Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den kommunala hälso- och sjukvården av idag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den kommunala hälso- och sjukvården av idag"— Presentationens avskrift:

1 Den kommunala hälso- och sjukvården av idag
Maj 2017

2 Aldrig förr har äldre haft möjlighet att leva ett så gott och långt liv som idag
Vi ska inte glömma bort att vård och omsorg om äldre i Sverige presterar bra och ständigt blir bättre. Några exempel: Ledplastiker, starroperationer, hjärtoperationer och modern cancerbehandling har medfört att människor kan leva länge med god livskvalitet trots sjukdomar och funktionshinder.

3 Äldre är ingen homogen grupp
mest sjuka äldre

4 Så här lät det 1992 Ädelreformen genomfördes 1992 och innebär att kommunerna (istället för landstingen) ansvarar för långtidsvård och service av och till äldre och handikappade. Kommunerna har i och med det en skyldighet att tillhandahålla serviceboenden för dessa grupper.

5 Varför? Mycket har hänt sedan ÄDEL reformen 1992
Möjligheterna att bedriva god och säker vård i hemmet har förbättrats Sjukhus är en riskmiljö för sköra äldre Idag får personer med fortsatt behov av vård och omsorg vänta i genomsnitt 4 dagar på att få komma hem.

6 Kvalitetsregister, ett expertstöd

7 Tcksår Sjukhus SÄBO

8 Äldre får färre olämpliga läkemedel
Andelen äldre personer som får olämpliga läkemedel fortsätter att minska, visar siffror från Koll på läkemedel. 2015 fick 17,9 procent av dem över 80 år olämpliga läkemedel. Det kan jämföras med 32 procent 2010.

9 God vård vid demenssjukdom
Tidig upptäckt, utredning och diagnos ger möjlighet till bra behandling Modern omvårdnad minskar behovet av psykofarmaka och tvångsåtgärder

10 Utmaningar Dagens system passar inte för de mest sjuka äldre
Fler blir äldre Nya möjligheter och förväntningar

11 När ska man vara på sjukhus?

12 Hemsjukvård kan vara ett alternativ

13 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Avdelningen för vård och omsorg Januari 2017

14 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2018
Nuvarande betalningsansvarslag upphävs och ersätts av en ny lag – Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Syftet är en trygg, säker och smidig övergång från slutenvård till öppen vård och omsorg Befintliga bestämmelser i HSL och SOL om fast vårdkontakt och samordnad individuell plan, SIP, ska tillämpas Slutenvården Kommunen Primär- och öppenvård Slutenvården Kommunen

15 Visionen Högre tempo Proaktivt Personcentrerat
Utskrivningsplaneringen börjar vid inskrivningen Säkerställa den fortsatta vården utanför sjukhus

16 Samverkan Tillit på alla nivåer och över alla gränser
Fungerande rutiner och riktlinjer Fokus på att lösa uppgiften Avtal och ersättningssystem

17 Avdelningen för vård och omsorg
Fast vårdkontakt En rättighet för att skapa Trygghet Säkerhet Kontinuitet Avdelningen för vård och omsorg Januari 2017

18 Samordnad individuell plan (SIP)
Ett tryggt, meningsfullt och självständigt liv för den som är gammal skör och sjuk Effektiva arbetsflöden och god arbetsmiljö Medverkan Helhet Tydlighet Ingen ska behöva oroa sig för att insatser inte räcker till eller passar ihop.

19 Nya arbetssätt Trygg hemgång Mobila team
Läkarmedverkan i kommunal vård och omsorg Stöd för bedömning av sjuksköterska i hemmet vid försämrat allmäntillstånd Biståndshandläggning 24/7

20 Känner du dig trygg i dina vård och omsorgskontakter?
Webbkollen Ring upp inom 72 timmar

21 Fakta om vård och omsorg
I Sverige finns det 11,1 sjuksköterskor per invånare jämfört med OECD där snittet är 8,7. Mellan 1995 och 2010 ökade andelen sjuksköterskor i Sverige med 15 procent. Sverige har 3,9 läkare per 1000 invånare jämfört med 3,2 för OECD. Mellan 1995 och ökade andelen läkare med 33 procent. Totalt jobbar i med vård och omsorg i kommunerna. Drygt är omvårdnadspersonal.


Ladda ner ppt "Den kommunala hälso- och sjukvården av idag"

Liknande presentationer


Google-annonser