Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Full kostnadsfördelning Presentation HfR den 9 nov 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Full kostnadsfördelning Presentation HfR den 9 nov 2006."— Presentationens avskrift:

1 Full kostnadsfördelning Presentation HfR den 9 nov 2006

2 HfR:s redovisningsråd Presentation av nuläget  Organisation  SUHFs förbundsförsamling  Utredningsgruppens arbete  Fortsatt arbete  Viktiga huvudpunkter

3 SUHF

4 HfR:s redovisningsråd SUHFs förbundsförsamling  Ny styrelse  Fullkostnadstäckning lägesrapport  Riksbankens jubileumsfond – förhandlingsgrupp tillsatt

5 HfR:s redovisningsråd Full kostnadstäckning - Utredningsgruppen  Kåre Bremer leder  RUT 2 – Resursutredningen kontaktad  PM till Leijonborg  Fullkostnadstäckning lägesrapport

6 HfR:s redovisningsråd Full kostnadstäckning - Utredningsgruppen  Redovisning – finansiering  Redovisningsmodell – redovisningssystem  Synliggöra indirekta kostnader  Tid – användning av denna och koppling till arbetstidsavtalet  Medfinansiering – beslut  Redovisningsmodell - kalkylmodell

7 HfR:s redovisningsråd Syfte med modellen  Styrning  Jämförbarhet  Förtroende  Synliggöra ekonomiskt ansvar  Information till olika intressenter

8 HfR:s redovisningsråd Utmärkande för modellen  Rättvisande  Transparens  Likformighet  Enkel  Automatiska transaktioner

9 HfR:s redovisningsråd Nyckelord  Fullständig kostnadsfördelning  Kostnader som fördelningsbas  Kostnadsbärare  Medfinansiering

10 HfR:s redovisningsråd  Kostnadsbärare är den lägsta nivån i redovisningen där samtliga kostnader redovisas för en verksamhet  Kostnadsbärare är alltså den nivå som skall bära de gemensamma kostnaderna. Kostnadsbärare

11 HfR:s redovisningsråd Kostnadsbärare  En kostnadsbärare kan vara: ett projekt (en avgränsad aktivitet med visst syfte och resurser, tidplan osv), en forskargrupp eller annan indelning.  Ett bidragskontrakt är i normalfallet inte en kostnadsbärare.  Ett uppdragskontrakt är i regel kostnadsbärare då uppdragsverksamhet alltid skall bedrivas med full kostnadstäckning

12 HfR:s redovisningsråd Verksamhet Budget Finansiering Kalkyl

13 HfR:s redovisningsråd Uppföljning forskningskontrakt (EJ kostnadsbärare)  Kontrakt följs upp mot kalkyl, det vill säga bara en uppföljning att finansieringen överensstämmer med kontraktets kalkyl. (EJ full kostnadstäckning)

14 HfR:s redovisningsråd Uppföljning projekt (kostnadsbärare)  ”Riktigt” projekt, exempelvis ett EU- finansierat, följs upp för hela den avgränsade verksamheten samtliga intäkter och kostnader redovisas (full kostnadstäckning)

15 HfR:s redovisningsråd Uppföljning forskargrupp (kostnadsbärare)  För en forskargrupp följs hela gruppen upp och finansiärerna får information om vilken andel de bidragit, således en andel av gruppens finansiering och dess uppnådda resultat.

16 HfR:s redovisningsråd Fortsatt arbete  Resurs – Ulla-Kari Fällman, SLU  PM – utgångspunkt för arbetet  Förslag till SUHF förbundsförsamling mars 2007  Modellen – ett ramverk för anpassning till Era lärosäten  Genomförande – stöd från HfR

17 HfR:s redovisningsråd Uppdraget  Gemensamma kostnader; definition  Direkta och indirekta kostnader; definition  Fördelningsbas – för- och nackdelar  Gemensam begreppsapparat  Finansiering av särskilda satsningar  Medfinansiering  Beräkningsmodeller  EU – full cost  Tidredovisning  Avgränsning - finansiering - interna resursfördelningssystem


Ladda ner ppt "Full kostnadsfördelning Presentation HfR den 9 nov 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser