Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marina Lundquist, universitetsadjunkt, Örebro universitet, Ledamot Riksföreningen för skolsköterskor Kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insats Skolsköterskekongress.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marina Lundquist, universitetsadjunkt, Örebro universitet, Ledamot Riksföreningen för skolsköterskor Kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insats Skolsköterskekongress."— Presentationens avskrift:

1 Marina Lundquist, universitetsadjunkt, Örebro universitet, Ledamot Riksföreningen för skolsköterskor Kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insats Skolsköterskekongress 2016-04-14 Stockholm

2 Historia…

3 …Nytt

4 Dispositionen Innehållsförteckning Författarnas förord Bakgrund Inledning Elevhälsans medicinska insats Systematiskt kvalitetsarbete Definitione r Kvalitetsmått Struktur, process, resultat Anvisningar Verksamhetsansvar - Kvalitetsmått Personalresurser - Kvalitetsmått Lokaler och utrustning - Kvalitetsmått Verksamhetens arbete - Kvalitetsmått Elevernas inlärningsmiljö/EMI:s arbete i elevhälsan – Kvalitetsmått Referenser

5 Systematiskt kvalitetsarbete, EMI Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) upprätthålls Säkerställa, utvärdera och utveckla kvaliteten på verksamheten lokalt, regionalt och nationellt Bedriva kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete lokalt, regionalt och nationellt Möjliggöra jämförelser över landet, EMQ Tydliggöra verksamheten med hjälp av mått, fastställda utifrån befintliga styrdokument, som kan användas i dialog med vårdgivaren i styrprocessen

6 Tillämpning Dokumentet med dess fem frågeområden kan användas av skolsköterskor, skolläkare och verksamhetschefer för att beskriva verksamheten som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet Det kan användas i dialog med rektorer och andra chefer, övrig elevhälsa samt vårdgivare

7 Struktur (S) Process (P) Resultat (R) Struktur - Vad som behövs i verksamheten Process - De handlingar som utförs Resultat - Vilket resultat uppnås Kvalitet tre dimensioner

8 Verksamhetens kvalitet ❖ Utvärdera verksamheten ❖ Modeller ❖ PGSA-cykeln

9 Goda exempel ❖ Verksamheten använder dokumentet i samband med verksamhetsberättelsen skrivs ❖ Förbättring till kommande år är att samtliga skolsköterskor fyller i varsin dokumentation ❖ Följa strukturen i dokumentet och skriva verksamhetsberättelsen efter det

10 Tack ❖ www.skolskoterskor.se www.skolskoterskor.se ❖ www.slf.se/skollakare www.slf.se/skollakare


Ladda ner ppt "Marina Lundquist, universitetsadjunkt, Örebro universitet, Ledamot Riksföreningen för skolsköterskor Kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insats Skolsköterskekongress."

Liknande presentationer


Google-annonser