Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialdokumentation Består av två delar!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialdokumentation Består av två delar!"— Presentationens avskrift:

1 Socialdokumentation Består av två delar!
Genomförandeplan/arbetsplan/Vårdplan Löpande socialjournal

2 Genomförandeplan En genomförandeplan är en dokument som beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras och vilken målsättning det finns för hjälpen och stödet.

3 Skyldighet att upprätta
Vid handläggning av ärenden som rör individuellt behovsprövade insatser. Verkställighet av beslut/insats som rör enskilda.

4 Tillämpningsområden Socialtjänstlagen(SoL)
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga(LVU) Lagen om vård av missbrukare i vissa fall(LVM) Lagen om stöd och service i vissa fall(LSS)

5 Varför genomföranderplan?
Genomförandet av insats ska dokumenteras fortlöpande- Lagen anger att det BÖR dokumenteras i en GP Till för att verksamheten ska kunna följa upp att brukaren får den hjälp och stöd som brukaren har rätt till. För att personalen ska kunna planera arbetet hos brukaren på ett bra sätt. För att säkerställa att hjälpen och stödet/ insatserna är av god kvalitet. Skyldighet att ha socialdokumentation. IVO, JO, förvaltningsdomstolarna, egenuppföljning

6 Varför genomförandeplan?
Genomförandeplanen är en överenskommelse mellan brukaren och utföraren. Planen ska konkret ange hur beslutet ska omsättas i praktisk handling dvs.

7 När planen upprättades. Vem kontaktperson är.
Allmänna råd och föreskrifter Bindande och anger vad som SKA framgå av dokumentationen: Brukarens namn När planen upprättades. Vem kontaktperson är. När planen ska följas upp. Samtycke till upprättande och hur brukaren varit med och bestämt genomförande av insats- Delaktighet och självbestämmande

8 Allmänna råd och föreskrifter Bindande och anger vad som SKA framgå av dokumentationen:
Vilka målen är för respektive insats Hur nämnden har samverkat med tex. Andra myndigheter, organisationer eller föreningar och vad det har resulterat i. Samtycke till och vem/vilka som får ta del av informationen om brukaren Handläggarens namn Vilka övriga personer som deltagit i planeringen(handl, anhöriga, slutenvård m.fl.)

9 Ytterligare vad som bör framgå
Av genomförandeplanen bör det bl.a. framgå: Brukarens resurser och förmågor Vilka insatser som är stödjande respektive kompenserande. Stödjande/kompenserande- undvika hjälpa bort det brukare själv klarar.

10 Dokumentation/GP Följs upp var sjätte månad eller vid förändring av brukarens behov. Vid behov ska personal meddela biståndshandläggare om förändringar i brukarens behov. Detta för att brukaren ska få beslut på rätt bistånd i förhållande till behov.

11 När- När ska insatsen ges/utföras?(dag, frekvens och ca tid)
Allmänna råd Alltid utgångspunkt i ett beslut om insats och målet för insatsen Med utgångspunkt från beviljad insats ska genomförandeplanen besvara: När- När ska insatsen ges/utföras?(dag, frekvens och ca tid) Vad- vad som ska genomföras/utföras?(Aktivitet/moment/insats) Hur- Hur ska insatsen utföras? (På vilket sätt insatsen ska utföras, stödjande/kompenserande?) Vem- Vem ska göra vad? (Vad personalen gör och vad brukaren själv gör) Mål- Mål för det aktuella området. Sammanfattning av ovanstående.

12 Social journal Ska föras löpande och i kronologisk ordning.
Allt av betydelse för ärendet, beslutet, målet med insatserna ska dokumenteras. Alltså inte bara sådant som avviker. Avvikelser som rör den enskilde ska dokumenteras i ärendet. Vad som skett, vilka inblandade samt åtgärder. Daganteckningar får inte sparas mer än 2-3 veckor. Ska sedan föras in i den löpande journalen. För hemvården skulle det kunna vara missbrukare och missbrukarvården, dementa och specialist demensvård landsting, brukarråd mm.


Ladda ner ppt "Socialdokumentation Består av två delar!"

Liknande presentationer


Google-annonser