Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regiongemensam elevenkät 2016 Skolrapport Öjersjö Brunns skola ÅK5.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regiongemensam elevenkät 2016 Skolrapport Öjersjö Brunns skola ÅK5."— Presentationens avskrift:

1 Regiongemensam elevenkät 2016 Skolrapport Öjersjö Brunns skola ÅK5

2 Regiongemensam elevenkät 2016 Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången som Härryda deltar i den gemensamma undersökningen, tidigare år har man genomfört den på egen hand. Den gemensamma undersökningen omfattar alla kommuners grundskoleelever i årskurserna 2, 5 och 8 samt gymnasieelever i årskurs 2. Undersökningen har genomförts som en webbenkät. Varje elev har fått ett brev med en unik kod som ger tillgång till enkäten, och frågorna besvaras därefter på lektionstid. Redovisning och beräkningar I huvudsak har frågorna svarsalternativen Stämmer helt och hållet, Stämmer delvis, Stämmer ganska dåligt, Stämmer inte alls samt Vet ej. Frågan om helhetsbedömning har istället en tiogradig skala. Några olika typer av resultatvärden redovisas i rapporten. Svarsandelar – andelen av alla som besvarat enkäten som valt respektive svarsalternativ Indexvärde – beräknas per frågeområde och motsvarar genomsnittlig andel som svarat Stämmer helt och hållet eller Stämmer ganska bra på de ingående frågorna Medelvärde – beräknas av andelen som valt respektive svarsalternativ på varje fråga. Personer som svarat Vet ej exkluderas i denna beräkning

3 Regiongemensam elevenkät 2016 Jämförelse frågeområden Nedan visas det sammanräknade indexvärde per frågeområde för varje år (andelen som är positiva). Resultat jämförs också med genomsnittsvärdet i hela kommunen och bland GR:s 13 medlemskommuner 2016. Skolrapport Öjersjö Brunns skola ÅK5 Rapporten bygger på svar från 45 elever av 45 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% 2016Partille ÅK5ÅK5 Trivsel och trygghet 91%89%90% Delaktighet och inflytande 69%71%75% Skolmiljö76%69%70% Kunskap och lärande 88%85%87% Bemötande89%87%88% Fritidshem89%80%74% Helhet89%80%78%

4 Regiongemensam elevenkät 2016 Jämförelse frågeområden 2016 Sammanräknat indexvärde (andel som är positiva) per frågeområde samt genomsnitt för kommunen och bland GR:s 13 medlemskommuner 2016. Skolrapport Öjersjö Brunns skola ÅK5 Rapporten bygger på svar från 45 elever av 45 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0%

5 Regiongemensam elevenkät 2016 Jämförelse frågeområden per kön Nedan visas det sammanräknade indexvärde per frågeområde uppdelat på kön. Som referens visas också genomsnittsvärdet för årskursen i hela kommunen och för hela GR. Skolrapport Öjersjö Brunns skola ÅK5 Rapporten bygger på svar från 45 elever av 45 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% 91%88%95%89%90% 69%64%75%71%75% 76%75%77%69%70% 88%87%89%85%87% 89%85%95%87%88% 89%96%80%74% 89%84%95%80%78% AllaPojkeFlickaPartille ÅK5ÅK5 Trivsel och trygghet Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Fritidshem Helhet

6 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse - Trivsel och trygghet Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Skolrapport Öjersjö Brunns skola ÅK5 Rapporten bygger på svar från 45 elever av 45 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% Referensvärde är Partille ÅK5 3.4 3.13.2 3.63.4 3.3 M 2016 Ref Partille ÅK5 Jag känner mig trygg i skolan Det finns vuxna i skolan att prata med när jag behöver det Jag trivs i skolan INDEX - Trivsel och trygghet

7 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse - Delaktighet och inflytande Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Skolrapport Öjersjö Brunns skola ÅK5 Rapporten bygger på svar från 45 elever av 45 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% Referensvärde är Partille ÅK5 3.2 3.0 2.52.6 2.93.0 M 2016 Ref Partille ÅK5 Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter Jag känner att jag kan påverka hur vi arbetar i skolan Jag känner att jag kan påverka vad vi ska arbeta med i skolan INDEX - Delaktighet och inflytande

8 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse - Skolmiljö Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Skolrapport Öjersjö Brunns skola ÅK5 Rapporten bygger på svar från 45 elever av 45 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% Referensvärde är Partille ÅK5 2.93.0 3.63.4 3.3 3.5 2.82.1 2.3 3.12.9 M 2016 Ref Partille ÅK5 Jag får möjlighet till studiero i skolan Vi har god tillgång till datorer/läsplattor på min skola Klassrummen på min skola är bra Jag tycker att det finns bra utrymmen att vara på under rasterna Skolans toaletter är bra Jag tycker att maten som serveras i min skola är god INDEX - Skolmiljö

9 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse - Kunskap och lärande Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Skolrapport Öjersjö Brunns skola ÅK5 Rapporten bygger på svar från 45 elever av 45 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% Referensvärde är Partille ÅK5 3.02.9 3.63.5 3.33.4 3.3 3.1 3.63.5 3.63.4 3.03.1 3.3 M 2016 Ref Partille ÅK5 Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer Det jag lär mig i skolan är nyttigt och användbart Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det Lärarna förklarar så att jag förstår Lärarna tar hänsyn till mina behov och förutsättningar Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen Jag tycker att de läromedel (böcker, datorprogram m.m.) som används är bra Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet INDEX - Kunskap och lärande

10 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse - Bemötande Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Skolrapport Öjersjö Brunns skola ÅK5 Rapporten bygger på svar från 45 elever av 45 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% Referensvärde är Partille ÅK5 3.5 3.33.1 3.43.5 3.43.2 3.43.3 M 2016 Ref Partille ÅK5 I min skola pratar vi om hur vi ska vara mot varandra I min skola upplever jag att vi respekterar varandras olikheter Lärarna på skolan bemöter mig väl Andra elever på skolan bemöter mig väl INDEX - Bemötande

11 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse - Fritidshem Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Skolrapport Öjersjö Brunns skola ÅK5 Rapporten bygger på svar från 45 elever av 45 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% 3.83.6 3.5 3.4 3.33.0 3.53.4 M 2015 M 2016 Ref Partille ÅK5 Jag trivs på fritidshemmet Jag får vara med och påverka vad vi ska göra på fritidshemmet Det finns platser att gå till om jag vill ha lugn och ro på fritidshemmet Jag får hjälp med mitt skolarbete på fritidshemmet INDEX - Fritidshem

12 Regiongemensam elevenkät 2016 Jämförelse - Helhetsbedömning Värde 10987654321Vet ej Skolrapport Öjersjö Brunns skola ÅK5 Rapporten bygger på svar från 45 elever av 45 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% Nedan redovisas andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Referensvärde är Partille ÅK5 7.77.0 M 2016 Ref Partille ÅK5 Om du tänker på din skola i sin helhet. Hur nöjd är du då med den?

13 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse Kommunspecifika frågor Nedan redovisas för varje kommunspecifik fråga med andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015) om sådan finns. Skolrapport Öjersjö Brunns skola ÅK5 Rapporten bygger på svar från 45 elever av 45 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% 3.33.1 2.72.6 M 2016 Ref Partille ÅK5 I skolan pratar vi om att vara schysst på nätet Jag pratar ofta med mina lärare om hur jag utvecklas i de olika ämnena

14 Regiongemensam elevenkät 2016 Prioriteringsmatris Prioriteringsmatrisen visar hur starkt samband varje fråga har med den helhetsbedömning man gör av skolan. Utifrån styrkan på sambandet och frågans medelvärde sorteras frågorna in i fyrfältaren, där tex. kvadranten för Prioritera innehåller de frågor som har det starkaste sambandet med helhetsbedömning och de lägsta medelvärdena. Skolrapport Öjersjö Brunns skola ÅK5 Rapporten bygger på svar från 45 elever av 45 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% PRIORITERA (T2) Det finns vuxna i skolan att prata med när jag behöver det (D2) Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter (D3) Jag känner att jag kan påverka vad vi ska arbeta med i skolan (M5) Skolans toaletter är bra (M6) Jag tycker att maten som serveras i min skola är god (K7) Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena (K9) Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet (B2) I min skola upplever jag att vi respekterar varandras olikheter VÅRDA (T3) Jag trivs i skolan (M3) Klassrummen på min skola är bra (K5) Lärarna tar hänsyn till mina behov och förutsättningar (B3) Lärarna på skolan bemöter mig väl (B4) Andra elever på skolan bemöter mig väl BEVARA (T1) Jag känner mig trygg i skolan (M2) Vi har god tillgång till datorer/läsplattor på min skola (M4) Jag tycker att det finns bra utrymmen att vara på under rasterna (K2) Det jag lär mig i skolan är nyttigt och användbart (K3) Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det (K7) Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen (K8) Jag tycker att de läromedel (böcker, datorprogram m.m.) som används är bra (B1) I min skola pratar vi om hur vi ska vara mot varandra BEVAKA (D2) Jag känner att jag kan påverka hur vi arbetar i skolan (M1) Jag får möjlighet till studiero i skolan (K1) Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer (K4) Lärarna förklarar så att jag förstår VÅRDA PRIORITERA BEVARA BEVAKA Frågevärde Samband

15 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Öjersjö Brunns skola ÅK5 Rapporten bygger på svar från 45 elever av 45 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Trivsel och trygghet Jag känner mig trygg i skolan Stämmer helt och hållet49%2252%45% Stämmer ganska bra47%2144%50% Stämmer ganska dåligt4%2 5% Stämmer inte alls0%0 Summa452520 Vet ej0%0 Det finns vuxna i skolan att prata med när jag behöver det Stämmer helt och hållet26%1118%35% Stämmer ganska bra64%2768%60% Stämmer ganska dåligt2%15%0% Stämmer inte alls7%39%5% Summa422220 Vet ej7%312%0% Jag trivs i skolan Stämmer helt och hållet68%3068% Stämmer ganska bra27%1224%32% Stämmer ganska dåligt5%28%0% Stämmer inte alls0%0 Summa442519 Vet ej2%10%5%

16 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Öjersjö Brunns skola ÅK5 Rapporten bygger på svar från 45 elever av 45 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Delaktighet och inflytande Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter Stämmer helt och hållet36%1628%45% Stämmer ganska bra51%2356%45% Stämmer ganska dåligt11%512%10% Stämmer inte alls2%14%0% Summa452520 Vet ej0%0 Jag känner att jag kan påverka hur vi arbetar i skolan Stämmer helt och hållet10%414%6% Stämmer ganska bra79%3171%89% Stämmer ganska dåligt8%310%6% Stämmer inte alls3%15%0% Summa392118 Vet ej13%616%10% Jag känner att jag kan påverka vad vi ska arbeta med i skolan Stämmer helt och hållet6%25%6% Stämmer ganska bra47%1742%53% Stämmer ganska dåligt42%1553%29% Stämmer inte alls6%20%12% Summa361917 Vet ej20%924%15%

17 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Öjersjö Brunns skola ÅK5 Rapporten bygger på svar från 45 elever av 45 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Skolmiljö Jag får möjlighet till studiero i skolan Stämmer helt och hållet17%74%32% Stämmer ganska bra62%2683%37% Stämmer ganska dåligt19%813%26% Stämmer inte alls2%10%5% Summa422319 Vet ej7%38%5% Vi har god tillgång till datorer/läsplattor på min skola Stämmer helt och hållet62%2876%45% Stämmer ganska bra36%1624%50% Stämmer ganska dåligt2%10%5% Stämmer inte alls0%0 Summa452520 Vet ej0%0 Klassrummen på min skola är bra Stämmer helt och hållet58%2660%55% Stämmer ganska bra27%1224%30% Stämmer ganska dåligt16%7 15% Stämmer inte alls0%0 Summa452520 Vet ej0%0

18 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Öjersjö Brunns skola ÅK5 Rapporten bygger på svar från 45 elever av 45 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Jag tycker att det finns bra utrymmen att vara på under rasterna Stämmer helt och hållet55%2454%55% Stämmer ganska bra36%1638%35% Stämmer ganska dåligt9%48%10% Stämmer inte alls0%0 Summa442420 Vet ej2%14%0% Skolans toaletter är bra Stämmer helt och hållet26%1117%35% Stämmer ganska bra47%2048%45% Stämmer ganska dåligt14%613%15% Stämmer inte alls14%622%5% Summa432320 Vet ej4%28%0% Jag tycker att maten som serveras i min skola är god Stämmer helt och hållet9%48%10% Stämmer ganska bra33%1532%35% Stämmer ganska dåligt36%1636%35% Stämmer inte alls22%1024%20% Summa452520 Vet ej0%0

19 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Öjersjö Brunns skola ÅK5 Rapporten bygger på svar från 45 elever av 45 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Kunskap och lärande Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer Stämmer helt och hållet18%817%20% Stämmer ganska bra70%3171%70% Stämmer ganska dåligt9%48%10% Stämmer inte alls2%14%0% Summa442420 Vet ej2%14%0% Det jag lär mig i skolan är nyttigt och användbart Stämmer helt och hållet61%2767%55% Stämmer ganska bra39%1733%45% Stämmer ganska dåligt0%0 Stämmer inte alls0%0 Summa442420 Vet ej2%14%0% Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det Stämmer helt och hållet55%2456%53% Stämmer ganska bra39%1740%37% Stämmer ganska dåligt7%34%11% Stämmer inte alls0%0 Summa442519 Vet ej2%10%5%

20 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Öjersjö Brunns skola ÅK5 Rapporten bygger på svar från 45 elever av 45 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Lärarna förklarar så att jag förstår Stämmer helt och hållet41%1832%53% Stämmer ganska bra48%2156%37% Stämmer ganska dåligt11%512%11% Stämmer inte alls0%0 Summa442519 Vet ej2%10%5% Kunskap och lärande Lärarna tar hänsyn till mina behov och förutsättningar Stämmer helt och hållet45%2033%60% Stämmer ganska bra43%1954%30% Stämmer ganska dåligt9%48%10% Stämmer inte alls2%14%0% Summa442420 Vet ej2%14%0% Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena Stämmer helt och hållet26%1121%33% Stämmer ganska bra60%2563%56% Stämmer ganska dåligt12%517%6% Stämmer inte alls2%10%6% Summa422418 Vet ej7%34%10%

21 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Öjersjö Brunns skola ÅK5 Rapporten bygger på svar från 45 elever av 45 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Kunskap och lärande Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen Stämmer helt och hållet61%2555%68% Stämmer ganska bra39%1645%32% Stämmer ganska dåligt0%0 Stämmer inte alls0%0 Summa412219 Vet ej9%412%5% Jag tycker att de läromedel (böcker, datorprogram m.m.) som används är bra Stämmer helt och hållet66%2963%70% Stämmer ganska bra27%1229%25% Stämmer ganska dåligt7%38%5% Stämmer inte alls0%0 Summa442420 Vet ej2%14%0% Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet Stämmer helt och hållet31%1424%40% Stämmer ganska bra47%2152%40% Stämmer ganska dåligt16%7 15% Stämmer inte alls7%38%5% Summa452520 Vet ej0%0

22 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Öjersjö Brunns skola ÅK5 Rapporten bygger på svar från 45 elever av 45 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Bemötande I min skola pratar vi om hur vi ska vara mot varandra Stämmer helt och hållet56%2548%65% Stämmer ganska bra40%1848%30% Stämmer ganska dåligt4%2 5% Stämmer inte alls0%0 Summa452520 Vet ej0%0 I min skola upplever jag att vi respekterar varandras olikheter Stämmer helt och hållet49%2148%50% Stämmer ganska bra33%1426%40% Stämmer ganska dåligt14%622%5% Stämmer inte alls5%24%5% Summa432320 Vet ej4%28%0% Andra elever på skolan bemöter mig väl Stämmer helt och hållet47%2144%50% Stämmer ganska bra44%2040%50% Stämmer ganska dåligt7%312%0% Stämmer inte alls2%14%0% Summa452520 Vet ej0%0

23 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Öjersjö Brunns skola ÅK5 Rapporten bygger på svar från 45 elever av 45 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Lärarna på skolan bemöter mig väl Stämmer helt och hållet51%2336%70% Stämmer ganska bra42%1956%25% Stämmer ganska dåligt4%28%0% Stämmer inte alls2%10%5% Summa452520 Vet ej0%0

24 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Öjersjö Brunns skola ÅK5 Rapporten bygger på svar från 45 elever av 45 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Går du på fritids? Ja20%912%30% Nej80%3688%70% Summa452520 Fritidshem Jag trivs på fritidshemmet Stämmer helt och hållet75%683% Stämmer ganska bra25%217% Stämmer ganska dåligt0%0 Stämmer inte alls0%0 Summa86 Vet ej11%10% Jag får vara med och påverka vad vi ska göra på fritidshemmet Stämmer helt och hållet50%4 Stämmer ganska bra50%4 Stämmer ganska dåligt0%0 Stämmer inte alls0%0 Summa86 Vet ej11%10%

25 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Öjersjö Brunns skola ÅK5 Rapporten bygger på svar från 45 elever av 45 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% TotalKön ProcentAntalFlicka Fritidshem Det finns platser att gå till om jag vill ha lugn och ro på fritidshemmet Stämmer helt och hållet44%450% Stämmer ganska bra56%550% Stämmer ganska dåligt0%0 Stämmer inte alls0%0 Summa96 Vet ej0%0 Jag får hjälp med mitt skolarbete på fritidshemmet Stämmer helt och hållet29%240% Stämmer ganska bra71%560% Stämmer ganska dåligt0%0 Stämmer inte alls0%0 Summa75 Vet ej22%217%

26 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Öjersjö Brunns skola ÅK5 Rapporten bygger på svar från 45 elever av 45 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Helhet Om du tänker på din skola i sin helhet. Hur nöjd är du då med den? 109%44%15% 924%1128%20% 836%1640%30% 711%54%20% 69%48%10% 52%14%0% 49%412%5% 30%0 2 0 1 0 Summa452520 Vet ej0%0

27 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Öjersjö Brunns skola ÅK5 Rapporten bygger på svar från 45 elever av 45 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Extrafrågor till elever i Partille kommun I skolan pratar vi om att vara schysst på nätet Stämmer helt och hållet42%1835%50% Stämmer ganska bra42%1839%45% Stämmer ganska dåligt16%726%5% Stämmer inte alls0%0 Summa432320 Vet ej4%28%0% Jag pratar ofta med mina lärare om hur jag utvecklas i de olika ämnena Stämmer helt och hållet17%714%21% Stämmer ganska bra46%1945%47% Stämmer ganska dåligt29%1232%26% Stämmer inte alls7%39%5% Summa412219 Vet ej9%412%5%


Ladda ner ppt "Regiongemensam elevenkät 2016 Skolrapport Öjersjö Brunns skola ÅK5."

Liknande presentationer


Google-annonser