Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regiongemensam elevenkät 2016 Skolrapport Fjordskolan ÅK2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regiongemensam elevenkät 2016 Skolrapport Fjordskolan ÅK2."— Presentationens avskrift:

1 Regiongemensam elevenkät 2016 Skolrapport Fjordskolan ÅK2

2 Regiongemensam elevenkät 2016 Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången som Härryda deltar i den gemensamma undersökningen, tidigare år har man genomfört den på egen hand. Den gemensamma undersökningen omfattar alla kommuners grundskoleelever i årskurserna 2, 5 och 8 samt gymnasieelever i årskurs 2. Undersökningen har genomförts som en webbenkät. Varje elev har fått ett brev med en unik kod som ger tillgång till enkäten, och frågorna besvaras därefter på lektionstid. Redovisning och beräkningar I huvudsak har frågorna svarsalternativen Stämmer helt och hållet, Stämmer delvis, Stämmer ganska dåligt, Stämmer inte alls samt Vet ej. Frågan om helhetsbedömning har istället en tiogradig skala. Några olika typer av resultatvärden redovisas i rapporten. Svarsandelar – andelen av alla som besvarat enkäten som valt respektive svarsalternativ Indexvärde – beräknas per frågeområde och motsvarar genomsnittlig andel som svarat Stämmer helt och hållet eller Stämmer ganska bra på de ingående frågorna Medelvärde – beräknas av andelen som valt respektive svarsalternativ på varje fråga. Personer som svarat Vet ej exkluderas i denna beräkning

3 Regiongemensam elevenkät 2016 Jämförelse frågeområden Nedan visas det sammanräknade indexvärde per frågeområde för varje år (andelen som är positiva). Resultat jämförs också med genomsnittsvärdet i hela kommunen och bland GR:s 13 medlemskommuner 2016. Skolrapport Fjordskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 70 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 78.6% 20122013201420152016Kungsbacka ÅK2 GR ÅK2 Trivsel och trygghet 95%90%93% 99%96%93% Delaktighet och inflytande 91%89%85%88%91%88%85% Skolmiljö75%69%68%69%70%74%71% Kunskap och lärande 92%91%88%89% 91%89% Bemötande94%87%91%93%95%93%90% Fritidshem79%76% 82%80%81%79% Helhet89%85%94%90%91%89%86%

4 Regiongemensam elevenkät 2016 Jämförelse frågeområden 2016 Sammanräknat indexvärde (andel som är positiva) per frågeområde samt genomsnitt för kommunen och bland GR:s 13 medlemskommuner 2016. Skolrapport Fjordskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 70 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 78.6%

5 Regiongemensam elevenkät 2016 Jämförelse frågeområden per kön Nedan visas det sammanräknade indexvärde per frågeområde uppdelat på kön. Som referens visas också genomsnittsvärdet för årskursen i hela kommunen och för hela GR. Skolrapport Fjordskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 70 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 78.6% 99% 100%96%93% 91% 88%85% 70% 71%74%71% 89%92%87%91%89% 95%96%94%93%90% 80%85%76%81%79% 91%86%96%89%86% AllaPojkeFlicka Kungsbacka ÅK2GR ÅK2 Trivsel och trygghet Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Fritidshem Helhet

6 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse - Trivsel och trygghet Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Skolrapport Fjordskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 70 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 78.6% Referensvärde är Kungsbacka ÅK2 3.73.8 3.53.83.7 3.93.8 3.63.8 M 2015 M 2016 Ref Kungsba cka ÅK2 Jag är trygg i skolan Jag har vuxna att prata med i skolan Jag trivs i skolan INDEX - Trivsel och trygghet

7 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse - Delaktighet och inflytande Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Skolrapport Fjordskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 70 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 78.6% Referensvärde är Kungsbacka ÅK2 3.7 3.23.43.3 3.53.63.5 M 2015 M 2016 Ref Kungsba cka ÅK2 Lärarna lyssnar på mig Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra i skolan INDEX - Delaktighet och inflytande

8 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse - Skolmiljö Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Skolrapport Fjordskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 70 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 78.6% Referensvärde är Kungsbacka ÅK2 2.42.32.6 3.53.73.6 2.6 2.7 3.23.53.4 2.93.03.1 M 2015 M 2016 Ref Kungsba cka ÅK2 Det är lugn och ro i klassrummet Det finns bra saker att göra på rasterna Skolans toaletter är bra Skolmaten är god INDEX - Skolmiljö

9 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse - Kunskap och lärande Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Skolrapport Fjordskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 70 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 78.6% Referensvärde är Kungsbacka ÅK2 3.83.93.8 3.73.63.7 3.5 3.03.23.4 3.53.6 M 2015 M 2016 Ref Kungsba cka ÅK2 Det är roligt att lära sig nya saker i skolan Lärarna hjälper mig Lärarna förklarar så att jag förstår Lärarna berättar hur det går för mig i skolan Jag får jobba med dator/läsplatta i skolan INDEX - Kunskap och lärande

10 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse - Bemötande Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Skolrapport Fjordskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 70 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 78.6% Referensvärde är Kungsbacka ÅK2 3.73.8 3.93.8 3.43.73.6 3.53.63.5 3.63.83.7 M 2015 M 2016 Ref Kungsba cka ÅK2 Vi pratar om hur vi ska vara mot varandra Lärarna är snälla mot mig Andra barn är snälla mot mig Vi retar inte varandra INDEX - Bemötande

11 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse - Fritidshem Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Skolrapport Fjordskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 70 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 78.6% 3.8 3.53.63.5 3.3 3.12.83.2 3.4 3.5 M 2015 M 2016 Ref Kungsba cka ÅK2 Jag trivs på fritidshemmet Jag får vara med och påverka vad vi ska göra på fritidshemmet Det finns platser att gå till om jag vill ha lugn och ro på fritidshemmet Jag får hjälp med mitt skolarbete på fritidshemmet INDEX - Fritidshem

12 Regiongemensam elevenkät 2016 Jämförelse - Helhetsbedömning Värde 10987654321Vet ej Skolrapport Fjordskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 70 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 78.6% Nedan redovisas andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Referensvärde är Kungsbacka ÅK2 8.39.08.6 M 2015 M 2016 Ref Kungsba cka ÅK2 Om du tänker på din skola i sin helhet. Hur nöjd är du då med den?

13 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse Kommunspecifika frågor Nedan redovisas för varje kommunspecifik fråga med andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015) om sådan finns. Skolrapport Fjordskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 70 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 78.6% 2.93.23.3 3.5 3.6 3.73.5 1.81.41.7 1.11.31.4 M 2015 M 2016 Ref Kungsba cka ÅK2 Mina lärare ger mig uppgifter som jag får använda digitala redskap (dator, lärplatta, smartphone) för att lösa Att använda digitala redskap (dator, lärplatta, smartphone, projektor) i skolan gör skolarbetet roligare Jag känner till att skolan har en likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling Jag har blivit trakasserad eller kränkt av andra elever i skolan under det senaste läsåret Jag har blivit trakasserad eller kränkt av vuxna i skolan under det senaste läsåret

14 Regiongemensam elevenkät 2016 Prioriteringsmatris Prioriteringsmatrisen visar hur starkt samband varje fråga har med den helhetsbedömning man gör av skolan. Utifrån styrkan på sambandet och frågans medelvärde sorteras frågorna in i fyrfältaren, där tex. kvadranten för Prioritera innehåller de frågor som har det starkaste sambandet med helhetsbedömning och de lägsta medelvärdena. Skolrapport Fjordskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 70 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 78.6% PRIORITERA (D3) Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra i skolan (M1) Det är lugn och ro i klassrummet (M6) Skolmaten är god (K9) Lärarna berättar hur det går för mig i skolan (F2) Jag får vara med och påverka vad vi ska göra på fritidshemmet VÅRDA (T1) Jag är trygg i skolan (T2) Jag har vuxna att prata med i skolan (D2) Lärarna lyssnar på mig (M4) Det finns bra saker att göra på rasterna (K1) Det är roligt att lära sig nya saker i skolan (F1) Jag trivs på fritidshemmet BEVARA (T3) Jag trivs i skolan (K3) Lärarna hjälper mig (B1) Vi pratar om hur vi ska vara mot varandra (B3) Lärarna är snälla mot mig (B4) Andra barn är snälla mot mig BEVAKA (M5) Skolans toaletter är bra (K4) Lärarna förklarar så att jag förstår (F3) Det finns platser att gå till om jag vill ha lugn och ro på fritidshemmet (F4) Jag får hjälp med mitt skolarbete på fritidshemmet (B5) Vi retar inte varandra VÅRDA PRIORITERA BEVARA BEVAKA Frågevärde Samband

15 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Fjordskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 70 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 78.6% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Trivsel och trygghet Jag är trygg i skolan Stämmer helt och hållet84%4686%81% Stämmer ganska bra16%914%19% Stämmer ganska dåligt0%0 Stämmer inte alls0%0 Summa552827 Vet ej0%0 Jag har vuxna att prata med i skolan Stämmer helt och hållet82%4571%93% Stämmer ganska bra16%925%7% Stämmer ganska dåligt2%14%0% Stämmer inte alls0%0 Summa552827 Vet ej0%0 Jag trivs i skolan Stämmer helt och hållet89%4986%93% Stämmer ganska bra11%614%7% Stämmer ganska dåligt0%0 Stämmer inte alls0%0 Summa552827 Vet ej0%0

16 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Fjordskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 70 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 78.6% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Delaktighet och inflytande Lärarna lyssnar på mig Stämmer helt och hållet74%4067%81% Stämmer ganska bra24%1333%15% Stämmer ganska dåligt2%10%4% Stämmer inte alls0%0 Summa5427 Vet ej2%14%0% Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra i skolan Stämmer helt och hållet58%3257%59% Stämmer ganska bra27%1529%26% Stämmer ganska dåligt9%57%11% Stämmer inte alls5%37%4% Summa552827 Vet ej0%0

17 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Fjordskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 70 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 78.6% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Skolmiljö Det är lugn och ro i klassrummet Stämmer helt och hållet7%411%4% Stämmer ganska bra38%2132%44% Stämmer ganska dåligt35%1936%33% Stämmer inte alls20%1121%19% Summa552827 Vet ej0%0 Det finns bra saker att göra på rasterna Stämmer helt och hållet80%4489%70% Stämmer ganska bra15%84%26% Stämmer ganska dåligt5%37%4% Stämmer inte alls0%0 Summa552827 Vet ej0%0 Skolans toaletter är bra Stämmer helt och hållet18%1025%11% Stämmer ganska bra36%2029%44% Stämmer ganska dåligt36%2036%37% Stämmer inte alls9%511%7% Summa552827 Vet ej0%0

18 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Fjordskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 70 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 78.6% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Skolmaten är god Stämmer helt och hållet58%3261%56% Stämmer ganska bra29%1629%30% Stämmer ganska dåligt13%711%15% Stämmer inte alls0%0 Summa552827 Vet ej0%0

19 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Fjordskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 70 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 78.6% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Kunskap och lärande Det är roligt att lära sig nya saker i skolan Stämmer helt och hållet87%4879%96% Stämmer ganska bra11%621%0% Stämmer ganska dåligt2%10%4% Stämmer inte alls0%0 Summa552827 Vet ej0%0 Lärarna hjälper mig Stämmer helt och hållet85%4786%85% Stämmer ganska bra13%711%15% Stämmer ganska dåligt2%14%0% Stämmer inte alls0%0 Summa552827 Vet ej0%0 Lärarna förklarar så att jag förstår Stämmer helt och hållet67%3771%63% Stämmer ganska bra29%1629%30% Stämmer ganska dåligt4%20%7% Stämmer inte alls0%0 Summa552827 Vet ej0%0

20 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Fjordskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 70 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 78.6% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Kunskap och lärande Lärarna berättar hur det går för mig i skolan Stämmer helt och hållet65%3362%68% Stämmer ganska bra24%1231%16% Stämmer ganska dåligt8%4 Stämmer inte alls4%20%8% Summa512625 Vet ej7%4 Jag får jobba med dator/läsplatta i skolan Stämmer helt och hållet50%2761%38% Stämmer ganska bra24%1318%31% Stämmer ganska dåligt20%1114%27% Stämmer inte alls6%37%4% Summa542826 Vet ej2%10%4%

21 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Fjordskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 70 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 78.6% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Bemötande Vi pratar om hur vi ska vara mot varandra Stämmer helt och hållet85%4793%78% Stämmer ganska bra11%64%19% Stämmer ganska dåligt4%2 Stämmer inte alls0%0 Summa552827 Vet ej0%0 Andra barn är snälla mot mig Stämmer helt och hållet73%4071%74% Stämmer ganska bra22%1225%19% Stämmer ganska dåligt4%20%7% Stämmer inte alls2%14%0% Summa552827 Vet ej0%0 Lärarna är snälla mot mig Stämmer helt och hållet93%5193% Stämmer ganska bra7%4 Stämmer ganska dåligt0%0 Stämmer inte alls0%0 Summa552827 Vet ej0%0

22 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Fjordskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 70 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 78.6% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Vi retar inte varandra Stämmer helt och hållet72%3867%77% Stämmer ganska bra21%1130%12% Stämmer ganska dåligt4%2 Stämmer inte alls4%20%8% Summa532726 Vet ej4%2

23 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Fjordskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 70 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 78.6% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Går du på fritids? Ja93%5193% Nej7%4 Summa552827 Fritidshem Jag trivs på fritidshemmet Stämmer helt och hållet80%4177%84% Stämmer ganska bra20%1023%16% Stämmer ganska dåligt0%0 Stämmer inte alls0%0 Summa512625 Vet ej0%0 Jag får vara med och påverka vad vi ska göra på fritidshemmet Stämmer helt och hållet71%3677%64% Stämmer ganska bra22%1123%20% Stämmer ganska dåligt6%30%12% Stämmer inte alls2%10%4% Summa512625 Vet ej0%0

24 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Fjordskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 70 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 78.6% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Fritidshem Det finns platser att gå till om jag vill ha lugn och ro på fritidshemmet Stämmer helt och hållet56%2858%54% Stämmer ganska bra26%1323%29% Stämmer ganska dåligt12%615%8% Stämmer inte alls6%34%8% Summa502624 Vet ej2%10%4% Jag får hjälp med mitt skolarbete på fritidshemmet Stämmer helt och hållet38%1541%35% Stämmer ganska bra26%1027%24% Stämmer ganska dåligt10%414%6% Stämmer inte alls26%1018%35% Summa392217 Vet ej24%1215%32%

25 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Fjordskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 70 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 78.6% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Helhet Om du tänker på din skola i sin helhet. Hur nöjd är du då med den? 1056%3059%52% 920%1119%22% 811%64%19% 74%2 62%14%0% 54%27%0% 44%2 30%0 2 0 1 0 Summa5427 Vet ej2%14%0%

26 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Fjordskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 70 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 78.6% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Extrafrågor till elever i Kungsbacka kommun Mina lärare ger mig uppgifter som jag får använda digitala redskap (dator, lärplatta, smartphone) för att lösa Stämmer helt och hållet37%1835%39% Stämmer ganska bra47%2354%39% Stämmer ganska dåligt14%712%17% Stämmer inte alls2%10%4% Summa492623 Vet ej11%67%15% Att använda digitala redskap (dator, lärplatta, smartphone, projektor) i skolan gör skolarbetet roligare Stämmer helt och hållet58%3165%52% Stämmer ganska bra30%1635%26% Stämmer ganska dåligt9%50%19% Stämmer inte alls2%10%4% Summa532627 Vet ej4%27%0% Jag känner till att skolan har en likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling Stämmer helt och hållet74%3161%89% Stämmer ganska bra21%935%5% Stämmer ganska dåligt2%10%5% Stämmer inte alls2%14%0% Summa422319 Vet ej24%1318%30%

27 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Fjordskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 55 elever av 70 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 78.6% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Jag har blivit trakasserad eller kränkt av andra elever i skolan under det senaste läsåret Stämmer helt och hållet6%38%4% Stämmer ganska bra4%28%0% Stämmer ganska dåligt18%917%19% Stämmer inte alls72%3667%77% Summa502426 Vet ej9%514%4% Jag har blivit trakasserad eller kränkt av vuxna i skolan under det senaste läsåret Stämmer helt och hållet8%412%4% Stämmer ganska bra2%10%4% Stämmer ganska dåligt0%0 Stämmer inte alls90%4688%92% Summa512526 Vet ej7%411%4%


Ladda ner ppt "Regiongemensam elevenkät 2016 Skolrapport Fjordskolan ÅK2."

Liknande presentationer


Google-annonser