Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Målseminarium stöd för utbildning på forskarnivå i nya Ladok 2013-12-11 Wallingatan Annette Larsson, Catherine Zetterqvist, Matz-Ola Cajdert.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Målseminarium stöd för utbildning på forskarnivå i nya Ladok 2013-12-11 Wallingatan Annette Larsson, Catherine Zetterqvist, Matz-Ola Cajdert."— Presentationens avskrift:

1 Målseminarium stöd för utbildning på forskarnivå i nya Ladok 2013-12-11 Wallingatan Annette Larsson, Catherine Zetterqvist, Matz-Ola Cajdert

2 Begrepp »Kurser - Kurstillfällen prov, individuella åtaganden, etc oavsett utbildningsform »Sammanförda kurser - Kurspaketering Kurspaketeringstillfällen Ämne på forskarnivå Program »Student avser även doktorander

3 Begrepp »Individuell studieplan reserverat namn för forskarnivå inom högskoleutbildning. övervägande individuell hantering »Studieplan Kan skapas utifrån ett Studieförslag(Utbildningsinformation) Studieväg Pågående studier Avklarade studier

4 Uppdelning i domäner – Tjänster i Ladok3 Ladok3 GUI Uppföljning Tjänster i Ladok3 Utb.info Stud.delt. Resultat Examenshant Student H ändelser (per lärosäten) Integration

5 Mål med domänen Studiedeltagande och Utbildningsinformation »Skapa goda förutsättningar för dokumentation av studiedeltagande respektive utbildningsinformation »Ge stöd för administration av studenter som följer kortare eller längre utbildningar. »Ge stöd för historik respektive versioner »Enhetligt stöd oavsett utbildningsform

6 Enhetlig hantering av utbildningsformer Utbildning på forskarnivå Utbildning på grund- och avancerad nivå Annan utbildning Prog.adm - Kursregistrering Prog.adm - Terminsregistrering (Antagning) Studie- deltagande Resultat (Examen) Utbildning - def Antagning Studie- deltagande Resultat Examen Utbildning - def Antagning Studie- deltagande Resultat Utbildning - def (Antagning) Studie- deltagande Resultat (Examen) Utbildning - def »Ladok idag, 3 separata delar

7 Enhetlig hantering av utbildningsformer Studie- deltagande Resultat Examen Uppföljning Utbildning - def Utb. form Högskoleutbildning o Utbildning på grund- och avancerad nivå o Utbildning på forskarnivå Förberedande utbildning Uppdragsutbildning Mfl

8 Varför studieplan? »Behov av programadministration i olika utsträckning Enhetlig hantering oavsett grupp el individ »Beslutslogg vid förändringar/revideringar Uppehåll, avbrott, tillgodoräknanden, omregistrering Uppdateringar/tillägg »Underlag inför kommande termin/studieperiod Enhetlig hantering av förväntat deltagande

9 Studieplan ska erbjuda »Möjlighet att ange vilket kurstillfälle studenten ska följa vid förändringar och dokumentera beslut »Stöd för studievägledare etc att planera och följa upp en students studier »Ger lärosätet underlag för prognoser och uppföljning

10 Ansöknings – och antagningsstöd »Funktionalitet för att ta emot antagningsbeslut, ge tillträde till utbildning och hantera förväntade deltagare på ett utbildningstillfälle »Ingen funktionalitet för att genomföra behörighetsprövning eller urval, inte heller hantera reservplacerade »Stöd ska finnas för att hantera återbud som sker innan kursstart »Val inom pågående utbildning stöd för att fortsätta sitt åtagande inom en påbörjad utbildning under förutsättning att detta kan göras utan urval eller behörighetsprövning.

11 Konceptuell bild Antagning Resultat Examens- handläggning Examens- handläggning Utbildnings- information Student- information Studieplan Utbildning/ utbildningstillfälle Utbildnings- tillfällesstruktur Pågående studier Avklarade studier Studieväg Studie- deltagande Studie- deltagande

12 Frågor?


Ladda ner ppt "Målseminarium stöd för utbildning på forskarnivå i nya Ladok 2013-12-11 Wallingatan Annette Larsson, Catherine Zetterqvist, Matz-Ola Cajdert."

Liknande presentationer


Google-annonser