Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regiongemensam elevenkät 2016 Skolrapport Öjersjö Storegårds skola ÅK2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regiongemensam elevenkät 2016 Skolrapport Öjersjö Storegårds skola ÅK2."— Presentationens avskrift:

1 Regiongemensam elevenkät 2016 Skolrapport Öjersjö Storegårds skola ÅK2

2 Regiongemensam elevenkät 2016 Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången som Härryda deltar i den gemensamma undersökningen, tidigare år har man genomfört den på egen hand. Den gemensamma undersökningen omfattar alla kommuners grundskoleelever i årskurserna 2, 5 och 8 samt gymnasieelever i årskurs 2. Undersökningen har genomförts som en webbenkät. Varje elev har fått ett brev med en unik kod som ger tillgång till enkäten, och frågorna besvaras därefter på lektionstid. Redovisning och beräkningar I huvudsak har frågorna svarsalternativen Stämmer helt och hållet, Stämmer delvis, Stämmer ganska dåligt, Stämmer inte alls samt Vet ej. Frågan om helhetsbedömning har istället en tiogradig skala. Några olika typer av resultatvärden redovisas i rapporten. Svarsandelar – andelen av alla som besvarat enkäten som valt respektive svarsalternativ Indexvärde – beräknas per frågeområde och motsvarar genomsnittlig andel som svarat Stämmer helt och hållet eller Stämmer ganska bra på de ingående frågorna Medelvärde – beräknas av andelen som valt respektive svarsalternativ på varje fråga. Personer som svarat Vet ej exkluderas i denna beräkning

3 Regiongemensam elevenkät 2016 Jämförelse frågeområden Nedan visas det sammanräknade indexvärde per frågeområde för varje år (andelen som är positiva). Resultat jämförs också med genomsnittsvärdet i hela kommunen och bland GR:s 13 medlemskommuner 2016. Skolrapport Öjersjö Storegårds skola ÅK2 Rapporten bygger på svar från 27 elever av 27 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% 2016ÅK2 Trivsel och trygghet 93% Delaktighet och inflytande 81%85% Skolmiljö73%71% Kunskap och lärande 93%89% Bemötande81%90% Fritidshem80%79% Helhet78%86%

4 Regiongemensam elevenkät 2016 Jämförelse frågeområden 2016 Sammanräknat indexvärde (andel som är positiva) per frågeområde samt genomsnitt för kommunen och bland GR:s 13 medlemskommuner 2016. Skolrapport Öjersjö Storegårds skola ÅK2 Rapporten bygger på svar från 27 elever av 27 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0%

5 Regiongemensam elevenkät 2016 Jämförelse frågeområden per kön Nedan visas det sammanräknade indexvärde per frågeområde uppdelat på kön. Som referens visas också genomsnittsvärdet för årskursen i hela kommunen och för hela GR. Skolrapport Öjersjö Storegårds skola ÅK2 Rapporten bygger på svar från 27 elever av 27 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% 93%92%93% 81%85%79%84%85% 73%71%75%67%71% 93%92%94%89% 81%73%89%91%90% 80%77%83%75%79% 78%77%79%85%86% AllaPojkeFlickaPartille ÅK2ÅK2 Trivsel och trygghet Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Fritidshem Helhet

6 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse - Trivsel och trygghet Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Skolrapport Öjersjö Storegårds skola ÅK2 Rapporten bygger på svar från 27 elever av 27 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% Referensvärde är Partille ÅK2 3.43.6 3.73.6 3.7 3.6 M 2016 Ref Partille ÅK2 Jag känner mig trygg i skolan Det finns vuxna i skolan att prata med när jag behöver det Jag trivs i skolan INDEX - Trivsel och trygghet

7 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse - Delaktighet och inflytande Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Skolrapport Öjersjö Storegårds skola ÅK2 Rapporten bygger på svar från 27 elever av 27 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% Referensvärde är Partille ÅK2 3.83.6 3.03.1 3.4 M 2016 Ref Partille ÅK2 Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter Jag känner att jag kan påverka vad vi ska arbeta med i skolan INDEX - Delaktighet och inflytande

8 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse - Skolmiljö Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Skolrapport Öjersjö Storegårds skola ÅK2 Rapporten bygger på svar från 27 elever av 27 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% Referensvärde är Partille ÅK2 2.72.6 3.43.6 3.02.2 3.03.1 3.02.9 M 2016 Ref Partille ÅK2 Jag får möjlighet till studiero i skolan Jag tycker att det finns bra utrymmen att vara på under rasterna Skolans toaletter är bra Jag tycker att maten som serveras i min skola är god INDEX - Skolmiljö

9 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse - Kunskap och lärande Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Skolrapport Öjersjö Storegårds skola ÅK2 Rapporten bygger på svar från 27 elever av 27 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% Referensvärde är Partille ÅK2 3.73.8 3.7 3.63.7 3.5 3.2 3.6 M 2016 Ref Partille ÅK2 Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det Lärarna förklarar så att jag förstår Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet Jag får jobba med dator/läsplatta i skolan INDEX - Kunskap och lärande

10 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse - Bemötande Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Skolrapport Öjersjö Storegårds skola ÅK2 Rapporten bygger på svar från 27 elever av 27 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% Referensvärde är Partille ÅK2 3.43.7 3.8 3.23.5 3.23.5 3.43.6 M 2016 Ref Partille ÅK2 I min skola pratar vi om hur vi ska vara mot varandra Lärarna på skolan bemöter mig väl Andra elever på skolan bemöter mig väl Jag blir inte diskriminerad eller mobbad i skolan INDEX - Bemötande

11 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse - Fritidshem Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Skolrapport Öjersjö Storegårds skola ÅK2 Rapporten bygger på svar från 27 elever av 27 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% 3.73.8 3.23.3 3.63.2 3.03.1 3.4 M 2015 M 2016 Ref Partille ÅK2 Jag trivs på fritidshemmet Jag får vara med och påverka vad vi ska göra på fritidshemmet Det finns platser att gå till om jag vill ha lugn och ro på fritidshemmet Jag får hjälp med mitt skolarbete på fritidshemmet INDEX - Fritidshem

12 Regiongemensam elevenkät 2016 Jämförelse - Helhetsbedömning Värde 10987654321Vet ej Skolrapport Öjersjö Storegårds skola ÅK2 Rapporten bygger på svar från 27 elever av 27 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% Nedan redovisas andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Referensvärde är Partille ÅK2 7.78.2 M 2016 Ref Partille ÅK2 Om du tänker på din skola i sin helhet. Hur nöjd är du då med den?

13 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse Kommunspecifika frågor Nedan redovisas för varje kommunspecifik fråga med andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015) om sådan finns. Skolrapport Öjersjö Storegårds skola ÅK2 Rapporten bygger på svar från 27 elever av 27 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% 1.72.7 M 2016 Ref Partille ÅK2 I skolan pratar vi om att vara schysst på nätet

14 Regiongemensam elevenkät 2016 Prioriteringsmatris Prioriteringsmatrisen visar hur starkt samband varje fråga har med den helhetsbedömning man gör av skolan. Utifrån styrkan på sambandet och frågans medelvärde sorteras frågorna in i fyrfältaren, där tex. kvadranten för Prioritera innehåller de frågor som har det starkaste sambandet med helhetsbedömning och de lägsta medelvärdena. Skolrapport Öjersjö Storegårds skola ÅK2 Rapporten bygger på svar från 27 elever av 27 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% PRIORITERA (M1) Jag får möjlighet till studiero i skolan (M6) Jag tycker att maten som serveras i min skola är god (B1) I min skola pratar vi om hur vi ska vara mot varandra (B4) Andra elever på skolan bemöter mig väl (F2) Jag får vara med och påverka vad vi ska göra på fritidshemmet VÅRDA (T1) Jag känner mig trygg i skolan (T3) Jag trivs i skolan (M4) Jag tycker att det finns bra utrymmen att vara på under rasterna (K3) Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det (K9) Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet (B3) Lärarna på skolan bemöter mig väl BEVARA (T2) Det finns vuxna i skolan att prata med när jag behöver det (D2) Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter (K1) Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer (K4) Lärarna förklarar så att jag förstår (F1) Jag trivs på fritidshemmet (F3) Det finns platser att gå till om jag vill ha lugn och ro på fritidshemmet BEVAKA (D3) Jag känner att jag kan påverka vad vi ska arbeta med i skolan (M5) Skolans toaletter är bra (F4) Jag får hjälp med mitt skolarbete på fritidshemmet (B5) Jag blir inte diskriminerad eller mobbad i skolan VÅRDA PRIORITERA BEVARA BEVAKA Frågevärde Samband

15 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Öjersjö Storegårds skola ÅK2 Rapporten bygger på svar från 27 elever av 27 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Trivsel och trygghet Jag känner mig trygg i skolan Stämmer helt och hållet52%1438%64% Stämmer ganska bra41%1154%29% Stämmer ganska dåligt7%28%7% Stämmer inte alls0%0 Summa271314 Vet ej0%0 Det finns vuxna i skolan att prata med när jag behöver det Stämmer helt och hållet74%2077%71% Stämmer ganska bra22%623%21% Stämmer ganska dåligt4%10%7% Stämmer inte alls0%0 Summa271314 Vet ej0%0 Jag trivs i skolan Stämmer helt och hållet69%1858%79% Stämmer ganska bra23%633%14% Stämmer ganska dåligt4%18%0% Stämmer inte alls4%10%7% Summa261214 Vet ej4%18%0%

16 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Öjersjö Storegårds skola ÅK2 Rapporten bygger på svar från 27 elever av 27 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Delaktighet och inflytande Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter Stämmer helt och hållet78%2177%79% Stämmer ganska bra22%623%21% Stämmer ganska dåligt0%0 Stämmer inte alls0%0 Summa271314 Vet ej0%0 Jag känner att jag kan påverka vad vi ska arbeta med i skolan Stämmer helt och hållet36%8 Stämmer ganska bra41%945%36% Stämmer ganska dåligt14%39%18% Stämmer inte alls9%2 Summa2211 Vet ej19%515%21%

17 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Öjersjö Storegårds skola ÅK2 Rapporten bygger på svar från 27 elever av 27 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Skolmiljö Jag får möjlighet till studiero i skolan Stämmer helt och hållet8%215%0% Stämmer ganska bra58%1546%69% Stämmer ganska dåligt27%723%31% Stämmer inte alls8%215%0% Summa2613 Vet ej4%10%7% Jag tycker att det finns bra utrymmen att vara på under rasterna Stämmer helt och hållet59%1654%64% Stämmer ganska bra26%738%14% Stämmer ganska dåligt15%48%21% Stämmer inte alls0%0 Summa271314 Vet ej0%0 Skolans toaletter är bra Stämmer helt och hållet38%1015%62% Stämmer ganska bra35%938%31% Stämmer ganska dåligt15%431%0% Stämmer inte alls12%315%8% Summa2613 Vet ej4%10%7%

18 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Öjersjö Storegårds skola ÅK2 Rapporten bygger på svar från 27 elever av 27 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Jag tycker att maten som serveras i min skola är god Stämmer helt och hållet24%625%23% Stämmer ganska bra56%1458%54% Stämmer ganska dåligt20%517%23% Stämmer inte alls0%0 Summa251213 Vet ej7%28%7%

19 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Öjersjö Storegårds skola ÅK2 Rapporten bygger på svar från 27 elever av 27 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Kunskap och lärande Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer Stämmer helt och hållet78%2162%93% Stämmer ganska bra19%531%7% Stämmer ganska dåligt4%18%0% Stämmer inte alls0%0 Summa271314 Vet ej0%0 Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det Stämmer helt och hållet81%2285%79% Stämmer ganska bra15%4 14% Stämmer ganska dåligt4%10%7% Stämmer inte alls0%0 Summa271314 Vet ej0%0 Lärarna förklarar så att jag förstår Stämmer helt och hållet63%1754%71% Stämmer ganska bra33%938%29% Stämmer ganska dåligt4%18%0% Stämmer inte alls0%0 Summa271314 Vet ej0%0

20 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Öjersjö Storegårds skola ÅK2 Rapporten bygger på svar från 27 elever av 27 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Kunskap och lärande Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet Stämmer helt och hållet58%1455%62% Stämmer ganska bra33%845%23% Stämmer ganska dåligt8%20%15% Stämmer inte alls0%0 Summa241113 Vet ej11%315%7% Jag får jobba med dator/läsplatta i skolan Stämmer helt och hållet56%1538%71% Stämmer ganska bra41%1154%29% Stämmer ganska dåligt4%18%0% Stämmer inte alls0%0 Summa271314 Vet ej0%0

21 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Öjersjö Storegårds skola ÅK2 Rapporten bygger på svar från 27 elever av 27 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Bemötande I min skola pratar vi om hur vi ska vara mot varandra Stämmer helt och hållet56%1445%64% Stämmer ganska bra32%836%29% Stämmer ganska dåligt8%29%7% Stämmer inte alls4%19%0% Summa251114 Vet ej7%215%0% Andra elever på skolan bemöter mig väl Stämmer helt och hållet46%1223%69% Stämmer ganska bra35%946%23% Stämmer ganska dåligt12%323%0% Stämmer inte alls8%2 Summa2613 Vet ej4%10%7% Lärarna på skolan bemöter mig väl Stämmer helt och hållet85%2283%86% Stämmer ganska bra8%20%14% Stämmer ganska dåligt8%217%0% Stämmer inte alls0%0 Summa261214 Vet ej4%18%0%

22 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Öjersjö Storegårds skola ÅK2 Rapporten bygger på svar från 27 elever av 27 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Jag blir inte diskriminerad eller mobbad i skolan Stämmer helt och hållet54%1438%69% Stämmer ganska bra27%738%15% Stämmer ganska dåligt4%18%0% Stämmer inte alls15%4 Summa2613 Vet ej4%10%7%

23 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Öjersjö Storegårds skola ÅK2 Rapporten bygger på svar från 27 elever av 27 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Går du på fritids? Ja96%26100%93% Nej4%10%7% Summa271314 Fritidshem Jag trivs på fritidshemmet Stämmer helt och hållet77%2085%69% Stämmer ganska bra19%58%31% Stämmer ganska dåligt4%18%0% Stämmer inte alls0%0 Summa2613 Vet ej0%0 Jag får vara med och påverka vad vi ska göra på fritidshemmet Stämmer helt och hållet44%1133%54% Stämmer ganska bra40%1042%38% Stämmer ganska dåligt8%217%0% Stämmer inte alls8%2 Summa251213 Vet ej4%18%0%

24 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Öjersjö Storegårds skola ÅK2 Rapporten bygger på svar från 27 elever av 27 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Fritidshem Det finns platser att gå till om jag vill ha lugn och ro på fritidshemmet Stämmer helt och hållet73%1992%54% Stämmer ganska bra15%40%31% Stämmer ganska dåligt12%38%15% Stämmer inte alls0%0 Summa2613 Vet ej0%0 Jag får hjälp med mitt skolarbete på fritidshemmet Stämmer helt och hållet48%1050%45% Stämmer ganska bra19%420%18% Stämmer ganska dåligt19%410%27% Stämmer inte alls14%320%9% Summa211011 Vet ej19%523%15%

25 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Öjersjö Storegårds skola ÅK2 Rapporten bygger på svar från 27 elever av 27 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Helhet Om du tänker på din skola i sin helhet. Hur nöjd är du då med den? 1028%717%38% 916%417%15% 816%48%23% 78%217%0% 616%425%8% 512%317%8% 40%0 3 0 24%10%8% 10%0 Summa251213 Vet ej7%28%7%

26 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Öjersjö Storegårds skola ÅK2 Rapporten bygger på svar från 27 elever av 27 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 100.0% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Extrafrågor till elever i Partille kommun I skolan pratar vi om att vara schysst på nätet Stämmer helt och hållet12%220%0% Stämmer ganska bra12%210%14% Stämmer ganska dåligt12%20%29% Stämmer inte alls65%1170%57% Summa17107 Vet ej37%1023%50%


Ladda ner ppt "Regiongemensam elevenkät 2016 Skolrapport Öjersjö Storegårds skola ÅK2."

Liknande presentationer


Google-annonser