Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HEMTAGARTEAM. SYFTE Det övergripande syftet är att brukaren ska kunna återvända till hemmet efter en sjukhus- eller korttidsvistelse på ett tryggt och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HEMTAGARTEAM. SYFTE Det övergripande syftet är att brukaren ska kunna återvända till hemmet efter en sjukhus- eller korttidsvistelse på ett tryggt och."— Presentationens avskrift:

1 HEMTAGARTEAM

2 SYFTE Det övergripande syftet är att brukaren ska kunna återvända till hemmet efter en sjukhus- eller korttidsvistelse på ett tryggt och säkert sätt och därmed bevara möjligheten att bo kvar hemma.

3 MÅLSÄTTNING Att brukaren upplever trygghet vid hemgång från sjukhus/korttidsboende Att brukaren förbättrar eller bibehåller sin kroppsfunktion och aktivitetsförmåga Att brukaren upplever delaktighet samt inflytande i sitt dagliga liv Att behovet av korttidsplatser ska minska när det gäller hemgångsplatser Att betalningsansvar på sjukhuset ska upphöra Att timmar för dubbelbemanning i hemtjänsten ska minska Att behovet av vård- och omsorgsboende platser minskar

4 Teamet 2 fysioterapeuter/sjukgymnaster 2 arbetsterapeuter 1 sjuksköterska 2 biståndshandläggare 8 undersköterskor Hela vårdplaneringsteamet - (3 biståndshandl, 1,5 sjuksköterska)

5 Målgrupp Geografiskt område: Luleå Kommun Målgrupp Kunder som bor i ordinärt boende Kunder som bedöms vara utskrivningsklara från sjukhuset eller korttidsboende Kunder som av olika skäl har behov av en ökad trygghet i samband med hemgång

6 Kriterier Hastig/kraftig försämring Svårbedömda behov Behov av flera professioner från teamet Brukare som bedöms ha potential under tiden för hemtagningsteamets insatser att förbättra eller bibehålla sin kroppsfunktion och/eller aktivitetsförmåga och/eller bli mindre beroende av kommunala insatser Brukare med nytillkommet behov av omsorgsinsatser

7 Arbetsprocess Ärendegenomgång (kallelser) Vårdplanering Planering av insatser

8 Dag 1: Trygghet Dag 2-3: Fördjupad kartläggning/bedömning Dag 7:Planering i hemmet Dag 9:Ordinarie hemtjänst tar över, handledning från rehab Teamarbete och ett hälsofrämjande arbetssätt! ARBETSPROCESS 12-379 Ny bedömning

9 RESULTAT Brukarperspektiv –Delaktighet genom hela processen –Ökad trygghet –Förbättrad funktionsförmåga minskade behov –Bättre förutsättningar för kvarboende

10 RESULTAT Snabba minskningar av dubbleringstimmar ca 50 % minskning av hemtjänsttimmar Minskade kostnader för betalningsansvar Minskat antal särskilt boende ansökningar Särskilt boende ansökningar återtas

11 Att betalningsansvar på sjukhuset ska upphöra

12 RESULTAT Mål att brukaren förbättrar eller bibehåller sin kroppsfunktion och aktivitetsförmåga Resultatet visar att självständigheten ökat samt känslan av trygghet 27 brukare

13 RESULTAT Mål att brukaren förbättrar eller bibehåller sin kroppsfunktion och aktivitetsförmåga Resultatet visar att förbättring skett vid uppföljning vad gäller alla tre parametrar – hjälpberoende, smärta samt otrygghet. 19 brukare

14 Framgångsfaktorer Nära tvärprofessionellt teamarbete Hälsofrämjande förhållningssätt Fokus på trygghet Ökad möjlighet till en mer genomarbetad och rättsäker bedömning av brukarens behov av insatser..

15 Tack för oss!!


Ladda ner ppt "HEMTAGARTEAM. SYFTE Det övergripande syftet är att brukaren ska kunna återvända till hemmet efter en sjukhus- eller korttidsvistelse på ett tryggt och."

Liknande presentationer


Google-annonser