Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

V ERSION I SOM SKA PRODUKTIONSÄTTAS PÅ MAH F UNKTIONELLT INNEHÅLL TILL OCH MED VERSION I OCH J SAMT NÅGOT OM HUR VI NÅR DIT Catherine Zetterqvist, Produktägare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "V ERSION I SOM SKA PRODUKTIONSÄTTAS PÅ MAH F UNKTIONELLT INNEHÅLL TILL OCH MED VERSION I OCH J SAMT NÅGOT OM HUR VI NÅR DIT Catherine Zetterqvist, Produktägare."— Presentationens avskrift:

1 V ERSION I SOM SKA PRODUKTIONSÄTTAS PÅ MAH F UNKTIONELLT INNEHÅLL TILL OCH MED VERSION I OCH J SAMT NÅGOT OM HUR VI NÅR DIT Catherine Zetterqvist, Produktägare LNU

2 2 Versionsplan

3 3 Kontinuerlig justering av angreppssätt Måste, Bör, Kan, Inte i projektet Versionsplan med Måste-krav uppdelade i versioner A-I (Bör -> X, Kan -> Y, Inte i projektet -> Z) Versionsplan med Måste-krav för MAH uppdelade i versioner t o m I, Måste-krav övriga lärosäten version V (Bör -> X, Kan -> Y, Inte i projektet -> Z)

4 4 Angreppssätt just nu Versionsplan med Måste-krav för MAH uppdelade i versioner t o m H Måste-förbättringskrav för MAH i version I Måste-förbättring_efter_produktionssättningskrav för MAH i version J Måste-krav övriga lärosäten version V - förtydligas till september V -> K, L, M, N, O…. Bör -> X, Kan -> Y, Inte i projektet -> Z

5 5 Varför ändrar vi angreppsätt? Uppfylla målet för fas 1 Att ha ett system möjligt att ta i drift för MAH Q1 2017

6 6 Vad betyder detta konkret för MAH? Ett minimalt system som är teoretiskt möjligt att ta i drift för MAH ( inte praktiskt möjligt) Ett minimalt system som är praktiskt möjligt att ta i drift för MAH (alla effektmål uppfylls inte) Ett magert system som tagit hänsyn till de viktigaste bristerna ( som behöver många fler förbättringar) Version J Version I Version H Fas 1 Fas 2

7 7 Vad betyder detta konkret för övriga lärosäten? Ett minimalt system som är svårt att utvärdera då det inte är klart ( test vid MAH) Ett minimalt system som kanske går att utvärdera då det succesivt förbättras (förbättringar i samråd med MAH) Ett magert system som borde gå att utvärdera då det fungerar för MAH (ytterligare förbättringar för MAH) Version J Version I Version H Fas 1 Fas 2

8 8 Hur ser det ut framåt för övriga lärosäten? Ett system som innehåller all kritisk funktionalitet, möjligt att ta i drift för ett stort lärosäte (med hög utvecklingspotential) Ett system som innehåller funktionalitet som betraktats som bör (med fortsatt förbättringsbehov) Ett system som kontinuerligt förbättras och anpassas efter förändringar i verksamheten (det perfekta systemet) Version Y Version X Version V Fas 2 Förvaltning

9 Funktionellt innehåll till och med version I och J

10 10 Utbildningar Kurser Moduler med/utan omfattning under kurs Paketeringar (program, ämnen på forskarnivå, kurspaket, utbytesavtal mm.) Status (utkast, påbörjad, komplett) Version/instans Inställd/avvecklad Periodiserad Individuell Senare del Kategorisering (utbildningsområde, lokal märkning, finansieringsform) Stöd för studieavgifthantering på kurstillfällen Utdata, via webbläsare, utskriftvänligt format Moduler med/utan omfattning under modul Stöd för studieavgifthantering på ”programtillfällen” Samarbeten Leda till gemensam examen Masshantera utbildningstillfälle Masshantera utbildning Utdata, datafil

11 11 Hantera student Namn Svenskt personnummer, Interimspnr Födelsedata Kön Skyddsvärd Avliden Kontaktuppgifter Dubblerad identitet Avstängd Avskild Avgiftskyldighet Anonym vid examination Ingå i grupp Studiefinansiering (forskarnivå) Samordningsnummer Passnummer/annat nr för identifiering Persontjänst

12 12 Omregistrera för endast deltagande i examination Studieöversikt, en student, flera lärosäten (förutsatt pinglösning ok) Etableras Skapa förväntat deltagande Dokumentera studiebehörighet per deltagande Registrera Omregistrera, exkl endast deltagande i examination Studieval (acceptera/välja) Avbrott/avklarad Återbud Studieuppehåll Student förändrar/återupptar studier Hantera/använda grupper Redovisa studieaktivitet (forskarnivå) Hantera students deltagande Tillkommer i version J: Registrera flera

13 13 Operativ utdata kring student Uppföljning och statistik Söka Förväntade deltagare Söka Deltagare (inkl deltagare aktivitetstillfälle) Studieöversikt, en student, eget lärosäte Uppföljning på individ via studieplan Registreringsintyg /Resultatintyg (eget lärosäte) Nationellt studieintyg (pinglösning i 1:a hand) Identifiera och hantera att student inte följer plan Rapporter enligt uppföljningsleveransen inkl möjlighet att exportera rapport eller underlag. Åtkoms till Informationsobjekt (anpassade för rapporter) Åtkomst till Informationsobjekt (prioriterat informationsinnehåll) Utdata, ännu ej specificerat Utdata, extern intressent, ännu ej specificerat Förbättringar/nya Rapporter för uppföljning Förbättringar/nya Informationsobjekt i Uppföljning Verifierbara intyg (ersätta pinglösning)

14 14 Resultat och tillgodoräknande Rapportera hel kurs Rapportera modul Resultatnotering Resultatrapportera med stöd av aktivitetstillfälle Hantera felaktigt resultatbeslut (ta bort) Hantera TG mot del av kurs Hantera TG mot hel kurs exkl påverkan på studieplan Hantera TG mot omfattning eller examen exkl påverkan på studieplan Hantering av felaktigt tillgodobeslut (ta bort) Skapa aktivitetstillfälle Anmälan till aktivitetstillfälle (ex tenta, labb, studiebesök) Ansökan om TG i studentgränssnittet (beroende till möjlighet att bifoga underlag) Hantera TG och påverkan på studieplan Hantera felaktigt resultatbeslut (ändra) Hantering av felaktigt tillgodobeslut (ändra)

15 15 Bevis för kurs och examina Kursbevis utan att skapa ärende Kursbevis utan att dokumentera utfärdande Gemensamma examina Hantering av felaktigt utfärdandebeslut (ändra) Ansöka om Bevis (skapa ärende) Bereda och utfärda examensbevis Bereda och utfärda bevis över genomförd utbildning Bereda och utfärda bevis över genomförd utbildning (kursbevis) Konfigurera mallar för bevis och bilagor Fördefiniera texter och förhandsgranska Hantering av felaktigt utfärdandebeslut (ta bort)

16 16 Studentgränssnittet Se kommande kurser och registrera/göra återbud Se pågående kurser, kunna anmäla/avanmäla till aktivitetstillfälle Se avklarade kurser inkl resultat på modul, resultatnotering, tillgodoräknande Göra avbrott på pågående kurser Ansöka om Bevis Redigera kontaktuppgifter Ansökan om TG i studentgränssnittet (beroende till möjlighet att bifoga underlag) Ansöka om studieuppehåll (beroende till möjlighet att bifoga underlag)

17 Fler frågor?


Ladda ner ppt "V ERSION I SOM SKA PRODUKTIONSÄTTAS PÅ MAH F UNKTIONELLT INNEHÅLL TILL OCH MED VERSION I OCH J SAMT NÅGOT OM HUR VI NÅR DIT Catherine Zetterqvist, Produktägare."

Liknande presentationer


Google-annonser