Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2015 uppdaterad statistik 2015-11-09 1SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-09.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2015 uppdaterad statistik 2015-11-09 1SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-09."— Presentationens avskrift:

1 Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2015 uppdaterad statistik 2015-11-09 1SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-09

2 SUHF-statistik Statistik för 2010 finns redovisad i rapporten SUHF-modellen i verkligheten Statistik för 2011-2015 : www.suhf.se/arbetsgrupper/Suhf- modellen/Full kostnadstäckning 2SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-09

3 SUHF-statistik Statistiken bygger på uppgifter från respektive lärosäte. Respektive lärosäte ansvarar för kvaliteten i uppgifterna. Andel indirekta kostnader 2015 = budgeterade indirekta kostnader 2015/ verksamhetskostnader 2014. Endast stödverksamhetens lokalkostnader ingår i indirekta kostnader. Kärnverksamhetens lokalkostnader är direkta kostnader. 3SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-09

4 SUHF-statistik Fr o m 2011 har information om s k ”direktifierade” kostnader och ”lokal avgift” i lönekostnadspålägget samlats in och inkluderats i indirekta kostnader. Ovannämnda kostnader ingick inte 2010. Jämförelser mellan åren omfattar därför endast 2011 - 2015. I jämförelser mellan åren ingår inte Försvarshögskolan, Kungliga Musikhögskolan och Handelshögskolan i Stockholm pga att det saknas uppgifter för lärosätet för något av åren 2011-2015. Dans- och Cirkushögskolan, Dramatiska Institutet, Stockholms dramatiska högskola, Operahögskolan och Stockholms konstnärliga högskola ingår inte heller i jämförelser mellan åren pga samgåenden. Uppgifter för Högskolan på Gotland har i statistiken adderats till Uppsala universitet för åren före samgåendet 1 juli 2013. 4SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-09

5 Direktifiering ”Kostnader som är gemensamma för många kostnadsbärare men inte ingår i de indirekta kostnaderna på någon av nivåerna och fördelas med hjälp av en relevant fördelningsbas och bokförs direkt på kostnadsbäraren med filinläsning eller med trigger.” 5SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-09

6 Lokal avgift i lönekostnadspålägg Intern finansiering av vissa personalrelaterade kostnader som tas ut tillsammans med lagstadgade och avtalade sociala avgifter i lönekostnadspålägget. Exempelvis kostnader för företagshälsovård, pensionsadministration, delpension eller föräldraledighet (för doktorander). 6SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-09

7 Trygghetsstiftelsen 2015 Under perioden 1 oktober 2013 - 30 september 2016 erhåller arbetsgivare en rabatt motsvarande den avgift som tidigare betalats till Partsrådet = 0,055 %. Lärosätena har hanterat denna minskning av de obligatoriska avgifterna på olika sätt. Minskningen = 0,055 % redovisas inte som direktifiering/lokal avgift i SUHF-statistiken oavsett hur minskningen har hanterats. SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-097

8 Lönekostnadspålägg 2015 8SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-09

9 Lönekostnadspålägg 2015 9SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-09

10 Andel indirekta kostnader 20152014201320122011 Utbildning33,5 %33,9 %34,2 %34,5 %34,6 % Forskning20,1 %19,8 %19,9 %20,5 %20,2 % Totalt25,5 %25,6 %25,9 %26,5 %26,4% SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-0910 Exkl HHS, FHS, KMH, DCH, OH, SDH, DI och SKH Inklusive direktifiering

11 Inrapporterade direktifieringar 2015 Ekonomi- och personaladmin Infrastruktur och service Övriga funktioner Utbildning13,3116,89,5 Forskning23,2305,90 Summa36,5422,79,5 11 mnkr SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-09

12 Inrapporterade direktifieringar 20152014201320122011 Utbildning0,5 %0,6 %0,8 % 0,7 % Forskning0,9 %0,8 %0,9 % Totalt0,7 % 0,8 %0,9 %0,8 % SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-0912 % av verksamhetskostnader totalt FHS och SKH ingår ej i beräkningen

13 Andel indirekta kostnader 2015 13SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-09

14 Andel indirekta kostnader 14SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-09

15 Andel indirekta kostnader 15SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-09

16 Andel indirekta kostnader 16SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-09

17 Jämförelse tidigare år - forskning SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-0917

18 Jämförelse tidigare år - forskning SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-0918

19 Jämförelse tidigare år - forskning SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-0919

20 Andel indirekta kostnader 20SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-09

21 Andel indirekta kostnader 21SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-09

22 Jämförelse tidigare år - utbildning SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-0922

23 Jämförelse tidigare år - utbildning SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-0923

24 Jämförelse tidigare år - utbildning SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-0924

25 Andel indirekta kostnader 25SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-09

26 Andel indirekta kostnader 26SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-09

27 Jämförelse tidigare år - totalt SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-0927

28 Jämförelser tidigare år - totalt SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-0928

29 Jämförelser tidigare år - totalt SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-0929

30 Verksamhetsgrenar 2015 SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-0930 (57%)

31 Verksamhetsgrenar - utveckling SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-0931

32 Verksamhetsgren/nivå 2015 SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-0932 (42%)

33 Nivåer 2015 SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-0933 (32%)

34 Nivåer 2015 SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-0934

35 Nivåer – utveckling SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-0935

36 Nivåer utbildning - utveckling SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-0936

37 Nivåer forskning - utveckling SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-0937

38 Funktioner 2015 SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-0938

39 Funktioner 2015 - andel SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-0939

40 Funktioner 2015 - belopp SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-0940

41 Funktioner utbildning - utveckling SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-0941

42 Funktioner forskning - utveckling SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-0942

43 Förkortningar (bokstavsordning) Övriga: Blekinge tekniska högskolaBTH FörsvarshögskolanFHS Gymnastik- och idrottshögskolanGIH Högskolan i BoråsHB Högskolan DalarnaHD Högskolan i HalmstadHH Handelshögskolan i StockholmHHS Högskolan i GävleHiG Högskolan i JönköpingHJ 43 10 största lärosäten Chalmers tekniska högskolaCTH Göteborgs universitetGU Karolinska InstitutetKI Kungliga Tekniska HögskolanKTH Linköpings universitetLiU Lunds universitetLU Sveriges lantbruksuniversitetSLU Stockholms universitetSU Umeå universitetUmU Uppsala universitetUU Högskolan KristianstadHKr Högskolan i SkövdeHS Högskolan VästHV Karlstads universitetKaU KonstfackKF Kungliga KonsthögskolanKKH Kungliga MusikhögskolanKMH LinnéuniversitetetLNU Luleå tekniska universitetLTU Malmö högskolaMaH Mälardalens högskolaMdH MittuniversitetetMiU Stockholms konstnärliga högskolaSKH Södertörns högskolaSH Örebro universitetÖU Lärosäten som sammanslagits: Stockholms dramatiska högskolaSDH Dans- och CirkushögskolanDCH OperahögskolanOH Dramatiska institutetDI Högskolan på Gotland -> Uppsala univHG


Ladda ner ppt "Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2015 uppdaterad statistik 2015-11-09 1SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-09."

Liknande presentationer


Google-annonser