Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2013 1SUHF-statistiken 2013/Ann-Kristin Mattsson/2013-10-10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2013 1SUHF-statistiken 2013/Ann-Kristin Mattsson/2013-10-10."— Presentationens avskrift:

1 Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2013 1SUHF-statistiken 2013/Ann-Kristin Mattsson/2013-10-10

2 SUHF-statistik Statistik för 2010 finns redovisad i rapporten SUHF-modellen i verkligheten http://www.suhf.se/web/Rapp orter_2011-2012.aspxhttp://www.suhf.se/web/Rapp orter_2011-2012.aspx. Statistik för 2011och 2012 se http://www.suhf.se/web/SUHF _-_modellen.aspx. 2SUHF-statistiken 2013/Ann-Kristin Mattsson/2013-10-10

3 SUHF-statistik Statistiken bygger på uppgifter från respektive lärosäte. Respektive lärosäte ansvarar för kvaliteten i uppgifterna. Andel indirekta kostnader 2013 = budgeterade indirekta kostnader 2013/ verksamhetskostnader 2012. 3SUHF-statistiken 2013/Ann-Kristin Mattsson/2013-10-10

4 SUHF-statistik Fr o m 2011 har information om s k ”direktifierade” kostnader och ”lokal avgift” i lönekostnadspålägget samlats in och inkluderats i indirekta kostnader. Ovannämnda kostnader ingick inte 2010. Jämförelser mellan åren omfattar därför endast 2011 - 2013. I jämförelser mellan åren ingår inte Försvarshögskolan, Kungliga Musikhögskolan, Dans- och Cirkushögskolan, Dramatiska Institutet, Stockholms Dramatiska Högskola, Högskolan på Gotland och Handelshögskolan i Stockholm då det saknas uppgifter för lärosätet för något av åren. 4SUHF-statistiken 2013/Ann-Kristin Mattsson/2013-10-10

5 Direktifiering ”Kostnader som är gemensamma för många kostnadsbärare men inte ingår i de indirekta kostnaderna på någon av nivåerna och fördelas med hjälp av en relevant fördelningsbas och bokförs direkt på kostnadsbäraren med filinläsning eller med trigger.” 5SUHF-statistiken 2013/Ann-Kristin Mattsson/2013-10-10

6 Lokal avgift i lönekostnadspålägg Intern finansiering av vissa personalrelaterade kostnader som tas ut tillsammans med lagstadgade och avtalade sociala avgifter i lönekostnadspålägget. Exempelvis kostnader för delpension, föräldraledighet (för doktorander), företagshälsovård eller personaladministra- tion. 6SUHF-statistiken 2013/Ann-Kristin Mattsson/2013-10-10

7 Lönekostnadspålägg 2013 7SUHF-statistiken 2013/Ann-Kristin Mattsson/2013-10-10

8 Lönekostnadspålägg 2013 8SUHF-statistiken 2013/Ann-Kristin Mattsson/2013-10-10

9 Andel indirekta kostnader 201320122011 Utbildning34,2 %34,6 % Forskning19,9 %20,5 %20,2 % Totalt25,8 %26,5 %26,4% SUHF-statistiken 2013/Ann-Kristin Mattsson/2013-10-109 Exkl HHS, FHS, KMH, DCH, HG, SDH/DI Inklusive direktifiering

10 Direktifiering 2013 (2012, 2011) Ekonomi- och personaladmin Infrastruktur och service Övriga funktioner Utbildning21,6 (32, 61)152,4 (141, 109)21,8 (19, 10) Forskning48,1 (70, 107)251,8 (230, 161)0,2 (0, 0) Summa69,6 (102, 167)404,2 (372, 270)22,0 (19, 10) 10 mnkr SUHF-statistiken 2013/Ann-Kristin Mattsson/2013-10-10

11 Direktifieringar 201320122011 Utbildning0,8 % Forskning0,9 % Totalt0,8 %0,9 %0,8 % SUHF-statistiken 2013/Ann-Kristin Mattsson/2013-10-1011 % av verksamhetskostnader totalt

12 Andel indirekta kostnader 2013 12SUHF-statistiken 2013/Ann-Kristin Mattsson/2013-10-10

13 Andel indirekta kostnader 13SUHF-statistiken 2013/Ann-Kristin Mattsson/2013-10-10

14 Andel indirekta kostnader 14SUHF-statistiken 2013/Ann-Kristin Mattsson/2013-10-10

15 Andel indirekta kostnader 15SUHF-statistiken 2013/Ann-Kristin Mattsson/2013-10-10

16 Jämförelse tidigare år SUHF-statistiken 2013/Ann-Kristin Mattsson/2013-10-1016

17 Andel indirekta kostnader 17SUHF-statistiken 2013/Ann-Kristin Mattsson/2013-10-10

18 Andel indirekta kostnader 18SUHF-statistiken 2013/Ann-Kristin Mattsson/2013-10-10

19 Jämförelse tidigare år SUHF-statistiken 2013/Ann-Kristin Mattsson/2013-10-1019

20 Andel indirekta kostnader 20SUHF-statistiken 2013/Ann-Kristin Mattsson/2013-10-10

21 Andel indirekta kostnader 21SUHF-statistiken 2013/Ann-Kristin Mattsson/2013-10-10

22 Jämförelse tidigare år SUHF-statistiken 2013/Ann-Kristin Mattsson/2013-10-1022

23 Verksamhetsgrenar 2013 SUHF-statistiken 2013/Ann-Kristin Mattsson/2013-10-1023 (57%)

24 Verksamhetsgrenar - utveckling SUHF-statistiken 2013/Ann-Kristin Mattsson/2013-10-1024

25 Verksamhetsgren/nivå 2013 SUHF-statistiken 2013/Ann-Kristin Mattsson/2013-10-1025 (42%)

26 Nivåer 2013 SUHF-statistiken 2013/Ann-Kristin Mattsson/2013-10-1026 (32%)

27 Nivåer 2013 SUHF-statistiken 2013/Ann-Kristin Mattsson/2013-10-1027

28 Nivåer - utveckling SUHF-statistiken 2013/Ann-Kristin Mattsson/2013-10-1028

29 Funktioner 2013 SUHF-statistiken 2013/Ann-Kristin Mattsson/2013-10-1029

30 Funktioner 2013 SUHF-statistiken 2013/Ann-Kristin Mattsson/2013-10-1030

31 Funktioner utbildning - utveckling SUHF-statistiken 2013/Ann-Kristin Mattsson/2013-10-1031

32 Funktioner forskning - utveckling SUHF-statistiken 2013/Ann-Kristin Mattsson/2013-10-1032

33 Förkortningar (bokstavsordning) Övriga: Blekinge tekniska högskolaBTH Dans- och CirkushögskolanDCH Dramatiska institutetDI FörsvarshögskolanFHS Gymnastik- och idrottshögskolanGIH Högskolan i BoråsHB Högskolan DalarnaHD Högskolan på GotlandHG SUHF-statistiken 2013/Ann-Kristin Mattsson/2013-10-1033 10 största lärosäten Chalmers tekniska högskolaCTH Göteborgs universitetGU Karolinska InstitutetKI Kungliga Tekniska HögskolanKTH Linköpings universitetLiU Lunds universitetLU Sveriges lantbruksuniversitetSLU Stockholms universitetSU Umeå universitetUmU Uppsala universitetUU Högskolan i HalmstadHH Handelshögskolan i StockholmHHS Högskolan i GävleHiG Högskolan i JönköpingHJ Högskolan KristianstadHKr Högskolan i SkövdeHS Högskolan VästHV Karlstads universitetKaU KonstfackKF Kungliga KonsthögskolanKKH Kungliga MusikhögskolanKMH LinnéuniversitetetLNU Luleå tekniska universitetLTU Malmö högskolaMaH Mälardalens högskolaMdH MittuniversitetetMiU OperahögskolanOH Stockholms dramatiska högskolaSDH Södertörns högskolaSH Örebro universitetÖU


Ladda ner ppt "Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2013 1SUHF-statistiken 2013/Ann-Kristin Mattsson/2013-10-10."

Liknande presentationer


Google-annonser