Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psykisk hälsa Specialist Primärvård

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psykisk hälsa Specialist Primärvård"— Presentationens avskrift:

1 Psykisk hälsa ing-marie.wieselgren@skl.se Specialist Primärvård
Främjande förebyggande Avdelningen för vård och omsorg

2 Psykisk hälsa – handlar om hela samhället!
Kultur Fritid Arbete Förskola – skola Hälso- och sjukvård Socialtjänst Familj – Vänner- Samhälle

3 Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017
290 kommuner 21 landsting/regioner Överenskommelser om samarbete och ansvarsfördelning Bättre samverkan och samordning Tillit och förtroende Gemensamt ansvarstagande Avdelningen för vård och omsorg

4 Avdelningen för vård och omsorg
Inriktningen En bred ansats med syfte att: skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa, öka tillgängligheten till stöd och behandling av god kvalitet och att förebygga och motverka psykisk ohälsa. Gemensamma lokala/regionala analyser och handlingsplaner ska ligga till grund för arbetet med att identifiera utmaningar och målsättningar på kort och lång sikt. Målsättningen i 2016 års överenskommelse var att göra överenskommelser med likartad inriktning 2017 och 2018 under förutsättning att Riksdagen beviljar medel för ändamålet. Avdelningen för vård och omsorg

5 Överenskommelsens målsättning, inriktning och syfte
Behovet av en långsiktig plan för området med gemensamma strukturer för fortsatt utvecklingsarbete utifrån bästa tillgängliga kunskap. Målsättning är att befolkningen ska erbjudas individ- och behovsanpassade samt effektiva insatser av god kvalitet. Syftet med denna överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Avdelningen för vård och omsorg

6 Avdelningen för vård och omsorg
Stimulansmedel Fördelning av stimulansmedel 2016 2017 Landstingen: Mkr För analysarbete, målformulering och handlingsplaner 300* 250* För att stimulera och rusta nya initiativ för barn och unga inklusive barn och unga med olika funktionsnedsättningar 150* Kommunerna: 200* Kommunerna och landstingen: För satsning på redan befintliga ungdomsmottagningar eller att starta upp nya 130** Utvecklingsmedel till SKL: Analys, metod- och uppföljningsstöd, utvecklingsarbete 60 Stödja utveckling av struktur för kunskapsspridning och kunskapsutveckling inom området psykisk hälsa/ohälsa 5*** 45 Totalt: 845 885 *Medlen betalades/betalas ut i början av året ***Förstudie inför fortsatt utveckling och etablering **Betalas ut till en eller fler mottagare enligt överenskommelse mellan huvudmännen i länet Avdelningen för vård och omsorg

7 Fem fokusområden Analys och Handlingsplan 2016-2017
Förebyggande och främjande insatser Tillgängliga och tidiga insatser Enskildas delaktighet och rättigheter Utsatta grupper Ledning, styrning och organisation Analys och Handlingsplan

8

9 http://www. uppdragpsykiskhalsa

10 Primärvården är basen i hälso- och sjukvården dit man i första hand vänder sig med sina hälsoproblem

11

12 Avdelningen för vård och omsorg
Avdelningen för vård och omsorg

13 Avdelningen för vård och omsorg
Avdelningen för vård och omsorg

14 Psykisk hälsa – handlar om hela samhället!
Kultur Fritid Arbete Förskola – skola Hälso- och sjukvård Socialtjänst Familj – Vänner- Samhälle

15

16 Målsättning Stödja utvecklingen genom kunskapsflöde
En välfungerande infrastruktur ska understödja flöden av information, kunskap och kompetens mellan nationell-, regional- och lokal nivå samt, när så önskas, främja effektiv samordning. Generellt och användbart för många områden Det infrastrukturförslag som presenteras avser i första hand området psykisk hälsa men är generellt tillämpbart även på andra områden inom kommuner och landstings verksamhet. Stödja befintliga strukturer Den utveckling som sker ska helt bygga på befintliga strukturer i ordinarie linjen, psykiskhälsa ska ingå som en del i en större infrastruktur och den utveckling som sker inom detta område ska kunna stödja befintlig struktur.

17

18

19

20 SKL Politik, Tjänstemän Utvecklingsarbete Staten Departement, Utredningar o Myndigheter Huvudmannagruppen Rådet för styrning med kunskap NSK, NSK-S Myndigheternas utvecklingsstöd, Projekt utlysningar mm Programråd Regionala strukturer i sjukvårdsregionerna 6 st Regionala strukturer kommun är per län 21 Kommuner och Landsting/Regioner Medborgarna

21 Kommuner och Landsting/Regioner Medborgarna
SKL Politik, Tjänstemän Utvecklingsarbete Brukarorganisationer Staten Departement, Utredningar o Myndigheter Huvudmannagruppen Rådet för styrning med kunskap Myndigheternas utvecklingsstöd, Projekt utlysningar mm NSK, NSK-S Programråd Regionala Brukare och civilsamhälle Universitet och högskolor Regionala strukturer i sjukvårdsregionerna 6 st Regionala strukturer kommun är per län 21 Kommuner och Landsting/Regioner Lokalt erfarenhetsutbyte brukare Medborgarna

22 Brukare och civilsamhälle
Nationella aktörer Resurscentra Regionala Brukare och civilsamhälle Lokala aktörer Landsting/Region Kommuner

23

24

25

26

27 Avdelningen för vård och omsorg
Avdelningen för vård och omsorg

28 Om vi alla hjälps åt…

29 Avdelningen för vård och omsorg
Avdelningen för vård och omsorg


Ladda ner ppt "Psykisk hälsa Specialist Primärvård"

Liknande presentationer


Google-annonser