Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LPL-TRÄFF Anette Eriksson & Anna Åhnberg Uppsala 2015-09-23.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LPL-TRÄFF Anette Eriksson & Anna Åhnberg Uppsala 2015-09-23."— Presentationens avskrift:

1 LPL-TRÄFF Anette Eriksson & Anna Åhnberg Uppsala 2015-09-23

2 Produktplan - tänket

3 3 Fram till nyss Utvecklad funktionalitet i domäner Utbildnings- information Studie- deltagande Resultat- hantering Examen Uppföljning Infrastruktur, grunddata m.m.

4 4 Steg 1. Säkra ett enkelt flöde genom hela systemet Utbildnings- information Studie- deltagande Resultat- hantering Examen Uppföljning Infrastruktur, grunddata m.m. Produktplanens version A MIT

5 meningsfull väldefinierad produktionsduglig

6 6 Sen bygger vi på mer funktionalitet Utbildnings- information Studie- deltagande Resultat- hantering Examen Uppföljning Infrastruktur, grunddata m.m. Produktplanens version B MIT

7 7 Till all prioriterad funktionalitet är med Utbildnings- information Studie- deltagande Resultat- hantering Examen Uppföljning Infrastruktur, grunddata m.m. Produktplanens version I

8 8 Önskad effekt Fokus på produktionsduglighet Tydligt vad som är klart i MIT Bättre återkoppling Underlättar införande Tydligt vilken funktionalitet som ingår i nya Ladok

9 Produktplan – innehåll Version A - I

10 10 Version A Lägga upp kurs med tillhörande kurstillfälle Anta student manuellt till kurstillfället. Registrera student Rapportera resultat på kurs Hantera behörighetsförändringar Ta ut kursbevis Underlag för årsredovisning och rapporter för uppföljning skapas

11 11 Version B Lägga upp kurspaketering med tillhörande kurser och kurstillfällen Student ska kunna hantera kontaktuppgifter, göra återbud före start av kurspaketering respektive kurs. Ta ut studieintyg.

12 12 Version C Lägga på moduler med omfattning. Rapportera resultat på modul. Tillgodoräkna del av kurs. Hantera anmälan till examination inkl anonyma examinationer. Utfärda examensbevis

13 13 Version D Ersätta interimspersonnummer med svenskt personnummer. Hantera students studiefinansiering (doktorander) Fördela kurspaketering med ingående kurstillfällen över flera perioder med underliggande moduler

14 14 Version E Hantera student som deltar i avgiftbelagd utbildning Annonsera utbildning. Hantering av externt antagningssystem Utbildning ska kunna avvecklas respektive ställas in. Hantera senare del. Tillgodoräknande på hel kurs.

15 15 Version F Hantera student som är förhindrad (på olika sätt) att bedriva studier. Grupphantering. Student ska kunna göra val, avvika (på olika sätt) från ursprunglig grupp/tillfälle. Hantera återupptagande av studier. Möjlighet att identifiera studenter som inte följer plan.

16 16 Version G Slå ihop flera identiteter. Hantera student som har skyddsvärda uppgifter (Alias). Möjlighet att dokumentera studiebehörighet för respektive studiedeltagande. Versionshantera utbildning.

17 17 Version H Hantera utbildningssamarbeten Gemensam examen.

18 18 Version I Under kontrollerade former korrigera uppgifter rörande student och utbildning Stöd för rimlig service avseende förfrågningar utifrån. Stöd för vissa förutsägbara ändamål, tex kontohantering.

19 19 Länk och kontakt Produktplanen https://confluence.its.umu.se/confluence/display/Publik/Produktplan+och+versioner https://confluence.its.umu.se/confluence/display/Publik/Produktplan+och+versioner Kontakt anette.eriksson@kau.se anna.ahnberg@uadm.uu.se anette.eriksson@kau.se anna.ahnberg@uadm.uu.se


Ladda ner ppt "LPL-TRÄFF Anette Eriksson & Anna Åhnberg Uppsala 2015-09-23."

Liknande presentationer


Google-annonser