Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan Årskurs 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan Årskurs 2."— Presentationens avskrift:

1 Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan Årskurs 2

2 Regiongemensam elevenkät 2016 Om undersökningen Undersökningen har genomförts som en webbenkät. Vårdnadshavare har fått tillgång till länken via hemskickat brev (Kungälv), e-post från skolan (Kungsbacka) eller e-post från Indikator (Alingsås, Härryda, Partille, Tjörn) Redovisning och beräkningar I huvudsak har frågorna svarsalternativen Stämmer helt och hållet, Stämmer delvis, Stämmer ganska dåligt, Stämmer inte alls samt Vet ej. Frågan om helhetsbedömning har istället en tiogradig skala. Några olika typer av resultatvärden redovisas i rapporten. Svarsandelar – andelen av alla som besvarat enkäten som valt respektive svarsalternativ Indexvärde – beräknas per frågeområde och motsvarar genomsnittlig andel som svarat Stämmer helt och hållet eller Stämmer ganska bra på de ingående frågorna Medelvärde – beräknas av andelen som valt respektive svarsalternativ på varje fråga. Personer som svarat Vet ej exkluderas i denna beräkning

3 Regiongemensam elevenkät 2016 Jämförelse frågeområden Nedan visas det sammanräknade indexvärde per frågeområde för varje år (andelen som är positiva). Resultat jämförs också med genomsnittsvärdet i hela kommunen och bland GR:s 13 medlemskommuner 2016. Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 26 personer Årskurs 2 2013201420152016KungsbackaÅK2 Trivsel och trygghet 96%98%93%100%97%95% Delaktighet och inflytande 95%97%95%90% 87% Skolmiljö82%78%61%78%75%73% Kunskap och lärande 91%96%75%94%86%82% Bemötande100% 97%95% Fritidshem20%25%33%65%61%59% Helhet95%92%91%89%

4 Regiongemensam elevenkät 2016 Jämförelse frågeområden 2016 Sammanräknat indexvärde (andel som är positiva) per frågeområde samt genomsnitt för kommunen och bland GR:s 13 medlemskommuner 2016. Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 26 personer

5 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse - Trivsel och trygghet Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 26 personer 3.33.7 3.53.8 3.43.7 M 2015 M 2016 Jag upplever att mitt barn känner sig trygg i skolan Jag upplever att mitt barn trivs tillsammans med sina kamrater i skolan INDEX - Trivsel och trygghet

6 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse - Delaktighet och inflytande Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 26 personer 3.23.4 3.6 3.73.6 3.43.5 M 2015 M 2016 Personalen på skolan tar hänsyn till mina åsikter Jag får information om vad som händer på skolan Under utvecklingssamtalen har vi bra samtal om mitt barns utveckling och lärande INDEX - Delaktighet och inflytande

7 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse - Skolmiljö Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 26 personer 2.83.0 2.83.3 2.42.8 2.52.9 2.63.0 M 2015 M 2016 Skolan har bra utrustning för lek och lärande Min uppfattning är att skolan serverar bra mat Jag upplever att det är lugn och ro i klassrummet Jag upplever att skolgården är bra INDEX - Skolmiljö

8 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse - Kunskap och lärande Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 26 personer 3.3 3.03.4 3.03.5 3.13.4 M 2015 M 2016 I skolan uppmuntras mitt barns nyfikenhet och lust att lära Skolan uppmuntrar mitt barn i att ta egna initiativ och eget ansvar Jag upplever att barnen lär sig att visa hänsyn till varandra i skolan INDEX - Kunskap och lärande

9 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse - Kunskap och lärande Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 26 personer 3.13.4 3.03.4 3.13.4 M 2015 M 2016 Personalen på skolan tar hänsyn till mitt barns behov och förutsättningar Jag upplever att arbetet med mitt barns individuella utvecklingsplan (IUP) fungerar bra INDEX - Kunskap och lärande

10 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse - Bemötande Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 26 personer 3.63.8 3.53.7 3.63.8 M 2015 M 2016 Jag upplever att personalen på skolan bemöter mitt barn på ett positivt sätt Jag upplever att personalen på skolan bemöter mig som förälder på ett positivt sätt INDEX - Bemötande

11 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse - Fritidshem Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 26 personer 1.63.8 2.13.5 2.33.4 3.62.1 2.33.3 M 2015 M 2016 Jag upplever att mitt barn trivs på fritidshemmet Jag upplever att mitt barn får vara med och påverka vad man ska göra på fritidshemmet Jag upplever att det finns platser på fritidshemmet som mitt barn kan gå till för att få lugn och ro Jag upplever att mitt barn får hjälp med skolarbetet på fritidshemmet INDEX - Fritidshem

12 Regiongemensam elevenkät 2016 Jämförelse - Helhetsbedömning Värde 10987654321Vet ej Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 26 personer Nedan redovisas andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). 7.9 M 2016 När du tänker på ditt barns skola i sin helhet, hur nöjd är du då?

13 Regiongemensam elevenkät 2016 Prioriteringsmatris Prioriteringsmatrisen visar hur starkt samband varje fråga har med den helhetsbedömning man gör av skolan. Utifrån styrkan på sambandet och frågans medelvärde sorteras frågorna in i fyrfältaren, där tex. kvadranten för Prioritera innehåller de frågor som har det starkaste sambandet med helhetsbedömning och de lägsta medelvärdena. Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 26 personer PRIORITERA (S4) Skolan har bra utrustning för lek och lärande (S5) Min uppfattning är att skolan serverar bra mat (S6) Jag upplever att det är lugn och ro i klassrummet (K2) Skolan uppmuntrar mitt barn i att ta egna initiativ och eget ansvar (K9) Jag upplever att arbetet med mitt barns individuella utvecklingsplan (IUP) fungerar bra VÅRDA (D1) Personalen på skolan tar hänsyn till mina åsikter (D2) Jag får information om vad som händer på skolan (B1) Jag upplever att personalen på skolan bemöter mitt barn på ett positivt sätt BEVARA (T3) Jag upplever att mitt barn känner sig trygg i skolan (T4) Jag upplever att mitt barn trivs tillsammans med sina kamrater i skolan (D3) Under utvecklingssamtalen har vi bra samtal om mitt barns utveckling och lärande (K3) Jag upplever att barnen lär sig att visa hänsyn till varandra i skolan (B2) Jag upplever att personalen på skolan bemöter mig som förälder på ett positivt sätt BEVAKA (S7) Jag upplever att skolgården är bra (K1) I skolan uppmuntras mitt barns nyfikenhet och lust att lära (K6) Personalen på skolan tar hänsyn till mitt barns behov och förutsättningar VÅRDA PRIORITERA BEVARA BEVAKA Frågevärde Samband

14 Regiongemensam elevenkät 2016 Frekvenstabell Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 26 personer ProcentAntal Trivsel och trygghet Jag upplever att mitt barn känner sig trygg i skolan Stämmer helt och hållet69%18 Stämmer ganska bra31%8 Stämmer ganska dåligt0%0 Stämmer inte alls0%0 Summa26 Vet ej0%0 Jag upplever att mitt barn trivs tillsammans med sina kamrater i skolan Stämmer helt och hållet77%20 Stämmer ganska bra23%6 Stämmer ganska dåligt0%0 Stämmer inte alls0%0 Summa26 Vet ej0%0

15 Regiongemensam elevenkät 2016 Frekvenstabell Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 26 personer ProcentAntal Delaktighet och inflytande Personalen på skolan tar hänsyn till mina åsikter Stämmer helt och hållet43%10 Stämmer ganska bra52%12 Stämmer ganska dåligt4%1 Stämmer inte alls0%0 Summa23 Vet ej12%3 Jag får information om vad som händer på skolan Stämmer helt och hållet62%16 Stämmer ganska bra35%9 Stämmer ganska dåligt4%1 Stämmer inte alls0%0 Summa26 Vet ej0%0

16 Regiongemensam elevenkät 2016 Frekvenstabell Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 26 personer ProcentAntal Delaktighet och inflytande Under utvecklingssamtalen har vi bra samtal om mitt barns utveckling och lärande Stämmer helt och hållet77%20 Stämmer ganska bra12%3 Stämmer ganska dåligt8%2 Stämmer inte alls4%1 Summa26 Vet ej0%0

17 Regiongemensam elevenkät 2016 Frekvenstabell Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 26 personer ProcentAntal Skolmiljö Skolan har bra utrustning för lek och lärande Stämmer helt och hållet17%4 Stämmer ganska bra63%15 Stämmer ganska dåligt21%5 Stämmer inte alls0%0 Summa24 Vet ej8%2 Min uppfattning är att skolan serverar bra mat Stämmer helt och hållet46%12 Stämmer ganska bra46%12 Stämmer ganska dåligt4%1 Stämmer inte alls4%1 Summa26 Vet ej0%0 Jag upplever att det är lugn och ro i klassrummet Stämmer helt och hållet8%2 Stämmer ganska bra71%17 Stämmer ganska dåligt17%4 Stämmer inte alls4%1 Summa24 Vet ej8%2

18 Regiongemensam elevenkät 2016 Frekvenstabell Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 26 personer ProcentAntal Skolmiljö Jag upplever att skolgården är bra Stämmer helt och hållet19%5 Stämmer ganska bra54%14 Stämmer ganska dåligt27%7 Stämmer inte alls0%0 Summa26 Vet ej0%0

19 Regiongemensam elevenkät 2016 Frekvenstabell Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 26 personer ProcentAntal Kunskap och lärande I skolan uppmuntras mitt barns nyfikenhet och lust att lära Stämmer helt och hållet46%12 Stämmer ganska bra46%12 Stämmer ganska dåligt4%1 Stämmer inte alls4%1 Summa26 Vet ej0%0 Skolan uppmuntrar mitt barn i att ta egna initiativ och eget ansvar Stämmer helt och hållet46%12 Stämmer ganska bra50%13 Stämmer ganska dåligt0%0 Stämmer inte alls4%1 Summa26 Vet ej0%0

20 Regiongemensam elevenkät 2016 Frekvenstabell Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 26 personer ProcentAntal Kunskap och lärande Jag upplever att barnen lär sig att visa hänsyn till varandra i skolan Stämmer helt och hållet54%14 Stämmer ganska bra46%12 Stämmer ganska dåligt0%0 Stämmer inte alls0%0 Summa26 Vet ej0%0

21 Regiongemensam elevenkät 2016 Frekvenstabell Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 26 personer ProcentAntal Kunskap och lärande Personalen på skolan tar hänsyn till mitt barns behov och förutsättningar Stämmer helt och hållet46%12 Stämmer ganska bra50%13 Stämmer ganska dåligt0%0 Stämmer inte alls4%1 Summa26 Vet ej0%0

22 Regiongemensam elevenkät 2016 Frekvenstabell Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 26 personer ProcentAntal Bemötande Jag upplever att personalen på skolan bemöter mitt barn på ett positivt sätt Stämmer helt och hållet77%20 Stämmer ganska bra23%6 Stämmer ganska dåligt0%0 Stämmer inte alls0%0 Summa26 Vet ej0%0 Jag upplever att personalen på skolan bemöter mig som förälder på ett positivt sätt Stämmer helt och hållet73%19 Stämmer ganska bra27%7 Stämmer ganska dåligt0%0 Stämmer inte alls0%0 Summa26 Vet ej0%0

23 Regiongemensam elevenkät 2016 Frekvenstabell Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 26 personer ProcentAntal Fritidshem Jag upplever att mitt barn trivs på fritidshemmet Stämmer helt och hållet85%22 Stämmer ganska bra15%4 Stämmer ganska dåligt0%0 Stämmer inte alls0%0 Summa26 Vet ej0%0 Jag upplever att mitt barn får vara med och påverka vad man ska göra på fritidshemmet Stämmer helt och hållet50%11 Stämmer ganska bra45%10 Stämmer ganska dåligt5%1 Stämmer inte alls0%0 Summa22 Vet ej15%4 Jag upplever att det finns platser på fritidshemmet som mitt barn kan gå till för att få lugn och ro Stämmer helt och hållet56%10 Stämmer ganska bra33%6 Stämmer ganska dåligt11%2 Stämmer inte alls0%0 Summa18 Vet ej31%8

24 Regiongemensam elevenkät 2016 Frekvenstabell Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 26 personer ProcentAntal Jag upplever att mitt barn får hjälp med skolarbetet på fritidshemmet Stämmer helt och hållet17%3 Stämmer ganska bra11%2 Stämmer ganska dåligt33%6 Stämmer inte alls39%7 Summa18 Vet ej31%8

25 Regiongemensam elevenkät 2016 Frekvenstabell Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 26 personer ProcentAntal Helhet När du tänker på ditt barns skola i sin helhet, hur nöjd är du då? 1015%4 9 4 835%9 727%7 60%0 54%1 4 1 30%0 2 0 1 0 Summa26 Vet ej0%0


Ladda ner ppt "Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare Skolrapport Åsaskolan Årskurs 2."

Liknande presentationer


Google-annonser