Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inga patienter brukare ska ”falla mellan stolarna” Gråzoner synliggöras Beslutas av Direktörer/Nämnder /Fullmäktige beroende på olika krav Överenskommelser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inga patienter brukare ska ”falla mellan stolarna” Gråzoner synliggöras Beslutas av Direktörer/Nämnder /Fullmäktige beroende på olika krav Överenskommelser."— Presentationens avskrift:

1 Inga patienter brukare ska ”falla mellan stolarna” Gråzoner synliggöras Beslutas av Direktörer/Nämnder /Fullmäktige beroende på olika krav Överenskommelser HSN-SON Arbetsgrupp Överenskommelser

2 Samordnad vårdplanering Läkarmedverkan på särskilda boenden mm Egenvård Tandvård Psykiska funktionsnedsättningar Samordnad individuell plan (SIP) Exempel på överenskommelser Arbetsgrupp Överenskommelser

3 Bakgrund Bygger på tidigare verksamhetsplan från 2005 som därmed upphör att fungera Blås- och tarmfunktionsstörning Arbetsgrupp Överenskommelser

4 Öka medvetenheten om bakomliggande orsaker Tidig rådgivning till riskgrupper Skapa insikt och handlingsberedskap Rationell, ändamålsenlig och kostnadseffektiv Syfte Arbetsgrupp Överenskommelser

5 Utgå från hjälpmedelguide med anvisningar, policy och behovstrappa Självständig förskrivare 4,5-7,5 hp Ny förskrivare: verksamhetschef godkänner o uroterapeut introducerar Alla förskrivare ska genomgå regelbundna utbildningstillfällen Förskrivning Arbetsgrupp Överenskommelser

6 Initiering av förskrivning ska föregås av medicinsk bedömning av läkare Beställning görs för 3 månader Kostnadsställe:  Den vårdcentral där patienten är listad  Det särskilda boende där patienten bor  Hemsjukvården för inskrivna patienter Beställning av inkontinenshjälpmedel Arbetsgrupp Överenskommelser

7 Förskrivarens ansvar: Utredning, förskrivning o uppföljning Följa Region Gotlands hjälpmedelsguide Genomgå introduktion från uroterapeut o systemförvaltare för websesam Delta i regelbundna utbildningar minst 1 gång/år Arbetsordning Arbetsgrupp Överenskommelser

8 Primärvården i samarbete med socialförvaltningens hälso o sjukvård ansvarar för: Ansträngningsinkontinens Trängningsinkontinens Vid flytt från vårdgivare ska epikris skrivas ( sammanfattning av utredning, behandling o aktuell förskrivning) Utredning, behandling o uppföljning Arbetsgrupp Överenskommelser

9 Vuxna neurogena blåsstörningar: MS, stroke,trafikskador tarmproblematik- feasesinkontinens, analsmärtor, analatresier, förstoppning komplikationer efter strålbehandling upprepade UVI inkontinensopererade med kvarstående problem komplikation efter förlossning Remiss till Uroterapimottagningen Arbetsgrupp Överenskommelser

10 Barn blås-och tarmfunktionsstörningar njursjukdom- före o efter operation daginkontinens hos skolbarn nattenures Remiss till uroterapeutmottagningen Arbetsgrupp Överenskommelser

11 Hälso och sjukvårdsförvaltningens uppdrag att tillhandahålla uroterapeutkompetens Patienter via remiss från HSF, SOF o privata aktörer Handleder o vara expertstöd Genomför utbildningsdagar Leder Inkontinensrådet (träffas 1 gång/termin) Uroterapeut Arbetsgrupp Överenskommelser


Ladda ner ppt "Inga patienter brukare ska ”falla mellan stolarna” Gråzoner synliggöras Beslutas av Direktörer/Nämnder /Fullmäktige beroende på olika krav Överenskommelser."

Liknande presentationer


Google-annonser