Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mobil Närvård - Skaraborg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mobil Närvård - Skaraborg"— Presentationens avskrift:

1 Mobil Närvård - Skaraborg
Kursdag för Pensionärsråden 9 oktober 2017 Mia Gustafsson

2 Ingen får falla mellan stolarna

3 Medellivslängden ökar
”I mitten av 1800-talet blev varannan person över 60 år. Idag räknar vi med att varannan som föds blir över 90 år” SCB 2016

4 Vårdsamverkan Skaraborg

5 Närsjukvårdsteam Teamet utgår från sjukhuset där läkare, sjuksköterskor, kurator, sjukgymnast och arbetsterapeut ingår Har ca 30 patienter inskrivna samtidigt Oftast äldre patienter med fler kroniska sjukdomar i ett instabilt skede som behöver mycket vård och omsorg Patienten är inskriven i kommunal hälso och sjukvård

6 Palliativt team Teamet är till för specialiserad vård i livets slut, oftast cancer Består av läkare och sjuksköterskor med specialistkunskap inom palliativ vård Har ca patienter inskrivna samtidigt

7 Närsjukvårdsteam och Palliativa team i Skaraborg
Palliativt team norr Närsjukvårdsteam väster Närsjukvårdsteam norr Palliativt team väster Palliativt team söder Närsjukvårdsteam söder

8 Mobil hemsjukvårdsläkare
Mobil hemsjukvårdsläkare utgår från primärvården Vårdar ca 300 patienter per heltidstjänst Patienten ska vara inskriven i kommunal hälso och sjukvård och ha ett långvarigt behov av vård som kräver att vården ges i hemmet.

9 Hemsjukvårdsläkare i Skaraborg
1/1 2018 Närhälsans vårdcentral Privat vårdcentral Har mobil hemsjukvårdsläkare

10

11 Vad kännetecknar denna typ av vård ?
Det mesta av vården sker i hemmet med kommunens vård och omsorg som bas Utgår från patientens behov Teamarbete - alla arbetar tillsammans för och med patienten Kontinuitet, så långt det är möjligt samma läkare och sjuksköterskor som vårdar Hjälpa varandra över gränserna

12 Det finns några begrepp, vad betyder dom?
SVPL - samordnad vårdplanering SIP samordnad individuell plan Medicinsk vårdplan

13 Några frågor eller synpunkter?
Tack för mig! Några frågor eller synpunkter?


Ladda ner ppt "Mobil Närvård - Skaraborg"

Liknande presentationer


Google-annonser