Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan Årskurs 8.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan Årskurs 8."— Presentationens avskrift:

1 Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan Årskurs 8

2 Regiongemensam elevenkät 2016 Om undersökningen Undersökningen har genomförts som en webbenkät. Vårdnadshavare har fått tillgång till länken via hemskickat brev (Kungälv), e-post från skolan (Kungsbacka) eller e-post från Indikator (Alingsås, Härryda, Partille, Tjörn) Redovisning och beräkningar I huvudsak har frågorna svarsalternativen Stämmer helt och hållet, Stämmer delvis, Stämmer ganska dåligt, Stämmer inte alls samt Vet ej. Frågan om helhetsbedömning har istället en tiogradig skala. Några olika typer av resultatvärden redovisas i rapporten. Svarsandelar – andelen av alla som besvarat enkäten som valt respektive svarsalternativ Indexvärde – beräknas per frågeområde och motsvarar genomsnittlig andel som svarat Stämmer helt och hållet eller Stämmer ganska bra på de ingående frågorna Medelvärde – beräknas av andelen som valt respektive svarsalternativ på varje fråga. Personer som svarat Vet ej exkluderas i denna beräkning

3 Regiongemensam elevenkät 2016 Jämförelse frågeområden Nedan visas det sammanräknade indexvärde per frågeområde för varje år (andelen som är positiva). Resultat jämförs också med genomsnittsvärdet i hela kommunen och bland GR:s 13 medlemskommuner 2016. Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK8 Rapporten bygger på svar från 8 personer Årskurs 2 201320152016KungsbackaÅK8 Trivsel och trygghet 100% 92%91% Delaktighet och inflytande 64%100%92%79%76% Skolmiljö48%67%78%60%55% Kunskap och lärande 69%47%80%71% Bemötande85%100%94%88%89% Fritidshem56% Helhet54%88%77%76%

4 Regiongemensam elevenkät 2016 Jämförelse frågeområden 2016 Sammanräknat indexvärde (andel som är positiva) per frågeområde samt genomsnitt för kommunen och bland GR:s 13 medlemskommuner 2016. Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK8 Rapporten bygger på svar från 8 personer

5 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse - Trivsel och trygghet Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK8 Rapporten bygger på svar från 8 personer 3.73.6 3.33.5 3.6 M 2015 M 2016 Jag upplever att mitt barn känner sig trygg i skolan Jag upplever att mitt barn trivs tillsammans med sina kamrater i skolan INDEX - Trivsel och trygghet

6 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse - Delaktighet och inflytande Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK8 Rapporten bygger på svar från 8 personer 3.33.1 3.73.3 4.03.3 3.73.2 M 2015 M 2016 Personalen på skolan tar hänsyn till mina åsikter Jag får information om vad som händer på skolan Under utvecklingssamtalen har vi bra samtal om mitt barns utveckling och lärande INDEX - Delaktighet och inflytande

7 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse - Skolmiljö Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK8 Rapporten bygger på svar från 8 personer 3.02.9 2.73.0 1.72.7 3.0 2.52.9 M 2015 M 2016 Skolan har bra utrustning för lek och lärande Min uppfattning är att skolan serverar bra mat Jag upplever att det är lugn och ro i klassrummet Jag upplever att skolgården är bra INDEX - Skolmiljö

8 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse - Kunskap och lärande Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK8 Rapporten bygger på svar från 8 personer 2.73.3 2.73.0 2.33.1 2.63.1 M 2015 M 2016 I skolan uppmuntras mitt barns nyfikenhet och lust att lära Skolan uppmuntrar mitt barn i att ta egna initiativ och eget ansvar Jag upplever att barnen lär sig att visa hänsyn till varandra i skolan INDEX - Kunskap och lärande

9 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse - Kunskap och lärande Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK8 Rapporten bygger på svar från 8 personer 2.32.9 2.32.8 2.32.8 M 2015 M 2016 Personalen på skolan tar hänsyn till mitt barns behov och förutsättningar Jag upplever att arbetet med mitt barns individuella utvecklingsplan (IUP) fungerar bra INDEX - Kunskap och lärande

10 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse - Bemötande Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK8 Rapporten bygger på svar från 8 personer 3.03.4 3.03.4 3.03.4 M 2015 M 2016 Jag upplever att personalen på skolan bemöter mitt barn på ett positivt sätt Jag upplever att personalen på skolan bemöter mig som förälder på ett positivt sätt INDEX - Bemötande

11 Regiongemensam elevenkät 2016 Jämförelse - Helhetsbedömning Värde 10987654321Vet ej Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK8 Rapporten bygger på svar från 8 personer Nedan redovisas andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). 7.1 M 2016 När du tänker på ditt barns skola i sin helhet, hur nöjd är du då?

12 Regiongemensam elevenkät 2016 Prioriteringsmatris Prioriteringsmatrisen visar hur starkt samband varje fråga har med den helhetsbedömning man gör av skolan. Utifrån styrkan på sambandet och frågans medelvärde sorteras frågorna in i fyrfältaren, där tex. kvadranten för Prioritera innehåller de frågor som har det starkaste sambandet med helhetsbedömning och de lägsta medelvärdena. Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK8 Rapporten bygger på svar från 8 personer PRIORITERA (S6) Jag upplever att det är lugn och ro i klassrummet (K2) Skolan uppmuntrar mitt barn i att ta egna initiativ och eget ansvar (K6) Personalen på skolan tar hänsyn till mitt barns behov och förutsättningar VÅRDA (T4) Jag upplever att mitt barn trivs tillsammans med sina kamrater i skolan (D3) Under utvecklingssamtalen har vi bra samtal om mitt barns utveckling och lärande (K1) I skolan uppmuntras mitt barns nyfikenhet och lust att lära (K3) Jag upplever att barnen lär sig att visa hänsyn till varandra i skolan (B1) Jag upplever att personalen på skolan bemöter mitt barn på ett positivt sätt (B2) Jag upplever att personalen på skolan bemöter mig som förälder på ett positivt sätt BEVARA (T3) Jag upplever att mitt barn känner sig trygg i skolan (D1) Personalen på skolan tar hänsyn till mina åsikter (D2) Jag får information om vad som händer på skolan BEVAKA (S4) Skolan har bra utrustning för lek och lärande (S5) Min uppfattning är att skolan serverar bra mat (K9) Jag upplever att arbetet med mitt barns individuella utvecklingsplan (IUP) fungerar bra VÅRDA PRIORITERA BEVARA BEVAKA Frågevärde Samband

13 Regiongemensam elevenkät 2016 Frekvenstabell Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK8 Rapporten bygger på svar från 8 personer ProcentAntal Trivsel och trygghet Jag upplever att mitt barn känner sig trygg i skolan Stämmer helt och hållet63%5 Stämmer ganska bra38%3 Stämmer ganska dåligt0%0 Stämmer inte alls0%0 Summa8 Vet ej0%0 Jag upplever att mitt barn trivs tillsammans med sina kamrater i skolan Stämmer helt och hållet50%4 Stämmer ganska bra50%4 Stämmer ganska dåligt0%0 Stämmer inte alls0%0 Summa8 Vet ej0%0

14 Regiongemensam elevenkät 2016 Frekvenstabell Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK8 Rapporten bygger på svar från 8 personer ProcentAntal Delaktighet och inflytande Personalen på skolan tar hänsyn till mina åsikter Stämmer helt och hållet13%1 Stämmer ganska bra88%7 Stämmer ganska dåligt0%0 Stämmer inte alls0%0 Summa8 Vet ej0%0 Jag får information om vad som händer på skolan Stämmer helt och hållet25%2 Stämmer ganska bra75%6 Stämmer ganska dåligt0%0 Stämmer inte alls0%0 Summa8 Vet ej0%0

15 Regiongemensam elevenkät 2016 Frekvenstabell Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK8 Rapporten bygger på svar från 8 personer ProcentAntal Delaktighet och inflytande Under utvecklingssamtalen har vi bra samtal om mitt barns utveckling och lärande Stämmer helt och hållet50%4 Stämmer ganska bra25%2 Stämmer ganska dåligt25%2 Stämmer inte alls0%0 Summa8 Vet ej0%0

16 Regiongemensam elevenkät 2016 Frekvenstabell Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK8 Rapporten bygger på svar från 8 personer ProcentAntal Skolmiljö Skolan har bra utrustning för lek och lärande Stämmer helt och hållet0%0 Stämmer ganska bra88%7 Stämmer ganska dåligt13%1 Stämmer inte alls0%0 Summa8 Vet ej0%0 Min uppfattning är att skolan serverar bra mat Stämmer helt och hållet14%1 Stämmer ganska bra71%5 Stämmer ganska dåligt14%1 Stämmer inte alls0%0 Summa7 Vet ej13%1 Jag upplever att det är lugn och ro i klassrummet Stämmer helt och hållet17%1 Stämmer ganska bra50%3 Stämmer ganska dåligt17%1 Stämmer inte alls17%1 Summa6 Vet ej25%2

17 Regiongemensam elevenkät 2016 Frekvenstabell Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK8 Rapporten bygger på svar från 8 personer ProcentAntal Skolmiljö Jag upplever att skolgården är bra Stämmer helt och hållet0%0 Stämmer ganska bra100%8 Stämmer ganska dåligt0%0 Stämmer inte alls0%0 Summa8 Vet ej0%0

18 Regiongemensam elevenkät 2016 Frekvenstabell Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK8 Rapporten bygger på svar från 8 personer ProcentAntal Kunskap och lärande I skolan uppmuntras mitt barns nyfikenhet och lust att lära Stämmer helt och hållet38%3 Stämmer ganska bra50%4 Stämmer ganska dåligt13%1 Stämmer inte alls0%0 Summa8 Vet ej0%0 Skolan uppmuntrar mitt barn i att ta egna initiativ och eget ansvar Stämmer helt och hållet38%3 Stämmer ganska bra38%3 Stämmer ganska dåligt13%1 Stämmer inte alls13%1 Summa8 Vet ej0%0

19 Regiongemensam elevenkät 2016 Frekvenstabell Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK8 Rapporten bygger på svar från 8 personer ProcentAntal Kunskap och lärande Jag upplever att barnen lär sig att visa hänsyn till varandra i skolan Stämmer helt och hållet38%3 Stämmer ganska bra38%3 Stämmer ganska dåligt25%2 Stämmer inte alls0%0 Summa8 Vet ej0%0

20 Regiongemensam elevenkät 2016 Frekvenstabell Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK8 Rapporten bygger på svar från 8 personer ProcentAntal Kunskap och lärande Personalen på skolan tar hänsyn till mitt barns behov och förutsättningar Stämmer helt och hållet0%0 Stämmer ganska bra88%7 Stämmer ganska dåligt13%1 Stämmer inte alls0%0 Summa8 Vet ej0%0

21 Regiongemensam elevenkät 2016 Frekvenstabell Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK8 Rapporten bygger på svar från 8 personer ProcentAntal Bemötande Jag upplever att personalen på skolan bemöter mitt barn på ett positivt sätt Stämmer helt och hållet38%3 Stämmer ganska bra63%5 Stämmer ganska dåligt0%0 Stämmer inte alls0%0 Summa8 Vet ej0%0 Jag upplever att personalen på skolan bemöter mig som förälder på ett positivt sätt Stämmer helt och hållet50%4 Stämmer ganska bra38%3 Stämmer ganska dåligt13%1 Stämmer inte alls0%0 Summa8 Vet ej0%0

22 Regiongemensam elevenkät 2016 Frekvenstabell Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK8 Rapporten bygger på svar från 8 personer ProcentAntal Helhet När du tänker på ditt barns skola i sin helhet, hur nöjd är du då? 100%0 9 0 850%4 725%2 613%1 5 1 40%0 3 0 2 0 1 0 Summa8 Vet ej0%0


Ladda ner ppt "Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan Årskurs 8."

Liknande presentationer


Google-annonser