Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EBP-cirkel 1 INGEGERD 063-146537 BESÖKSADRESS: RÅDHUSGATAN 72, ÖSTERSUND

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EBP-cirkel 1 INGEGERD 063-146537 BESÖKSADRESS: RÅDHUSGATAN 72, ÖSTERSUND"— Presentationens avskrift:

1 EBP-cirkel 1 INGEGERD SKOGLIND-ÖHMAN@REGIONJAMTLAND.SE 063-146537 BESÖKSADRESS: RÅDHUSGATAN 72, ÖSTERSUND WWW.REGIONJAMTLAND.SE/FOUJAMT

2 Våld i nära relation Bättre liv för sjuka äldre Barn och unga Funktions- nedsätt- ning Missbruk och beroende Psykisk ohälsa eHälsa Evidensbaserad praktik Regionala stödstrukturer Regionala strukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Jämtlands läns landsting Regionförbundet Jämtlands län - FoU Jämt Länsstyrelsen

3 Evidensbaserad Praktik Personens situation, kontextuella omständigheter Personens erfarenhet och önskemål Evidens/bästa tillgängliga kunskap Professionell expertis Bemötande Delaktighet Information Utvecklings- projekt Utbildning/ kunskap Erfarenhet Vetenskap Forskning Vetenskap Forskning Nationella riktlinjer Scholar.google.se Socialvetenskaplig tidskrift Scholar.google.se Socialvetenskaplig tidskrift Kunskapsguiden Lagstiftning Lokala riktlinjer Tillgängliga resurser Socialtjänstbiblioteket

4 Lästips! Publiceringsår: 2012 Artikelnummer: 2012-10-16 ISBN: 978-91-87169-81-6 Format: Bok Antal sidor: 78 Språk: Svenska Pris (inkl. moms): 115 kr http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-10- 16/Sidor/default.aspx

5 Varför Evidensbaserad praktik? ”Så här har vi alltid gjort förut”…  Ett ständigt behov av utveckling, förändring och förnyelse  Påverkan av både inre och yttre faktorer innebär att förutsättningar förändras  Alla förändringar leder inte till förbättringar, men förbättringar innebär någon form av förändring  Förutom god professionell kunskap krävs förbättringskunskap  Gå från att se förändring som enstaka händelse till att se sig själv som kontinuerligt förändrande (Handbok i förbättringsarbete, Memeologen, Västerbottens läns landsting, 2005)

6 Förändrings- & förbättringsarbete Tänka sig in i nytt agerande? eller… Agera sig in i nytt tänkande?

7 Förändrings- & förbättringsarbete Om man har identifierat sina brister, behöver man förbättringskunskap - Varför arbetar vi som vi gör? - Hur vet vi att det är ett bra sätt, det vill säga leder till förbättringar för våra brukare? - Vad anser våra brukare om våra insatser och tjänster? - Identifiera och tydliggör det goda, det goda som redan görs

8 Förändrings- & förbättringsarbete: PGSA-cirklar Planera GöraStudera Agera

9 Förändrings- & förbättringsarbete: PGSA-cirklar En metodik för lärandestyrt arbetssätt En hjälp att strukturera förändrings- och förbättringsarbete Vad vill vi åstadkomma? Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Vilka idéer om förändring kan leda till förbättring? Planera GöraStudera Agera

10 Förändrings- & förbättringsarbete: PGSA-cirklar Du har ett problem omformulera till en fråga! Varför? Vilka data behöver jag för att förstå varför? Prova i liten skala, följ upp, utvärdera Prova testa i större skala Följ upp, jämför med uppsatta mål Planera GöraStudera Agera

11 Förändrings- & förbättringsarbete  Ledarskapet är viktigt för att skapa förutsättningar för att driva utvecklingsarbete  Förbättringsarbete måste efterfrågas av ledningen  Det måste finnas uppföljningsverktyg

12 Att fundera på till nästa gång Ser du något område med förändringsbehov inom din verksamhet?

13 Tack för idag! Nästa träff: 5/11 09.00-11.00 Lokal: Stora Lingonet INGEGERD SKOGLIND-ÖHMAN@REGIONJAMTLAND.SE 063-14 65 37 BESÖKSADRESS: RÅDHUSGATAN 72, ÖSTERSUND WWW.REGIONJAMTLAND.SE/FOUJAMT


Ladda ner ppt "EBP-cirkel 1 INGEGERD 063-146537 BESÖKSADRESS: RÅDHUSGATAN 72, ÖSTERSUND"

Liknande presentationer


Google-annonser