Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Temagrupp Hälsofrämjande arbetsplats 15 mars 2016 Mariette Veideskog HR-strateg, Landstinget i Uppsala län Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Temagrupp Hälsofrämjande arbetsplats 15 mars 2016 Mariette Veideskog HR-strateg, Landstinget i Uppsala län Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård."— Presentationens avskrift:

1 Temagrupp Hälsofrämjande arbetsplats 15 mars 2016 Mariette Veideskog HR-strateg, Landstinget i Uppsala län Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)

2 Region Jämtland Härjedalen Landstinget Sörmland Stockholms läns landsting Västerbottens läns landsting Västra Götalandsregionen Region Gävleborg Landstinget i Uppsala län Landstinget Blekinge Region Jönköpings län Landstinget i Värmland Landstinget Västmanland Region Kronoberg Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) Temagruppens medlemmar

3 Gäster i temagruppen Dan Hasson, docent i folkhälsovetenskap Andrea Eriksson, forskare KTH, doktorand inom hälsofrämjande ledarskap. Samarbetat med Lotta Dellve Docent Christina Björklund, forskare och ledarskapsstrateg vid Karolinska institutet Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)

4 Hälsofrämjande arbetsplatser – broschyr och verktyg Nya föreskrifter – AFS 2015:4 HFA-temadag våren 2017

5 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) Hälsofrämjande arbetsplats Värdegrund och förhållningssätt Delaktighet och arbetsgemenskap Kommunikation och mötesplatser Ledarskap och medarbetarskap Hälsa och arbetsglädje Lärande och utveckling Hälsofrämjande arbete utgår från en helhetssyn på faktorer som skapar god hälsa på individ-, grupp- och organisationsnivå.

6 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) Verktyg

7 AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Kunskaper Mål Arbetsbelastning Kränkande särbehandling Arbetstider

8 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)

9 På arbetsplatsen ska man…  Anpassa resurserna till kraven i arbetet (eller vice versa)  Klargöra arbetets innehåll Vad som görs, vad som ska göras och av vem Kvantitet (hur mycket) och kvalitet (tillräckligt bra) Arbetsgång/metod Prioriterings principer  Identifiera psykisk påfrestning  Bedöma risker kopplade till arbetet  Förebygg kränkande särbehandling  Ha rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras Vem tar emot information Vad mottagaren ska göra Hur och var de utsatta snabbt kan få hjälp  Se till att chefen och arbetsledare har kunskaper om hur man förebygger och hanterar ovanstående  Komplettera arbetsmiljöpolicyn med mål kopplade till organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2016:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

10 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) Temadag våren 2017


Ladda ner ppt "Temagrupp Hälsofrämjande arbetsplats 15 mars 2016 Mariette Veideskog HR-strateg, Landstinget i Uppsala län Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård."

Liknande presentationer


Google-annonser