Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grupputvecklingssamtal GUS Dokumentet har utarbetats efter att chefer i LiV efterfrågat en metod för att genomföra utvecklingssamtal i grupp. Gruppen ges.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grupputvecklingssamtal GUS Dokumentet har utarbetats efter att chefer i LiV efterfrågat en metod för att genomföra utvecklingssamtal i grupp. Gruppen ges."— Presentationens avskrift:

1 Grupputvecklingssamtal GUS Dokumentet har utarbetats efter att chefer i LiV efterfrågat en metod för att genomföra utvecklingssamtal i grupp. Gruppen ges möjlighet att diskutera sin verksamhet, vilka förändringar som behöver göras, lyfta fram de behov och problem som finns i arbetssituationen och vilka förslag de har till åtgärder, dvs utöva inflytande, samt gemensamt följa upp mål och kompetensutvecklingsfrågor. HR-staben 2014-04-07

2 Grupputvecklingssamtal GUS Syfte: Att tydliggöra gruppens insats i relation till verksamhetens mål och styrkort Förståelse för varandras arbete och samsyn kring arbetet och dess utförande Gus skall leda till utveckling som utgår från verksamhetens behov HR-staben 2014-04-07

3 Mervärde med GUS Arbetslag och chef får en gemensam bild av: verksamhetens mål hur arbetet har fungerat den senaste tiden vad som krävs framöver vilken kompetens som behöver utvecklas plan för kompetensutveckling HR-staben 2014-04-07

4 Innehåll Verksamhetens uppdrag och utveckling Mål och resultat Samarbete i arbetsgruppen Arbetsmiljöfrågor Behov av kompetensutveckling HR-staben 2014-04-07

5 Struktur Gruppstorlek 12-15 personer Gruppen sammansätts med medarbetare som har gemensamt uppdrag och mål Tidsåtgång Ca 2 timmar Dokumentation Chefen ansvarar för sammanställning och dokumentation HR-staben 2014-04-07

6 Chefens roll Har ansvar för samtalets genomförande Introducerar och informerar Är samtalsledare Ger talutrymme till deltagarna Utvärderar HR-staben 2014-04-07

7 Medarbetarens/gruppens ansvar Ansvar för att bidra i samtalen genom att beskriva arbetsuppgifter och hur de utförs idag Gemensamt utveckla nya arbetssätt Diskutera framtida behov och gemensam plan för kompetensutveckling HR-staben 2014-04-07

8 Så här förbereder du dig som chef och medarbetare Chef Se sid 93 - i Klokboken Fyrfältaren, sid 94 i Klokboken VP Styrkort LOM Verksamhetens kompetensförsörjningsplan Verktyg: dåtid, nutid och framtidsfrågor Medarbetare VP Styrkort LOM Verksamhetens kompetensförsörjningsplan Verktyg: dåtid, nutid och framtidsfrågor HR-staben 2014-04-07

9 Dåtid Hur tycker du/ni arbetet i stort har gått under det senaste året? Vad är du minst/mest nöjd med? Vad tycker du/ni att vi har blivit bättre på? Varför? Beskriv samarbetet inom arbetsgruppen På vilket sätt har chefen motsvarat de krav och förväntningar som gruppen har? Nutid Vilka arbetsuppgifter uppfattar du/ni som viktiga/minde viktiga i nuvarande arbete? Hur mycket av arbetet går på rutin? Förändrar vi för snabbt/ långsamt? Hur är arbetsmiljön? Hur bidrar gruppen till en god arbetsmiljö? Beskriv samarbetet inom gruppen Framtid Hur används kompetensen i gruppen? Vad behöver gruppen bli bättre på? Vilka utmaningar står verksamheten och gruppen inför? Vilka förändringar behöver göras kring arbetssätt? Verktyg - Stödfrågor HR-staben 2014-04-07

10 GUS- grupputvecklingssamtal HR-staben 2014-04-07

11 Utvecklande samtal HR-staben 2014-04-07

12 Utvärdering Chefen Sammanfattar samtliga GUS-samtal Definierar kompetens- och utvecklingsbehov Återkopplar till arbetsgruppen på APT Feedback från arbetsgruppen, kvitto på vad medarbetarna hört Vad behöver vi gå vidare med och hur? HR-staben 2014-04-07


Ladda ner ppt "Grupputvecklingssamtal GUS Dokumentet har utarbetats efter att chefer i LiV efterfrågat en metod för att genomföra utvecklingssamtal i grupp. Gruppen ges."

Liknande presentationer


Google-annonser