Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samborådet Emina Redzematovic. Samborådet 2. Coach/vägledare kartläggning Motivationssamtal Bedömning Upprättande av handlingsplan Planera insats Följa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samborådet Emina Redzematovic. Samborådet 2. Coach/vägledare kartläggning Motivationssamtal Bedömning Upprättande av handlingsplan Planera insats Följa."— Presentationens avskrift:

1 Samborådet Emina Redzematovic

2 Samborådet 2. Coach/vägledare kartläggning Motivationssamtal Bedömning Upprättande av handlingsplan Planera insats Följa upp handlingsplan Följa upp insats Återkoppla till ordinarie myndighet Återkoppla till Utökat möte 1.Utökat möte Ingång för alla remisser AF FK Socialtjänst Landstinget Gemensam handlingsplan 3. Gruppverksamhet Fokus på hälsa Ca 3 mån gruppaktiviteter Bedömning av personens resurser Förslag för nästa insats Samarbete med coacherna

3 Målgrupp Botkyrkabor mellan 18-64 år som har mångfacetterade och långvariga problem med hälsan och som inte har någon fast eller lämplig förankring på arbetsmarknaden och som riskerar att ”hamna mellan stolarna”. Personer i projektet ska behöva stöd eller insatser från minst två av ingående samverkansparter. De prioriterade grupperna är: personer i åldersgruppen 25-45 år samt personer som har försörjningsansvar gentemot sina barn. individer som har en svårbedömd problematik med diffusa och multifaktoriella problem och med behov som inte kan tillgodoses inom den enskilda organisationen. De problem individen kan uppleva är långvarig arbetslöshet, ohälsa och/eller sociala problem. Aktuella ärenden i verksamheten ska i första hand försörjas från den myndighet som initierat behovet men det kan justeras utifrån den planering som görs.

4 Förtydligande av målgruppen Ärenden där man har ”kört fast” ”långliggarna” Man har provat många insatser och ingenting verkar fungera Ärenden som man bedömer kommer att vara aktuella hos resp myndighet p g a oklara, komplexa problem Personer som återkommer i våra verksamheter och har svårt att ta sig ut på arbetsmarknaden på egen hand eller behöver hjälp från fler än den remitterande myndighete T ex personer som har varit arbetslösa länge, avbryter sin planering och ofta åberopar sin ohälsa som en orsak. Ej pågående missbruk

5 Nyttomål 40 % av deltagarna upplever att deras hälsotillstånd har förbättrats vid avslut i projektet. 40 % av deltagarna upplever att deras förutsättningar för att bli självförsörjande har förbättrats vid avslut i projektet. 25 % av deltagarna har fått arbete/påbörjat studier vid avslut i projektet. Samtliga deltagare som tagits upp i remissgruppen har fått en myndighetsgemensam handlingsplan med råd om fortsatt planering.

6 Projektmål Utarbetad och prövad arbetsmodell för personer som är i behov av samordnad rehabilitering. Under projekttiden 2009 tas 70 individer upp i det utökade Samborådet (samverkansgruppen) för bedömning. Under projekttiden 2009 får 40 personer individuellt stöd/fördjupad kartläggning i Samborådet. Myndigheterna Arbetsförmedlingen Botkyrka Salem, Försäkringskassan LFC Huddinge, Landstingets primärvård och öppenvårdspsykiatri samt kommunal verksamhet inom socialförvaltning och Utbildning och arbetsmarknad upplever att samverkan kring målgruppen efter projekttiden har ökat. Projektpersonalen har fått ökad kunskap om målgruppens behov samt vilka arbetsmetoder som skulle kunna användas i arbetet med målgruppen. Kunskapen ska spridas till deltagande aktörer.

7 Vad ska projektet erbjuda? Samlad bild över personens resurser och hinder Samlad bild över personens behov Handlingsplan som ska gälla hos samtliga myndigheter Stöd till personen att hitta rätt insats/insatskedja som ska leda till ökad upplevelse av hälsa och förutsättningar för att bli självförsörjande Stöd till personen under pågående insats Täta uppföljningar Gruppverksamhet med fokus på hälsa

8 Intag Utökat möte 30 november. Remisserna bör ha inkommit till projektledaren en vecka innan (23 november) Utökat möte 14 december. Remisserna inne 7 december.


Ladda ner ppt "Samborådet Emina Redzematovic. Samborådet 2. Coach/vägledare kartläggning Motivationssamtal Bedömning Upprättande av handlingsplan Planera insats Följa."

Liknande presentationer


Google-annonser