Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Övergripande ambition boendes inflytande och delaktighet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Övergripande ambition boendes inflytande och delaktighet"— Presentationens avskrift:

1 Övergripande ambition boendes inflytande och delaktighet
Social dokumentation 2015 Övergripande ambition Att säkerställa den boendes inflytande och delaktighet i planering och genomförande av insatser

2 Tillsammans kan vi bli ännu bättre
Social dokumentation 2015 Målsättning: Utveckla arbetet med analysdelen i avvikelse-hanteringen Öka inflytande i upprättande & revidering av genomförande-plan. Alla boende ska ha noteringar i social journal varje månad Utveckla innehållet i genomförande-planerna

3 Hur gör vi?

4 Vad är avgörande för lyckad implementering?
Behov av stöd vid implementering av nationellt kunskapsstöd – första linjens chefer (Socialstyrelsen 2013) Chefernas attityd till: - Förändringen - Deras kommunikation till medarbetarna - Stödet till medarbetarna under förändringsprocessen

5 Centrala faktorer för lyckad implementering?
Källa: The National Implementation Research Network (2013). Kompetens Handledning Utbildning Urval Organisation Stöd från högre ledning Stöd i administration Datoriserade systemstöd Ledarskap Tekniskt Adaptivt Interaktiva & kompensatoriska (1-2-3 arbetar tillsammans) Uppföljning & utvärdering

6 Centrala faktorer för lyckad implementering?
Källa: The National Implementation Research Network (2013). Kompetens: Handledning, Utbildning , Urval Identifiera rätt personer för uppdrag Tydlig målbild – vart ska vi? Hjälpa medarbetarna att förstå vad arbetet går ut på/innebär

7 Centrala faktorer för lyckad implementering?
Källa: The National Implementation Research Network (2013). Organisation (Stöd från högre ledning, Stöd i administration, Datoriserade systemstöd Tid Personal Resurser Ekonomi Samordning

8 Centrala faktorer för lyckad implementering?
Källa: The National Implementation Research Network (2013). Ledarskap (Tekniskt, Adaptivt) Generell ledarskapsstil Ledarskapet i viss förändring, implementering Tydliggöra roller & ansvar Tilldela arbetsuppgifter Hur hantera motstånd Motivera förändring & implementering

9 Tips & frågeställningar
Efterfråga önskat resultat, önskad effekt, önskat handlande & beteende vid medarbetarsamtal/löne-samtal o.s.v. Känner Ni till/kan Ni stöddokumenten, manualerna, roll- & ansvarsfördelning? Använd dokumentations-ombuden, aktivt & kontinuerligt. Tid, plats p-möten, planeringsdagar mm. Prata ihop er, ge stöd, använd stödfunktionerna Hur använder ni Er av dokumentationsombuden, era kollegor, andra dokumentationsombud, AMS & AC för att inspirera, motivera, utbilda? Struktur P-möten, ärendemöten, G-planerna framme mm Vad står i verksamhetsplanen? Vilket behov av kompetensutveckling inom området har personalgruppen?

10


Ladda ner ppt "Övergripande ambition boendes inflytande och delaktighet"

Liknande presentationer


Google-annonser