget
Projektledningsgrupp viss tid per vecka Arbetsgrupperna 6st, budget per grupp för framtagande av underlag inom given ram. Möteskostnader Hemsida/vårdportalen Seminarier/avstämningsmöten


Ladda ner ppt "Handlingsprogram mot övervikt och fetma i VGR Förslag till projektplan"

Liknande presentationer


Google-annonser