Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genomförd av CMA Research AB Medarbetarundersökning 2014 Oktober 2014 Ängelholms kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genomförd av CMA Research AB Medarbetarundersökning 2014 Oktober 2014 Ängelholms kommun."— Presentationens avskrift:

1 Genomförd av CMA Research AB Medarbetarundersökning 2014 Oktober 2014 Ängelholms kommun

2 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 1 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen2 Övergripande resultat4 HME – Hållbart medarbetarengagemang5 Delindex10 Detaljerade resultat12 Hälsa och arbetsmiljö13 Dialog och samverkan18 Medarbetarskap20 Motivation26 Ledarskap28 Jämställdhet, mångfald och likabehandling30 Kommunspecifika frågor32 Föregående medarbetarundersökning34 Bilagor

3 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 2 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Medarbetarundersökningar är för Skåne Nordvästs kommuner en viktig del i arbetet med att följa upp och utveckla personalarbetet. Kommunerna behöver följa upp hur medarbetare uppfattar sina arbetsgivare, vilka områden som kan förbättras och vad som behöver vidareutvecklas. Syftet med samarbetet mellan kommunerna är att kunna jämföra sig med varandra, framför allt vad gäller HME, men även vad gäller övriga områden. Genomförande Undersökningen har genomförts under perioden september 2014-oktober 2014 av CMA Research AB. Projektledare på CMA: Fredrik Knutsson. Analys har genomförts av Erik Nygårds. Kontaktperson på Ängelholms kommun: Mikael Nyström. Enkät Enkäten består av frågeområdena Hälsa och arbetsmiljö, Dialog och samverkan, Medarbetarskap, Motivation, Ledarskap, Jämställdhet, mångfald och likabehandling, Föregående medarbetar- undersökning, HME – Hållbart medarbetar- engagemang samt Kommunspecifika frågor.

4 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 3 Fakta om undersökningen Metod och svarsfrekvens Enkät utskickad till 2 889 medarbetare inom Ängelholms kommun. Två påminnelser skickades ut. Uppnådd svarsfrekvens: 75 procent (Totalt 2 889 utskick och 2 173 svar)

5 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 4 Övergripande resultat

6 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 5 HME – Hållbart medarbetarengagemang Modell Ledarskap är uppbyggt av frågorna: Min närmaste chef… - …visar uppskattning för mina arbetsinsatser - …visar förtroende för mig som medarbetare - …ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Styrning är uppbyggt av frågorna: - Jag är insatt i min arbetsplats mål - Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt - Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete HME är ett index som ger ett mått på medarbetarengagemanget inom kommunen. HME beräknas som ett medelvärde av nio frågor vilka redovisas nedan. Motivation är uppbyggt av frågorna: - Mitt arbete känns meningsfullt - Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete - Jag ser fram emot att gå till arbetet

7 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 6 HME – Hållbart medarbetarengagemang Resultat Ledarskap är uppbyggt av frågorna: Min närmaste chef… - …visar uppskattning för mina arbetsinsatser - …visar förtroende för mig som medarbetare - …ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Styrning är uppbyggt av frågorna: - Jag är insatt i min arbetsplats mål - Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt - Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete HME är ett index som ger ett mått på medarbetarengagemanget inom kommunen. HME beräknas som ett medelvärde av nio frågor vilka redovisas nedan. Motivation är uppbyggt av frågorna: - Mitt arbete känns meningsfullt - Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete - Jag ser fram emot att gå till arbetet

8 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 7 HME – Hållbart medarbetarengagemang Resultat – Jämförelser med Ängelholms kommun Ledarskap är uppbyggt av frågorna: Min närmaste chef… - …visar uppskattning för mina arbetsinsatser - …visar förtroende för mig som medarbetare - …ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Styrning är uppbyggt av frågorna: - Jag är insatt i min arbetsplats mål - Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt - Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete HME är ett index som ger ett mått på medarbetarengagemanget inom kommunen. HME beräknas som ett medelvärde av nio frågor vilka redovisas nedan. Motivation är uppbyggt av frågorna: - Mitt arbete känns meningsfullt - Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete - Jag ser fram emot att gå till arbetet

9 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 8 HME – Hållbart medarbetarengagemang Bakomliggande frågor

10 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 9 HME – Hållbart medarbetarengagemang Bakomliggande frågor – Jämförelser med Ängelholms kommun

11 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 10 Delindex Resultat Indexen är uppbyggda av de frågor som ingår i respektive delområde i enkäten med undantag av ledarskap som byggs upp av två frågor som rör förtroende för samt total nöjdhet med närmaste chef.

12 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 11 Delindex Resultat – Jämförelser med Ängelholms kommun

13 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 12 Detaljerade resultat

14 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 13 Hälsa och arbetsmiljö

15 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 14 Hälsa och arbetsmiljö Jämförelser med Ängelholms kommun

16 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 15 Hälsa och arbetsmiljö Om staplarna ej summerar till 100 procent kan det bero på att samtliga inte har besvarat frågan. Jämförelser med Ängelholms kommun

17 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 16 Hälsa och arbetsmiljö Jämförelser med Ängelholms kommun

18 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 17 Hälsa och arbetsmiljö Om staplarna ej summerar till 100 procent kan det bero på att samtliga inte har besvarat frågan. Jämförelser med Ängelholms kommun

19 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 18 Dialog och samverkan

20 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 19 Dialog och samverkan Jämförelser med Ängelholms kommun

21 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 20 Medarbetarskap Medarbetarsamtal – Jämförelser med Ängelholms kommun

22 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 21 Medarbetarskap Medarbetarsamtal

23 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 22 Medarbetarskap Medarbetarsamtal – Jämförelser med Ängelholms kommun

24 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 23 Medarbetarskap Lönedialog/lönesamtal – Jämförelser med Ängelholms kommun

25 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 24 Medarbetarskap Lön och utveckling

26 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 25 Medarbetarskap Lön och utveckling – Jämförelser med Ängelholms kommun

27 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 26 Motivation

28 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 27 Motivation Jämförelser med Ängelholms kommun

29 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 28 Ledarskap

30 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 29 Ledarskap Jämförelser med Ängelholms kommun

31 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 30 Jämställdhet, mångfald och likabehandling De åtta diskrimineringsgrunderna utgörs av kön, ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck och funktionshinder.

32 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 31 Jämställdhet, mångfald och likabehandling De åtta diskrimineringsgrunderna utgörs av kön, ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck och funktionshinder. Jämförelser med Ängelholms kommun

33 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 32 Kommunspecifika frågor

34 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 33 Kommunspecifika frågor Jämförelser med Ängelholms kommun

35 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 34 Kommunspecifika frågor Jämförelser med Ängelholms kommun

36 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 35 Kommunspecifika frågor Jämförelser med Ängelholms kommun

37 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 36 Föregående medarbetarundersökning

38 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 37 Föregående medarbetarundersökning Jämförelser med Ängelholms kommun

39 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014 Bilaga 1: Stöd för tolkning av resultat Bilagor

40 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014 Indexresultat Inledningsvis finns en bild som visar det totala resultatet för HME – Hållbart medarbetar- engagemang. HME är ett sammanfattande resultat för medarbetarnas inställning till kommunen. HME är uppbyggt av nio övergripande frågor som rör arbetssituationen. Även index för delområden redovisas. Dessa är uppbygga som ett medelvärde av alla i området ingående attitydfrågor med undantag för ledarskap som byggs upp av två frågor som rör förtroende för och total nöjdhet med närmaste chef. Medelvärdena har transformerats från skala 1-5 till skala 0-100. Svarsfördelning per frågeområde Alla frågeställningar som har bedömts på en femgradig skala redovisas enligt figuren nedan. Gröna fält är den andel medarbetare som har markerat en fyra eller femma på skalan, gula fält är andelen medarbetare som har markerat en trea och röda fält är den andel medarbetare som har markerat en etta eller tvåa. Andelarna är beräknade endast för de som har tagit ställning i frågan. Till höger om figuren visas medelvärdet för fråge- ställningen. Dessutom visas andelen som inte tagit ställning i frågan. Bilaga 1 Stöd för tolkning av resultat


Ladda ner ppt "Genomförd av CMA Research AB Medarbetarundersökning 2014 Oktober 2014 Ängelholms kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser