Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är evidensbaserad praktik? Evidensbaserad praktik (EBP) är integreringen av bästa forskningsstöd med professionell praktisk erfarenhet och klientens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är evidensbaserad praktik? Evidensbaserad praktik (EBP) är integreringen av bästa forskningsstöd med professionell praktisk erfarenhet och klientens."— Presentationens avskrift:

1 Vad är evidensbaserad praktik? Evidensbaserad praktik (EBP) är integreringen av bästa forskningsstöd med professionell praktisk erfarenhet och klientens värderingar, förväntningar och förutsättningar. Lars Oscarsson 2010

2 Att använda sig av EBP Ett förhållningssätt En metod i mötet med klienten Ett underlag för att välja lämplig insats

3 Det finns en modell

4 Varför EBP? Ökat klient-/brukar-/patientinflytande Plattform för professionell kompetens Underlag för politiska prioriteringar Verksamhetsintegritet

5 Fem steg i EBP

6 EBP kräver … Tillgång till relevant forskning Tid för reflektion Ett visst utbud av insatser Tid för uppföljning Dokumentation Relevant utbildning

7 Dokumentationen… Måste vara systematisk, möjlig att sprida till andra och möjlig att jämföra med andra verksamheter Måste innehålla klientens situation före valet av insats, vilken kunskap bygger insatsen på, genomförande av insats. Måste innehålla uppföljning och utvärdering av insats

8 Implementering (Förverkliga, genomföra) EBP: införa nya arbetssätt eller metoder - på organisationsnivå - på ”golvet” – i den dagliga verksamheten - ”i huvudet” på medarbetarna Genomgående tema: Forskning Praktik

9 Möjliga evidenskällor

10 Utmaningar Hur ska vi veta om EBP är bättre än “annat”? Kan socialarbetaren detta? Risken för “bevisanvändning” isället för bevisbaserad praktik. Finns det ens tillräckligt med högkvalitativa studier? Besluten som fattas utan evidens då?

11 En misstankens hermeneutik Det är inte klienten som skall förändras, det är socialtjänsten En mjuk styrning top-down En form utan innehåll

12


Ladda ner ppt "Vad är evidensbaserad praktik? Evidensbaserad praktik (EBP) är integreringen av bästa forskningsstöd med professionell praktisk erfarenhet och klientens."

Liknande presentationer


Google-annonser