Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HSO Skåne Ett samarbetsprojekt mellan HSO Skåne och Furuboda Arbetsmarknad Finansierat av Arvsfonden De Offentliga Arbetsgivarnas Ansvar DOA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HSO Skåne Ett samarbetsprojekt mellan HSO Skåne och Furuboda Arbetsmarknad Finansierat av Arvsfonden De Offentliga Arbetsgivarnas Ansvar DOA."— Presentationens avskrift:

1 HSO Skåne Ett samarbetsprojekt mellan HSO Skåne och Furuboda Arbetsmarknad Finansierat av Arvsfonden De Offentliga Arbetsgivarnas Ansvar DOA

2 HSO Skåne Syfte med projekt DOA Att offentliga verksamheter i Skåne ska anställa personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga i ökad omfattning

3 HSO Skåne Bakgrund Alla har rätt till arbete Arbete ger fördelar –För individen: självförsörjande, delaktig i samhället, regelbunden kontakt med andra människor –För samhället: större skatteintäkter och färre personer beroende av social välfärd

4 HSO Skåne Bakgrund Strategin för funktionshinderspolitiken 2011-2016 Regeringen anser att: Offentlig sektor bör ta ett större ansvar för att anställa personer med funktionsnedsättning Fler unga måste få jobb eller utbildning

5 HSO Skåne Bakgrund Erfarenheter från projektet Stegen in i arbetslivet (SIA) www.siia.sewww.siia.se Av 100 som lämnar Samhall i Skåne går bara 7 % till offentliga arbetsgivare Även vid positiva intentioner uppstår olika former av motstånd Antalet personer i aktivitetsersättning ökar

6 HSO Skåne Många står utanför arbetsmarknaden Av Ängelholm kommuns 39 700 invånare: –Har ca 95 personer aktivitetsersättning (19-29 år) –Har ca 220 personer sjukersättning (30-44 år) –Är ca 310 personer med funktionsnedsättning inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmedlingen

7 HSO Skåne Många står utanför arbetsmarknaden I Ängelholm är ca 1 600 personer inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Av dessa har 19 % en funktionsnedsättning. (Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd)

8 HSO Skåne Projektets målgrupp Personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga som har sjuk- eller aktivitetsersättning och är under 45 år

9 HSO Skåne Projektets innehåll och mål Öka antalet anställda personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter –Kommuner anställer 3 personer + 1 per tusen anställda –Myndigheter anställer 2-6 personer Stödja arbetsgivare och arbetstagare i projektet med hjälp av metodiken i Supported employment Att kartlägga orsaker till det motstånd och hinder som finns vid anställning av personer med funktionsnedsättning

10 HSO Skåne Stödåtgärder som erbjuds Rekrytering Matchande av sökande till arbetsuppgifter Analys och anpassning av arbetsplats och arbetsgivare Information och utbildning till arbetsgivare och arbetskamrater Introduktion av arbetstagaren på arbetsplatsen Stöd över behövlig tid till arbetstagare och arbetsgivare för att anställningen ska fungera Förslag till utveckling av arbetsgivarens personalpolicy och långsiktiga strategier

11 HSO Skåne Projekt DOA KartläggningUppvaktningRekrytering, Förberedelse Anställning HSO Skåne Furuboda Arbetsmarknad, AF och FK Furuboda Arbetsmarknad Kartläggning motståndet HSO Skåne

12 Ett samarbete innebär Att anta HSO Skånes mål: –Kommuner anställer 3 personer med funktionsnedsättning + 1 per 1 000 anställda –Myndigheter anställer 2-6 personer Kommunen/myndigheten får ta del av stödåtgärder

13 HSO Skåne Ett samarbete innebär Att kommunen/myndigheten tillsammans med HSO Skåne går ut och berättar att detta är en fråga som vi samarbetar i Att till hösten 2014 göra en uppföljning om att man faktiskt har genomfört anställningar enligt antagna mål

14 HSO Skåne Emelie Rydberg emelie.rydberg@hsoskane.se 042 – 25 64 47 072 – 223 30 87 Kontakt


Ladda ner ppt "HSO Skåne Ett samarbetsprojekt mellan HSO Skåne och Furuboda Arbetsmarknad Finansierat av Arvsfonden De Offentliga Arbetsgivarnas Ansvar DOA."

Liknande presentationer


Google-annonser