Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Maj Elevenkät Utvärderingar Utvecklings- samtal/IUP F-klass – lära känna-samtal Mars. Kollegial feed-back Analys av medarbetarenkäten Nationella Prov åk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Maj Elevenkät Utvärderingar Utvecklings- samtal/IUP F-klass – lära känna-samtal Mars. Kollegial feed-back Analys av medarbetarenkäten Nationella Prov åk."— Presentationens avskrift:

1 Maj Elevenkät Utvärderingar Utvecklings- samtal/IUP F-klass – lära känna-samtal Mars. Kollegial feed-back Analys av medarbetarenkäten Nationella Prov åk 3,6 April Lönerevision Resultatdialog Juni Utvärderingar Analys av elevernas resultat Augusti Termins-/läsårs- planeringskola/fritids Plan mot kränkningar Arbetslagsdekl. påbörjas Februari Personal gör verksamhetsbesök September Aggregerad resultatanalys Medarbetarenkät Klassrumsbesök - skolledning Skriftliga omdömen/betyg Oktober Medarbetarsamtal Klasskonferenser November lönekriterier December Utvärdering VP Alla elever tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden för att bilda sig och få beredskap i livet. Alla elever känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra. Kvarnbackaskolans strategiska kvalitetsarbete Kvarnbackaskolans strategiska kvalitetsarbete KVALITETKVALITET KVALITETKVALITET Januari Verksamhetsplan Verksamhetsb. Betyg åk 6 Utvecklings samtal Brukarenkät LPP skrivs fortlöpande under året Första LUS v. 43

2 Ledningsidé Kvarnbackaskolans ledningsidé gäller i skolans alla verksamheter Vi ger förutsättningar för kommunikation, lärande och utveckling mot vårt gemensamma uppdrag och vision Genom att: Visa att vi har höga förväntningar på oss själva, våra elever, varandra och vår verksamhet Ge och ta ansvar Skapa delaktighet och inflytande Reflektera över arbetet mot målen och resultaten Ha ett inkluderande förhållningssätt Låta forskning och ny kunskap påverka utvecklingsarbetet

3 Elever Personal Ledningsgruppen är det forum där mötet mellan ledningsgruppens medlemmar möjliggör kommunikation, lärande och utveckling mot vårt gemensamma uppdrag och vision. Ledningsgruppens funktion I ledningsgruppen finns representanter för alla elever och all personal på Kvarnbackaskolan.

4 Utvecklingsplan Vi ska nå vår ledningsidé genom att: Samtala, coacha och ge positiv förstärkning Lyfta, visa och värdesätta arbetet i vardagen Använda arbetslagsdeklarationerna som ett verktyg Organisera så att det finns mötesplatser för alla där tid för reflektion avsätts Stimulera och uppmuntra till fortbildning baserad på forskning och beprövad erfarenhet Arbeta för att beslut tas så nära verksamheten som möjligt


Ladda ner ppt "Maj Elevenkät Utvärderingar Utvecklings- samtal/IUP F-klass – lära känna-samtal Mars. Kollegial feed-back Analys av medarbetarenkäten Nationella Prov åk."

Liknande presentationer


Google-annonser