Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regiongemensam elevenkät 2016

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regiongemensam elevenkät 2016"— Presentationens avskrift:

1 Regiongemensam elevenkät 2016
Fjordskolan ÅK5 Skolrapport

2 Om undersökningen Redovisning och beräkningar
Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången som Härryda deltar i den gemensamma undersökningen, tidigare år har man genomfört den på egen hand. Den gemensamma undersökningen omfattar alla kommuners grundskoleelever i årskurserna 2, 5 och 8 samt gymnasieelever i årskurs 2. Undersökningen har genomförts som en webbenkät. Varje elev har fått ett brev med en unik kod som ger tillgång till enkäten, och frågorna besvaras därefter på lektionstid. Redovisning och beräkningar I huvudsak har frågorna svarsalternativen Stämmer helt och hållet, Stämmer delvis, Stämmer ganska dåligt, Stämmer inte alls samt Vet ej. Frågan om helhetsbedömning har istället en tiogradig skala. Några olika typer av resultatvärden redovisas i rapporten. Svarsandelar – andelen av alla som besvarat enkäten som valt respektive svarsalternativ Indexvärde – beräknas per frågeområde och motsvarar genomsnittlig andel som svarat Stämmer helt och hållet eller Stämmer ganska bra på de ingående frågorna Medelvärde – beräknas av andelen som valt respektive svarsalternativ på varje fråga. Personer som svarat Vet ej exkluderas i denna beräkning

3 Jämförelse frågeområden
Nedan visas det sammanräknade indexvärde per frågeområde för varje år (andelen som är positiva). Resultat jämförs också med genomsnittsvärdet i hela kommunen och bland GR:s 13 medlemskommuner 2016. 2012 2013 2014 2015 2016 Kungsbacka ÅK5 ÅK5 Trivsel och trygghet 95% 91% 85% 97% 88% 90% Delaktighet och inflytande 81% 78% 72% 66% 75% Skolmiljö 84% 65% 89% 67% 74% 70% Kunskap och lärande 80% 87% Bemötande 94% 92% 77% Fritidshem Helhet 82% 93% 76% 83% Skolrapport • Fjordskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 60 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 91.7%

4 Jämförelse frågeområden 2016
Sammanräknat indexvärde (andel som är positiva) per frågeområde samt genomsnitt för kommunen och bland GR:s 13 medlemskommuner 2016. Skolrapport • Fjordskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 60 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 91.7%

5 Jämförelse frågeområden per kön
Nedan visas det sammanräknade indexvärde per frågeområde uppdelat på kön. Som referens visas också genomsnittsvärdet för årskursen i hela kommunen och för hela GR. 88% 90% 85% 91% 66% 71% 57% 78% 75% 67% 68% 74% 70% 86% 87% 76% 80% 83% Alla Pojke Flicka Kungsbacka ÅK5 ÅK5 Trivsel och trygghet Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Helhet Skolrapport • Fjordskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 60 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 91.7%

6 Jämförelse - Trivsel och trygghet
Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte alls Vet ej 3.8 3.4 3.6 3.5 3.0 3.3 3.7 3.2 M 2015 M 2016 Ref Kungsbacka ÅK5 Jag känner mig trygg i skolan Det finns vuxna i skolan att prata med när jag behöver det Jag trivs i skolan INDEX - Trivsel och trygghet Referensvärde är Kungsbacka ÅK5 Skolrapport • Fjordskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 60 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 91.7%

7 Jämförelse - Delaktighet och inflytande
Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte alls Vet ej 3.4 2.9 3.2 2.6 3.0 2.8 M 2015 M 2016 Ref Kungsbacka ÅK5 Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter Jag känner att jag kan påverka hur vi arbetar i skolan Jag känner att jag kan påverka vad vi ska arbeta med i skolan INDEX - Delaktighet och inflytande Referensvärde är Kungsbacka ÅK5 Skolrapport • Fjordskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 60 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 91.7%

8 Jämförelse - Skolmiljö
Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte alls Vet ej 3.4 3.2 3.7 3.3 3.9 3.5 3.6 2.9 2.4 2.8 2.0 2.6 3.1 M 2015 M 2016 Ref Kungsbacka ÅK5 Jag får möjlighet till studiero i skolan Vi har god tillgång till datorer/läsplattor på min skola Klassrummen på min skola är bra Jag tycker att det finns bra utrymmen att vara på under rasterna Skolans toaletter är bra Jag tycker att maten som serveras i min skola är god INDEX - Skolmiljö Referensvärde är Kungsbacka ÅK5 Skolrapport • Fjordskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 60 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 91.7%

9 Jämförelse - Kunskap och lärande
Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte alls Vet ej 3.2 3.0 3.7 3.3 3.5 3.8 3.6 3.4 M 2015 M 2016 Ref Kungsbacka ÅK5 Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer Det jag lär mig i skolan är nyttigt och användbart Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det Lärarna förklarar så att jag förstår Lärarna tar hänsyn till mina behov och förutsättningar Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen Jag tycker att de läromedel (böcker, datorprogram m.m.) som används är bra Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet INDEX - Kunskap och lärande Skolrapport • Fjordskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 60 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 91.7% Referensvärde är Kungsbacka ÅK5

10 Jämförelse - Bemötande
Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte alls Vet ej 3.8 3.7 3.5 3.3 3.4 3.2 3.6 M 2015 M 2016 Ref Kungsbacka ÅK5 I min skola pratar vi om hur vi ska vara mot varandra I min skola upplever jag att vi respekterar varandras olikheter Lärarna på skolan bemöter mig väl Andra elever på skolan bemöter mig väl INDEX - Bemötande Referensvärde är Kungsbacka ÅK5 Skolrapport • Fjordskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 60 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 91.7%

11 Jämförelse - Fritidshem
Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte alls Vet ej M 2015 M 2016 Ref Kungsbacka ÅK5 Jag trivs på fritidshemmet Jag får vara med och påverka vad vi ska göra på fritidshemmet Det finns platser att gå till om jag vill ha lugn och ro på fritidshemmet Jag får hjälp med mitt skolarbete på fritidshemmet INDEX - Fritidshem Skolrapport • Fjordskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 60 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 91.7%

12 Jämförelse - Helhetsbedömning
Nedan redovisas andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Värde 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Vet ej 8.0 6.8 7.4 M 2015 M 2016 Ref Kungsbacka ÅK5 Om du tänker på din skola i sin helhet. Hur nöjd är du då med den? Referensvärde är Kungsbacka ÅK5 Skolrapport • Fjordskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 60 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 91.7%

13 Jämförelse Kommunspecifika frågor
Nedan redovisas för varje kommunspecifik fråga med andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015) om sådan finns. Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte alls Vet ej 3.3 3.2 3.5 3.4 2.1 1.7 1.5 1.3 M 2015 M 2016 Ref Kungsbacka ÅK5 Mina lärare ger mig uppgifter som jag får använda digitala redskap (dator, lärplatta, smartphone) för att lösa Att använda digitala redskap (dator, lärplatta, smartphone, projektor) i skolan gör skolarbetet roligare Jag känner till att skolan har en likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling Jag har blivit trakasserad eller kränkt av andra elever i skolan under det senaste läsåret Jag har blivit trakasserad eller kränkt av vuxna i skolan under det senaste läsåret Skolrapport • Fjordskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 60 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 91.7%

14 Prioriteringsmatris PRIORITERA (D2) Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter (D2) Jag känner att jag kan påverka hur vi arbetar i skolan (M1) Jag får möjlighet till studiero i skolan (M4) Jag tycker att det finns bra utrymmen att vara på under rasterna (M5) Skolans toaletter är bra (M6) Jag tycker att maten som serveras i min skola är god (B3) Lärarna på skolan bemöter mig väl VÅRDA (T1) Jag känner mig trygg i skolan (T3) Jag trivs i skolan (M2) Vi har god tillgång till datorer/läsplattor på min skola (M3) Klassrummen på min skola är bra (K3) Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det (K5) Lärarna tar hänsyn till mina behov och förutsättningar BEVARA (K2) Det jag lär mig i skolan är nyttigt och användbart (K4) Lärarna förklarar så att jag förstår (K7) Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen (K9) Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet (B1) I min skola pratar vi om hur vi ska vara mot varandra (B2) I min skola upplever jag att vi respekterar varandras olikheter (B4) Andra elever på skolan bemöter mig väl BEVAKA (T2) Det finns vuxna i skolan att prata med när jag behöver det (D3) Jag känner att jag kan påverka vad vi ska arbeta med i skolan (K1) Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer (K7) Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena (K8) Jag tycker att de läromedel (böcker, datorprogram m.m.) som används är bra Frågevärde Samband Prioriteringsmatrisen visar hur starkt samband varje fråga har med den helhetsbedömning man gör av skolan. Utifrån styrkan på sambandet och frågans medelvärde sorteras frågorna in i fyrfältaren, där tex. kvadranten för Prioritera innehåller de frågor som har det starkaste sambandet med helhetsbedömning och de lägsta medelvärdena. Skolrapport • Fjordskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 60 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 91.7%

15 Tabell – frekvens per fråga
Total Kön Procent Antal Pojke Flicka Trivsel och trygghet Jag känner mig trygg i skolan Stämmer helt och hållet 51% 28 60% 35% Stämmer ganska bra 45% 25 37% Stämmer ganska dåligt 0% Stämmer inte alls 4% 2 3% 5% Summa 55 35 20 Vet ej Det finns vuxna i skolan att prata med när jag behöver det 19% 10 17% 21% 61% 33 66% 53% 2% 1 54 19 Jag trivs i skolan 42% 23 46% 49% 27 55% 3 6% Skolrapport • Fjordskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 60 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 91.7%

16 Tabell – frekvens per fråga
Total Kön Procent Antal Pojke Flicka Delaktighet och inflytande Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter Stämmer helt och hållet 20% 11 23% 16% Stämmer ganska bra 52% 28 54% 47% Stämmer ganska dåligt 22% 12 26% Stämmer inte alls 6% 3 3% 11% Summa 54 35 19 Vet ej 2% 1 0% 5% Jag känner att jag kan påverka hur vi arbetar i skolan 17% 9 21% 60% 32 62% 58% 19% 10 12% 32% 4% 2 53 34 Jag känner att jag kan påverka vad vi ska arbeta med i skolan 10% 5 9% 48% 24 53% 39% 34% 17 28% 44% 8% 4 50 18 Skolrapport • Fjordskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 60 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 91.7%

17 Tabell – frekvens per fråga
Total Kön Procent Antal Pojke Flicka Skolmiljö Jag får möjlighet till studiero i skolan Stämmer helt och hållet 32% 17 38% 21% Stämmer ganska bra 57% 30 53% 63% Stämmer ganska dåligt 9% 5 11% Stämmer inte alls 2% 1 0% 5% Summa 53 34 19 Vet ej 4% 2 3% Vi har god tillgång till datorer/läsplattor på min skola 47% 26 60% 25% 36% 20 23% 15% 8 17% 10% 55 35 Klassrummen på min skola är bra 54% 29 35% 34% 37% 7% 4 16% 6% 54 Skolrapport • Fjordskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 60 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 91.7%

18 Tabell – frekvens per fråga
Total Kön Procent Antal Pojke Flicka Jag tycker att det finns bra utrymmen att vara på under rasterna Stämmer helt och hållet 33% 18 34% 30% Stämmer ganska bra 35% 19 31% 40% Stämmer ganska dåligt 22% 12 26% 15% Stämmer inte alls 11% 6 9% Summa 55 35 20 Vet ej 0% Skolans toaletter är bra 18% 37% 55% 16 32% 25% 24% 20% 54 34 2% 1 3% Jag tycker att maten som serveras i min skola är god 17 28% 15 39% 21 50% Skolrapport • Fjordskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 60 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 91.7%

19 Tabell – frekvens per fråga
Total Kön Procent Antal Pojke Flicka Kunskap och lärande Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer Stämmer helt och hållet 23% 12 33% 5% Stämmer ganska bra 62% 32 55% 74% Stämmer ganska dåligt 12% 6 11% Stämmer inte alls 4% 2 0% Summa 52 33 19 Vet ej 3 6% Det jag lär mig i skolan är nyttigt och användbart 45% 25 54% 30% 37% 60% 7% 4 10% 2% 1 3% 55 35 20 Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det 40% 22 46% 49% 27 43% Skolrapport • Fjordskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 60 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 91.7%

20 Tabell – frekvens per fråga
Total Kön Procent Antal Pojke Flicka Lärarna förklarar så att jag förstår Stämmer helt och hållet 32% 17 37% 22% Stämmer ganska bra 62% 33 60% 67% Stämmer ganska dåligt 6% 3 3% 11% Stämmer inte alls 0% Summa 53 35 18 Vet ej 4% 2 10% Kunskap och lärande Lärarna tar hänsyn till mina behov och förutsättningar 42% 21 48% 29% 50% 25 65% 2% 1 50 9% 5 15% Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena 38% 20 47% 21% 49% 26 41% 63% 13% 7 12% 16% 34 19 5% Skolrapport • Fjordskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 60 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 91.7%

21 Tabell – frekvens per fråga
Total Kön Procent Antal Pojke Flicka Kunskap och lärande Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen Stämmer helt och hållet 52% 26 58% 42% Stämmer ganska bra 48% 24 Stämmer ganska dåligt 0% Stämmer inte alls Summa 50 31 19 Vet ej 9% 5 11% 5% Jag tycker att de läromedel (böcker, datorprogram m.m.) som används är bra 33% 18 34% 32% 57% 7% 4 2% 1 54 35 Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 63% 34 68% 55% 35% 40% 20 3% Skolrapport • Fjordskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 60 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 91.7%

22 Tabell – frekvens per fråga
Total Kön Procent Antal Pojke Flicka Bemötande I min skola pratar vi om hur vi ska vara mot varandra Stämmer helt och hållet 75% 41 83% 60% Stämmer ganska bra 24% 13 14% 40% Stämmer ganska dåligt 0% Stämmer inte alls 2% 1 3% Summa 55 35 20 Vet ej I min skola upplever jag att vi respekterar varandras olikheter 47% 25 49% 44% 43% 23 50% 6% 3 4% 2 53 18 10% Andra elever på skolan bemöter mig väl 45% 24 54% 28% 26 67% Skolrapport • Fjordskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 60 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 91.7%

23 Tabell – frekvens per fråga
Total Kön Procent Antal Pojke Flicka Lärarna på skolan bemöter mig väl Stämmer helt och hållet 38% 20 47% 22% Stämmer ganska bra 50% 26 41% 67% Stämmer ganska dåligt 8% 4 6% 11% Stämmer inte alls 4% 2 0% Summa 52 34 18 Vet ej 5% 3 3% 10% Skolrapport • Fjordskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 60 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 91.7%

24 Tabell – frekvens per fråga
Total Kön Procent Antal Pojke Flicka Går du på fritids? Ja 3% 1 4% 0% Nej 97% 37 96% 100% Summa 38 24 14 Skolrapport • Fjordskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 60 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 91.7%

25 Tabell – frekvens per fråga
Skolrapport • Fjordskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 60 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 91.7%

26 Tabell – frekvens per fråga
Total Kön Procent Antal Pojke Flicka Helhet Om du tänker på din skola i sin helhet. Hur nöjd är du då med den? 10 4% 2 0% 10% 9 16% 14% 20% 8 18% 15% 7 22% 12 26% 6 5 17% 4 6% 3 2% 1 5% 3% Summa 55 35 20 Vet ej Skolrapport • Fjordskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 60 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 91.7%

27 Tabell – frekvens per fråga
Total Kön Procent Antal Pojke Flicka Extrafrågor till elever i Kungsbacka kommun Mina lärare ger mig uppgifter som jag får använda digitala redskap (dator, lärplatta, smartphone) för att lösa Stämmer helt och hållet 32% 17 37% 22% Stämmer ganska bra 57% 30 51% 67% Stämmer ganska dåligt 11% 6 Stämmer inte alls 0% Summa 53 35 18 Vet ej 4% 2 10% Att använda digitala redskap (dator, lärplatta, smartphone, projektor) i skolan gör skolarbetet roligare 60% 33 66% 50% 36% 20 34% 40% 2% 1 5% 55 Jag känner till att skolan har en likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling 54% 27 61% 44% 6% 8% 4 50 32 9% 5 Skolrapport • Fjordskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 60 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 91.7%

28 Tabell – frekvens per fråga
Total Kön Procent Antal Pojke Flicka Jag har blivit trakasserad eller kränkt av andra elever i skolan under det senaste läsåret Stämmer helt och hållet 12% 6 9% 17% Stämmer ganska bra 23% 12 24% 22% Stämmer ganska dåligt 29% 15 26% 33% Stämmer inte alls 37% 19 41% 28% Summa 52 34 18 Vet ej 5% 3 3% 10% Jag har blivit trakasserad eller kränkt av vuxna i skolan under det senaste läsåret 6% 5 9 15% 20% 68% 36 67% 70% 53 33 20 4% 2 0% Skolrapport • Fjordskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 60 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 91.7%


Ladda ner ppt "Regiongemensam elevenkät 2016"

Liknande presentationer


Google-annonser