Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regeringsuppdrag som påverkar HfR Susanne Wallmark HfR

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regeringsuppdrag som påverkar HfR Susanne Wallmark HfR"— Presentationens avskrift:

1 Regeringsuppdrag som påverkar HfR Susanne Wallmark HfR 2012-05-25

2 Regleringsbrev VR ska i samverkan med FAS, FORMAS, VINNOVA samt universitet och högskolor utveckla rutiner för utbetalning av forskningsstöd så att de bättre anpassas till lärosätenas planering. Universitet och högskolor ska samverka med forskningsråden och VINNOVA i denna fråga.

3 Vad har vi gjort? Susanne Wallmark och Ulf Heyman har representerat lärosätena. Möte med de statliga finansiärerna 2 mars. Möte med utbildningsdepartementet, socialdepartementet, miljödepartementet, VR och finansdepartementet den 29 mars

4 Förslag Tidigarelägga beslut om externa projekt (september) –FAS har genomfört redan –Inte ändra ansökningstidpunkt utan korta ledtiderna inom VR, FORMAS och VINNOVA. Vad är rimlig omsättningstid för bidrag? –Idag är det enligt VR 0,85 år och i slutet av 90-talet ca 0,6 år

5 Varför har omsättningstiden ändrats? HSV och VR har gjort två oberoende analyser: –Mer externa medel –Förändrad redovisningsprincip Slutsats: Omsättningstiden har inte ändrats när hänsyn tas till dessa förändringar

6 Regeringsuppdrag till HSV Regeringen uppdrar åt Högskoleverket att göra en förstudie i syfte att kartlägga tillgängligt underlag samt vilket underlag som saknas för att följa upp anslagen till lärosätena för forskning och forskarutbildning ur ett jämställdhets- perspektiv. I uppdraget ingår även att kartlägga och analysera vilka aspekter som i övrigt behöver beaktas för att följa upp anslaget ur ett jämställdhetsperspektiv. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2012.

7 Vad har gjorts? Ingegerd ´Palmér har HSV:s uppdrag att utreda Experter från HSV: Marie Kahlroth och Per Hyenstrand HfR:s styrgrupp har varit referensgrupp Uppsala universitet har varit pilot för att testa om det ur personalsystemet går att få fram statistik

8 Resultat Underlag som sedan manuellt bearbetas (ca 1 dags arbete) Lönekostnader fördelat på olika befattningar, verksamhetsområde och kön Vad säger statistiken, vad ska den användas till och hur ofta ska den tas fram?

9 Klassificeringar Klassificeringen av kurser i olika utbildningsområden ska ske utifrån ämnesinnehåll. Klassificering ska alltså inte ske utifrån resursåtgång, undervisningsmetod eller huruvida en kurs ingår i ett utbildnings- program som i övrigt har en annan klassificering. Klassificeringen av kurser i olika utbildningsområden är av stor betydelse för tilldelningen av resurser till lärosätenas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Klassificeringen av kurser måste därför ske på ett likartat sätt för att åstadkomma rättvisa villkor, men samtidigt är någon helt likriktad klassificering inte möjlig. Högskoleverket ska följa upp klassificeringen av kurser i olika utbildningsområden. Uppföljningen ska ske i samverkan med universitet och högskolor

10 Vad händer?


Ladda ner ppt "Regeringsuppdrag som påverkar HfR Susanne Wallmark HfR"

Liknande presentationer


Google-annonser