Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rosengård först till tio SM-guld. På gång inom hemtjänsten i Malmö stad  Fördjupad analys av ekonomi och kvalitet inom vård och omsorg i Malmö stad -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rosengård först till tio SM-guld. På gång inom hemtjänsten i Malmö stad  Fördjupad analys av ekonomi och kvalitet inom vård och omsorg i Malmö stad -"— Presentationens avskrift:

1 Rosengård först till tio SM-guld

2 På gång inom hemtjänsten i Malmö stad  Fördjupad analys av ekonomi och kvalitet inom vård och omsorg i Malmö stad - KF mål kring personer med behov av stöd och hjälp - Fokus på hemtjänsten som avviker mest från riket - Delrapport december 2015, slutrapport februari 2016  Riktlinjer SoL - Riktmärke för bedömning av skälig levnadsnivå - Skapa likvärdiga bedömningar - Utformade utifrån livsområden i BIC (Behov i Centrum))

3 På gång inom hemtjänsten i Malmö stad  Nytt hälso- och sjukvårdsavtal med Region Skåne - Planerat gälla från 2015 sedan 2016 nu 1 sep 2016 - Tydligt vårdtagarfokus oavsett huvudman - Teambaserad vårdform med kommunens sjuksköterska och regionens läkare dygnet runt - Tre målgrupper- svårt sjuka- tillfällig svikt- riskgrupper - Farhågor kring ekonomi, ambitionsnivån, etiska dilemma

4 På gång inom hemtjänsten i Malmö stad  Arbetskläder i vård och omsorg - Införa arbetskläder i brukarnära arbete från 2017 förutsatt att ekonomiska medel tillförs - Cirkulationstvätt, upphandling planeras - Innebär behov av lokalöversyn - Parallellt tittas på förutsättningarna att bedriva tvätt i egen regi i syfte att skapa arbetstillfällen i kommunen.

5 På gång inom hemtjänsten i Malmö stad  Chefer i beredskap - Gemensam för de fem stadsområdena - Säkerställa chefsstöd till verksamheterna på obekväm arbetstid - Fatta chefsbeslut och vara stöd i akuta arbetsmiljöfrågor eller akuta händelser som kan vara missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden

6 På gång inom hemtjänsten i Malmö stad  Verksamhetssystem och teknisk utveckling - Mobilitet, tillgång till verksamhetssystemet ute hos brukaren, läsa dokumentera samt registrera tid - Nyckelfritt  Förbättra statistikuttag ur verksamhetssystemen - Koppla statistik från vård och omsorgssystemet till data från källsystem ex personal, ekonomi, befolkningsdata

7 På gång inom hemtjänsten i Malmö stad  eHälsa – ny organisation - WS kring hur organisera arbetet med välfärdteknologisk utveckling för ökad kvalitet och effektivitet - Stadskontoret har i uppdrag att återkomma med förslag på organisation inom e- hälsa för vård och omsorg


Ladda ner ppt "Rosengård först till tio SM-guld. På gång inom hemtjänsten i Malmö stad  Fördjupad analys av ekonomi och kvalitet inom vård och omsorg i Malmö stad -"

Liknande presentationer


Google-annonser